Loading...
loading...
Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc September 24, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Công tác vận động quần chúng là công việc của Đảng, Nhà nước các đoàn thể nhằm tuyên truyền, giải thích, động viên làm cho đông đảo nhân dân ủng hộ hoặc tự nguyện làm theo những công việc mang lại lợi ích chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho".

"Nhiều việc bị lấy cớ là 'nhạy cảm' để không minh bạch thông tin"


Huấn luyện dã ngoại là nhiệm quan trọng của các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, xây dựng chính quy, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, còn phải làm tốt công tác dân vận, góp phần đưa nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, đảm bảo cho việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao quà cho gia đình chính sách, người có công tại xã Tiến Hưng

Làm tốt công tác dận vận còn thiết thực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng còn nhiều khó khăn. Để thực hiện công tác dân vận có hiệu quả, cần vận dụng nhiều hình thức như: kết nghĩa, phối hợp hoạt động giữa đơn vị với các đoàn thể ở địa phương, quá trình huấn luyện dã ngoại phải kết hợp với làm công tác dân vận, đây là một hình thức hoạt động dân vận phù hợp mang lại hiệu quả cao.

Để làm tốt công tác dân vận cần phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tổ chức cho cán bộ chiến sĩ nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới: Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị TW7 Khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chủ trương phát triển KT-XH kết hợp với bảo đảm QP-AN của Đảng và Nhà nước ta.

Trước khi huấn luyện dã ngoại, cấp ủy chỉ huy các cấp tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ nắm chắc phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc nhất là các đơn vị huấn luyện ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (có điều kiện tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tiếng của đồng bào).Tiến hành nghiên cứu nắm chắc tình hình, đặc điểm, những thuận lợi, khó khăn của địa bàn, từ đó xác định kế hoạch tiến hành công tác dân vận cụ thể, phù hợp. Trên cơ sở kế hoạch huấn luyện dã ngoại đã được cấp trên phê duyệt, chỉ huy đơn vị xác định, lựa chọn khu vực địa hình huấn luyện phù hợp bảo đảm vừa huấn luyện vừa làm tốt công tác dân vận.
Tổ chức cho cán bộ đi trước liên hệ với chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, đặc điểm địa bàn. Từ đó xác định các khu vực trú quân, khu vực huấn luyện các nội dung như kĩ thuật, chiến thuật phù hợp để sau khi kết thúc nội dung huấn luyện, các đơn vị chuyển sang nội dung làm công tác dân vận.

Quá trình làm công tác dân vận, các đơn vị phải tổ chức chặt chẽ thành từng tổ, đội có cán bộ phụ trách đi sâu vào các làng bản để tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu đúng và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhất là chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng. Làm cho đồng bào không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ chiến lược “diễn biến hòa bình” do các thế lực phản động, thù địch tiến hành, nhất là những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, kích động ly khai, gây mất ổn định chính trị trên địa bàn.

Chỉ huy, cấp ủy các đơn vị có những đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương. Nhất là việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng các phương án phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phương án tác chiến trị an, tác chiến phòng thủ địa phương, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ. Tích cực giúp dân phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; giao lưu, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ ở địa phương phát triển, đặc biệt trong các dịp lễ têt, ngày truyền thống của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần xây dựng các địa bàn huấn luyện, đóng quân dã ngoại vững mạnh về mọi mặt.

Công tác dân vận là một mặt của công tác đảng công tác chính trị, là một chức năng, một mặt hoạt động của quân đội, thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Để thực hiện có công tác dân vận trong huấn luyện dã ngoại cần sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là cơ quan dân và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương. Cùng với bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí cho huấn luyện, cần nghiên cứu, bổ sung cơ sở vật chất bảo đảm cho các đơn vị huấn luyện dã ngoại, đồng thời, cần có thêm các dụng cụ thể thao, văn hóa văn nghệ và nguồn kinh phí để các đơn vị thực hiện thăm hỏi, tặng quà, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường văn hóa mới lành mạnh ở các địa bàn huấn luyện dã ngoại.


NĐS (chiasekienthucnet.wordpress.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm