Loading...
Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc June 23, 2016 , 0 bình luận

Năm 2016, nước ta tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong khi, nhân dân ta vui mừng về những thành công và những thành tựu đạt được trước xu thế phát triển của đất nước thì các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị lại ra sức chống phá bằng những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc hết sức lố bịch. 

>>Cấn Thị Thêu hãy trả lại thanh danh cho người dân Dương Nội

Trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã trải qua bao thăng trầm, khó khăn, thách thức. Chúng ta vừa phải chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố chính quyền nhà nước thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, vừa chăm lo phát triển đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Thế nhưng, trong quá trình đó, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thường xuyên công kích, chống phá bằng những âm mưu, thủ đoạn hết sức nham hiểm, quyết liệt. Chúng lợi dụng những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tập trung công kích, bôi nhọ, nói xấu Đảng, chế độ bằng những lời lẽ quy chụp, bịa đặt; lấy quan điểm “dân chủ”, “nhân quyền” tư sản để đồng nhất dân chủ với đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; nhà nước pháp quyền với thiết chế tam quyền phân lập; nhân quyền với tuyệt đối hóa quyền của cá nhân rồi vu cáo Đảng ta là “độc tài, độc đoán, mất dân chủ”! Từ đó, chúng đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ”, thay đổi chế độ, đưa Việt Nam phát triển theo quỹ đạo phương Tây.

Sự chống phá của chúng đạt tới đỉnh điểm và quyết liệt nhất là năm 2016 - năm mà nước ta có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng về Đại hội lần thứ XII của Đảng với tình cảm, trách nhiệm và sự kỳ vọng về thành công và trên thực tế đã thành công tốt đẹp thì các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại chĩa mũi nhọn chống phá Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam bằng mọi thủ đoạn thâm độc và hèn hạ nhất. Trong đó, chúng tập trung chống phá Cương lĩnh, đường lối, nhân sự, với lý sự rằng: “Chế độ một đảng lãnh đạo, cầm quyền là trái với nguyên tắc nhà nước pháp quyền”; và rằng “Việc Đảng nắm quyền lãnh đạo đất nước là hành vi tiếm quyền, chiếm đoạt thành quả của nhân dân”; và rằng “Đã đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam nên chấp nhận đối lập”, v.v. Hơn thế, chúng còn tự cho mình cái quyền phán xét hết sức lố bịch, rằng: Đảng đã hết vai trò sứ mệnh lịch sử, không đủ khả năng lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội. Trên các trang mạng xã hội còn xuất hiện nhiều bài viết mang tính bịa đặt, sai sự thật về đời tư, gia đình một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội, hòng lung lạc những người nhẹ dạ cả tin và làm cho họ phân tâm tư tưởng, chi phối tình cảm, niềm tin đối với Đảng và sự đồng thuận xã hội. Với kiểu tuyên truyền như vậy, chúng ảo vọng rằng: cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước sẽ chia rẽ, mất đoàn kết, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; đồng thời, gây ra mối nghi ngờ, lo ngại, sụt giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, v.v. Nhưng thực tế cho thấy, chúng và những kẻ “tát nước theo mưa” đã lầm! Với sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và đặc biệt là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra đường lối phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới; bầu ra Ban Chấp hành Trung ương tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, đạo đức, lối sống, phong cách và có sự kế thừa phát triển. Thông qua đó, vị thế, uy tín của Đảng ở trong nước và quốc tế ngày một nâng cao; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội ngày càng được khẳng định. Đó cũng là bằng chứng thuyết phục nhất khẳng định rằng: sự thật là chân lý, sự thật luôn là sự thật và chỉ có sự thật mới có giá trị, những luận điệu tuyên truyền sai sự thật đều vô giá trị, kệch cỡm, lạc lõng, không thể có chỗ đứng và tồn tại trong hiện thực đời sống xã hội.
Lẽ ra sau bài học cay đắng đó, chúng nên dừng lại. Nhưng không, với bản chất ngoan cố và mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam đến cùng, nên các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục công kích cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 quyết liệt hơn. Thông qua các trang mạng xã hội, chúng rêu rao rằng công tác bầu cử ở Việt Nam “thiếu dân chủ và minh bạch”; việc kiểm duyệt kết quả bầu cử chưa được công khai, không có sự giám sát; kết quả bầu cử thường được “sắp đặt” để không đi chệch hướng, v.v. Từ chỗ lúc đầu chúng tuyên truyền, cổ súy cho số ứng cử tự do và khi số người này không được tín nhiệm vào danh sách bầu cử thì chúng quay sang vận động tẩy chay bầu cử, xuyên tạc công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử của Đảng, Nhà nước ta. Thậm chí, chúng còn tán phát ứng dụng “Lá phiếu” (dùng cho các thiết bị Android) kêu gọi người dân cài đặt và tự do bầu chọn, sau đó công bố “kết quả” trước dư luận quốc tế. Lợi dụng sự kiện cá chết hàng loạt tại các tỉnh ven biển miền Trung, tình hình Biển Đông, chúng kích động biểu tình, trưng biểu ngữ, hô khẩu hiệu, gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một số địa phương, nhất là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trước ngày bầu cử. Chúng vu cáo Đảng và Nhà nước ta “bao che” cho Fomosa và theo chúng đó là nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường tại các tỉnh ven biển miền Trung; kích động khoét sâu mâu thuẫn trong quan hệ Việt – Trung; làm giảm niềm tin của người dân đối với chính quyền. Thông qua các trang mạng xã hội, chúng lan truyền thông tin rằng “Fomosa là của Trung Quốc, được Trung Quốc hậu thuẫn để hủy hoại Việt Nam”. Sau khi các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp để giữ ổn định tình hình trước ngày bầu cử thì đại diện 15 “Tổ chức Xã hội dân sự” cùng ký tên và đưa ra cái gọi là “Bản lên tiếng về các vụ trấn áp người biểu tình bảo vệ môi trường”. Trong đó, họ lên án chính quyền Việt Nam đàn áp các cuộc tuần hành vì môi trường; hạn chế quyền dân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa của công dân; yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải công bố công khai số liệu thiệt hại từ thảm họa môi trường và tạo mọi điều kiện cho các “Tổ chức Xã hội dân sự” điều tra độc lập về thảm họa này, v.v. Nhìn vào thời điểm và cách thức tổ chức các cuộc tụ tập vừa qua cho thấy, đây chỉ là nguyên cớ để họ hợp thức hóa các cuộc tụ tập đông người nhân danh yêu nước, thương đồng bào ngư dân miền Trung nhằm kích động, phá hoại Cuộc bầu cử.
Có thể nói, việc chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đối với Cuộc bầu cử vừa qua là hết sức quyết liệt; có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức tập dượt, tổng duyệt kỹ lưỡng chờ cho ngày khai hỏa. Với sự chuẩn bị đó, chúng hy vọng sẽ làm cho Cuộc bầu của ta thất bại và nếu có thành công thì cũng không được như mong muốn, chẳng hạn như tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ không cao và số đại biểu “cứng” trúng cử sẽ không nhiều, v.v. Nhưng, chúng đã lầm! Chúng có thể gây mất trật tự ở một số nơi; làm lung lạc tư tưởng, niềm tin của một bộ phận người nhẹ dạ cả tin, nhưng không thể ngăn cản được tinh thần yêu nước chân chính của người dân Việt Nam một lòng theo Đảng, gắn bó với chế độ. Người dân đã coi Cuộc bầu cử như ngày hội lớn của đất nước để họ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình; được cầm lá phiếu lựa chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong cơ quan Nhà nước cao nhất Trung ương và địa phương. Và thực tế đã khẳng định điều đó. Cuộc bầu cử lần này số cử tri đi bầu chiếm tới 98,79%; quá trình bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, đúng Luật, an toàn, tiết kiệm, không có biểu hiện bầu cử hộ, bầu theo sự “chỉ đạo”, “gợi ý” của ai đó, v.v. Theo kết quả bầu cử: số tín nhiệm của cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là rất tập trung; nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương trúng cử với số phiếu bầu cao. Một số nơi bầu thiếu số lượng đại biểu theo quy định được Hội đồng Bầu cử Trung ương cho phép bầu cử bổ sung theo đúng quy định của Luật và Quy chế bầu cử. Nhờ đó, cử tri đã lựa chọn bầu được những người đủ tiêu chuẩn, đủ tâm, đủ tầm để gánh vác việc nước trong cơ quan Nhà nước các cấp và không hề có chuyện “sắp đặt” kết quả bầu cử như các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thường rêu rao trên các báo mạng! 
Một điều tế nhị là, bầu cử diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Brach Obama thăm chính thức Việt Nam. Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch tập trung vào công kích làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước ta, coi đây là “một mũi tên trúng hai đích” để phục vụ cho mưu đồ lớn. Một số tổ chức, cá nhân đã kêu gọi Tổng thống Mỹ đưa vấn đề “dân chủ và nhân quyền” trong nghị sự của chuyến thăm nhằm tạo áp lực buộc Việt Nam “trả tự do” cho những kẻ phạm pháp được chúng gọi là “tù nhân lương tâm” đang bị giam giữ. Thậm chí, có kẻ còn hồ đồ cho rằng, chuyến thăm này là để “Việt Nam muốn xa lánh dần với Trung Quốc” và đưa ra nhận định sau chuyến thăm Việt Nam sẽ phải chấp nhận Xã hội dân sự và Công đoàn độc lập! Thật nực cười và thương thay cho ai đó có ảo tưởng, ngộ nhận về những điều không thật, nó trái ngược với những gì đang hiện hữu trên đất nước Việt Nam. Kết quả của chuyến thăm đã thể hiện rõ trong Thông cáo chung Việt Nam - Hoa Kỳ, được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải rộng rãi thiết tưởng không cần nhắc lại.
Với sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chuyến thăm của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ vừa qua cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam đang có sự ổn định và phát triển; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường; niềm tin của nhân dân với Đảng, chế độ được củng cố. Đất nước đang trong quá trình đổi mới, thể chế nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang dần hoàn thiện đã tạo ra thời cơ, thuận lợi, phát huy tiềm năng, thế mạnh cho sự nghiệp phát triển. Đội ngũ cán bộ của Đảng đang đảm nhiệm các cương vị khác nhau trong hệ thống chính trị đã thể hiện rõ phẩm chất, năng lực và phong cách người cán bộ của Đảng. Họ đang trăn trở trước những vấn đề hệ trọng của đất nước; gần dân, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, chỉ đạo sâu sát từng công việc; đi đầu, gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong công tác, đang được quần chúng tín nhiệm và đặt nhiều kỳ vọng. Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn đã bắt tay ngay vào điều hành công việc, bước đầu thể hiện sự năng động với quyết tâm chính trị cao. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đang được hoàn thiện và củng cố vững chắc, thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực và đang phát huy chức năng quản lý đất nước bằng pháp luật. Quan hệ đối ngoại được mở rộng; sức mạnh dân tộc gắn với sức mạnh thời đại đang được phát huy; uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày được nâng cao. Đó là hiện thực khách quan, không thể đảo ngược, v.v. 
Trong dòng chảy lịch sử đã và đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận một cách đầy ấn tượng đó, những tiếng nói ngược chiều, “chọc gậy bánh xe” cũng trở nên lạc lõng và lộ rõ chân tướng chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Nhưng, mọi “mưu ma, chước quỷ” dưới bất kỳ hình thức nào, dù thâm hiểm đến đâu chắc chắn sẽ thất bại trước xu thế phát triển của Việt Nam. Đó là điều không thể khác.
TRÁNG A LÂM (Tạp chí Quốc phòng toàn dân)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm