Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc April 15, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộcViệt Nam. Mặc dù Bác đã đi xa, song Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một di sản vô cùng quí báu, đó là  quan điểm về vũ trang toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, tạo thành sức mạnh toàn dân đánh giặc là một trong những nội dung quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

>>Không để thanh niên "cô đơn" trên mạng (bài cuối)

>>Công khai không có nghĩa là không có giới hạn

>>Bài 2: Tăng “sức đề kháng” giúp thanh niên ‘tự miễn dịch”

>>Tiếp tục đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc phản động của các thế lực thù địch về vấn đề nhân sự sau Đại hội Đảng lần thứ XI

>>Không phủ nhận được xung lực mới của công cuộc đổi mới

>>Chủ nghĩa Mác – Lê-nin – học thuyết khoa học, cách mạng, sự lựa chọn đúng đắn của Đảng ta

 >>Bài 1: Nhận dạng các chiêu trò giăng bẫy thanh niên trên mạng xã hội

>>Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Lê-nin

>>Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc công tác nhân sự nhà nước

>>Thành tựu lập pháp - dấu ấn đổi mới chính trị

>>Chủ động phân tích, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch

>>Đâu là sự thật trong luận điệu “Nước Việt Nam không thể có dân chủ nếu Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” của các thế lực thù địch


Ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “tổ chức ra Quân đội công nông” nghĩa là tổ chức đội quân chiến đấu cho quyền lợi của đại bộ phận nhân dân. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Hồ Chủ Tịch viết “Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Đây là tư tưởng cơ bản cốt lõi, xuyên suốt đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.


Bác Hồ gắn huy hiệu Chiến sĩ điện biên cho Bộ đội xuất sắc

Quan điểm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ truyền thống cả nước đồng lòng, toàn dân đánh giặc của dân tộc ta. Từ xa xưa, tổ tiên ta đã sớm có ý thức cố kết dân tộc, đoàn kết chiến đấu giữ nước, luôn gắn bó làng với nước, nước với nhà. Nước mất thì nhà tan, cho nên mỗi khi Tổ quốc bị xâm lược, mọi người dân đều phải đứng lên chống giặc. Qua kinh nghiệm của các bậc tiền bối Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã rút ra kết luận “Khoan thư sức dân làm kế rễ sâu gốc bền, ấy là thượng sách giữ nước". Nguyễn Trãi cũng từng coi sức dân như nước. Ông nói: " Đẩy thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân". Trong chiến tranh cứu nước và giữ nước, ông cha ta đã dựng lên truyền thống hào hùng  “chúng chí thành thành, cả nước chung sức đánh giặc trăm họ là binh".

Kế thừa truyền thống toàn dân đánh giặc của cả dân tộc, vận dụng nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin về vai trò quần chúng nhân dân trong lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt vấn đề phải dựa vào nhân dân, có dân là có tất cả. Người chỉ rõ bạo lực cách mạng phải là bạo lực của quần chúng đông đảo. Vũ trang toàn dân, trước hết phải vũ trang cho công nhân và nông dân, quân chủ lực của cách mạng, là một quá trình từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh. Đó là động viên, giáo dục toàn dân lòng yêu nước, yêu dân tộc, tự do thống nhất Tổ quốc, yêu hòa bình, ấm no hạnh phúc, tiến lên CNXH. Giáo dục, nâng cao và củng cố niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, do Đảng ta lãnh đạo. Góp phần trang bị cho toàn dân nhân tố chính trị, tinh thần ngày càng vững chắc, một nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của mọi cuộc chiến tranh.

Động viên sức dân còn phải gắn với bồi dưỡng sức dân, chống giặc ngoại xâm phải kết hợp với chống giặc nội xâm, trong hòa bình phải thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh. Toàn dân phải gắn với toàn diện, đánh địch bằng mọi lực lượng, mọi thứ vũ khí, mọi cách đánh, mọi qui mô và ở khắp mọi nơi… Phải thường xuyên củng cố mặt trận dân tộc thống nhất để tập hợp đoàn kết toàn dân, trong đó lấy liên minh công - nông - trí  làm nền tảng.

Quan điểm vũ trang toàn dân, tạo thành sức mạnh toàn dân đánh giặc sau này được thể hiện sâu sắc trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: "Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp". Dựa vào nhân dân, động viên toàn dân, vũ trang toàn dân là nội dung cốt lõi nhất, nổi bật nhất của chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đó là cốt lõi của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, toàn dân và trên cơ sở thấu suốt, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã đạt được những kết quả quan trọng, tăng cường đáng kể cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận quốc phòng. Đó là nhân tố cơ bản để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, mà cốt lõi là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu quan trọng đó không những góp phần thiết thực tăng cường thế và lực của đất nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, mà còn tạo điều kiện để chúng ta tham gia có trách nhiệm và hiệu quả đối với cộng đồng quốc tế, qua đó khẳng định vị thế, uy tín của nước ta trong khu vực và trên thế giới.

TĐC (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm