Loading...
Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc July 22, 2016 , 0 bình luận

Hằng ngày, thông qua in-tơ-nét chúng ta tiếp cận được lượng thông tin khổng lồ; trong đó, có rất nhiều thông tin hữu ích, nhưng cũng không ít thông tin thất thiệt với nội dung xấu, làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, chống phá Đảng, chế độ và sự phát triển đất nước. Vì vậy, cần cảnh giác, tích cực đấu tranh phản bác loại thông tin này.

Thực tế cho thấy, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, quyền dân chủ, tự do thông tin của người dân trên in-tơ-nét thông qua các mạng xã hội và công cụ thông tin, như: Facebook, Twitte, YouTube, Google, Yahoochat, Gmail,… phát triển rất nhanh, liên kết, lan tỏa sâu rộng, với hàng tỷ người sử dụng. Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển, ứng dụng in-tơ-nét hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, với gần 52% dân số sử dụng và hơn 100 triệu thuê bao điện thoại di động; mạng xã hội được người Việt sử dụng nhiều nhất là Facebook (khoảng trên 30 triệu người).

In-tơ-nét đã tạo cơ hội thuận lợi để các tổ chức, cá nhân mở rộng phương thức khai thác thông tin, tăng cường quan hệ giao lưu, hội nhập quốc tế, thúc đẩy sự hợp tác, hiểu biết, giúp nhau cùng phát triển. Đồng thời, qua đó có thể nêu ý kiến, góp ý, phản biện với Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối, giải pháp xây dựng và phát triển đất nước. Có thể khẳng định rằng, ở Việt Nam, quyền tự do thông tin của người dân thông qua mạng in-tơ-nét ngày càng được đảm bảo tốt hơn, góp phần tích cực nâng cao dân trí, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tuy nhiên, triệt để lợi dụng in-tơ-nét, các thế lực thù địch ở nước ngoài câu kết với phần tử phản động, cơ hội, thoái hóa biến chất trong nước gia tăng các thông tin thất thiệt để tuyên truyền chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nói xấu Đảng, chế độ, chia rẽ sự đồng thuận xã hội. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 400 tổ chức phản động lưu vong; 380 báo, tạp chí và 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, hơn 80 nhà xuất bản và hàng nghìn trang web thường đăng tải tin, bài, xuất bản những ấn phẩm có nội dung chống Nhà nước Việt Nam. Ở trong nước, cũng có hàng trăm trang web, blog, Facebook,… do một số kẻ cơ hội, phần tử bất mãn, thoái hóa, biến chất đội lốt “dân chủ” lập nên, lợi dụng “phản biện xã hội” để tung tin thất thiệt, chống phá sự phát triển của đất nước. Mục đích của chúng là đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội và nội bộ, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, gây mất ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tiến tới thực hiện “cách mạng màu”, thiết lập chế độ dân chủ tư sản “đa nguyên, đa đảng” ở nước ta. Nội dung của những thông tin này chủ yếu là: xuyên tạc lịch sử, truyền thống dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, v.v. Việc đưa loại thông tin này trên in-tơ-nét thường xuyên, tập trung nhất là vào thời điểm đất nước kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại, hoặc khi tình hình quốc tế, khu vực, trong nước có những diễn biến phức tạp (tình hình Biển Đông, hiện tượng cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung,…). Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, chúng tập trung chống phá quyết liệt đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, chúng chĩa mũi nhọn vào phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, với Quân đội, Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, dự luật của Nhà nước; phủ định nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, v.v. Thủ đoạn mà chúng sử dụng hết sức tinh vi, thâm độc, với các hình thức như: tăng cường câu kết trong, ngoài, thành lập các tổ chức ngầm; cử lực lượng bám tình hình, lợi dụng những sơ hở, hạn chế, bất cấp trong chỉ đạo, quản lý đất nước của Nhà nước ta để tung tin thất thiệt, xuyên tạc, kích động, chống phá. Đồng thời, tìm kiếm, thu thập thông tin và những ý kiến khác về: kinh tế, quân sự, an ninh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình hình xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất,… để bịa đặt, thổi phồng hòng làm cho thật, giả lẫn lộn, gây rối loạn trong xã hội và nội bộ. Đối tượng chủ yếu chúng hướng tới là tầng lớp thanh niên, nhất là các du học sinh, người có trình độ học vấn cao, con em lãnh đạo cấp cao, những cán bộ, đảng viên trẻ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, bị xử lý kỷ luật, những phần tử cơ hội, xét lại, bất mãn. Về lực lượng, chúng liên kết chặt chẽ các tổ chức trong và ngoài nước để thiết lập những “không gian ảo”, tạo ra những trang web đặt máy chủ ở nước ngoài (gần đây đã bắt đầu xuất hiện một số trang sử dụng tên miền Việt Nam - tên miền .vn); liên thông, kết nối với những nhóm cơ hội chính trị, như: “thư ngỏ”, “dân oan”, các “Hội”, “Đoàn”,… những kẻ tự xưng là nhà đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”, đòi “tự do thông tin”, “chống tham nhũng, cường quyền”,… để chuyển tải những thông tin thất thiệt phục vụ cho ý đồ của chúng. Điển hình như các trang: “Quan làm báo”, “Dân làm báo”, “Ba Sàm”, “Diễn đàn xã hội dân sự”, v.v. Ngoài ra, chúng còn thuê tin tặc, sử dụng các biện pháp xâm nhập hệ thống máy tính, luồn sâu vào cơ quan trọng yếu quốc gia nhằm khai thác tư liệu để chống phá đất nước, chế độ ta.
Cảnh giác, đấu tranh với loại thông tin thất thiệt, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên in-tơ-nét luôn là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để làm điều đó, Nhà nước cần có những giải pháp đồng bộ cả về thiết chế (luật, pháp lệnh, nghị định,…), biện pháp kỹ thuật và phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, lực lượng, phương tiện và người dân, tăng cường đấu tranh làm trong sạch, lành mạnh môi trường thông tin trên in-tơ-nét. Theo đó, các cấp cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng thông tin, tư tưởng cho nhân dân; đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trên in-tơ-nét. Thực tiễn chỉ ra rằng, khi nào người dân được tiếp cận thông tin chính thống một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác thì khi đó họ mới có nhận thức đúng và “miễn dịch”, “tự đề kháng” trước những thông tin thất thiệt, xấu độc; trên cơ sở đó, chủ động đấu tranh loại bỏ thông tin sai trái này một cách hiệu quả. Vì thế, để giữ vững “trận địa thông tin”, bảo vệ quyền tự do thông tin, làm trong sạch môi trường thông tin trong xã hội thì các cấp, nhất là cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm cơ chế cung cấp thông tin (người phát ngôn) đối với báo chí, truyền thông để chuyển tải thông tin nhanh, chính xác, phản bác lại mọi thông tin thất thiệt, độc hại. Đồng thời, qua thông tin chính thống cần chủ động định hướng tư tưởng cho nhân dân trước những sự kiện “nóng”, nhạy cảm trong nước và quốc tế tạo sự đồng thuận trong xã hội với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Đặc biệt, cần tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá Nhà nước ta của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét; làm rõ những vấn đề phức tạp mà xã hội đang quan tâm, không để người dân bị “đói”, bị “nhiễu” thông tin. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay, Việt Nam có: 857 cơ quan báo chí, với trên 18.000 nhà báo được cấp thẻ nhà báo; có 105 báo, tạp chí điện tử, 248 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí, v.v. Đây là lực lượng quan trọng, vũ khí sắc bén của Đảng để đấu tranh làm thất bại các quan điểm thù địch, sai trái trên in-tơ-nét. Trong thời gian tới, lực lượng này cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đồng thời kiên quyết đấu tranh loại bỏ thông tin “bẩn” dưới mọi hình thức.
Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao khả năng đấu tranh của lực lượng nòng cốt, chuyên sâu. Đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa nói chung, trên in-tơ-nét nói riêng là việc làm thường xuyên nhưng không hề đơn giản. Do đó, cùng với lực lượng rộng rãi, cần tổ chức lực lượng đấu tranh nòng cốt, chuyên sâu. Đây là lực lượng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận, nhiệt huyết, dũng khí và có trình độ, khả năng chuyên môn cao trong sử dụng các phương tiện kỹ thuật, khai thác in-tơ-nét để viết bài phản bác các thông tin xấu độc. Tuy nhiên, để phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ này, tạo điều kiện cho họ sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức thuyết phục người đọc, cần chú trọng mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về phương pháp, kỹ năng viết bài và khuyến khích, động viên tự học, tự rèn nâng cao trình độ mọi mặt, cập nhật thông tin, tình hình thực tiễn, v.v. Đồng thời, coi trọng đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, phương tiện,… giúp họ phát huy năng lực trong quá trình đấu tranh với loại thông tin thất thiệt trên in-tơ-nét. Gắn liền với đó, cần thực hiện tốt phương châm gắn “xây với chống”, lấy xây là chính, chống là quan trọng. Trong đó, tập trungxây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực phòng gian, bảo mật, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cần xây dựng quy chế, quy định sử dụng in-tơ-nét phù hợp với pháp luật; quản lý chặt chẽ tài liệu mật; nắm chắc địa bàn, nội bộ và các mối quan hệ xã hội của cán bộ, nhân viên; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, kỷ luật thông tin, nhất là khi trao đổi, chia sẻ trên các trang mạng xã hội, blog cá nhân, đảm bảo không để kẻ xấu lợi dụng thông tin để “nhào nặn” thành tin thất thiệt phục vụ cho mưu đồ của chúng.
MINH SƠN (Tạp chí Quốc phòng toàn dân)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm