Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc October 29, 2016 , 1 comment

(chiasekienthucnet)-"Diễn biến hoà bình"(DBHB)  là chiến lược tiến công trên quy mô toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá CNXH và phong trào cộng sản quốc tế trong điều kiện không thể giành thắng lợi bằng quân sự. “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược thâm độc, tấn công toàn diện, trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng vào Đảng và Nhà nước ta. Bằng các thủ đoạn tinh vi, bằng các phương tiện hiện đại, các thế lực phản động ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật, tuyên truyền lôi kéo làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng xa rời Đảng, xa rời lý tưởng XHCN, đi ngược lại mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, đi đến xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời ra sức truyền bá hệ tư tưởng giai cấp tư sản, truyền bá văn hóa, lối sống thực dụng vị kỷ.


Âm mưu tấn công hòng phá hoại về tư tưởng là một thủ đoạn và là một bộ phận quan trọng của chiến lược "Diễn biến hòa bình"(DBHB).

Vì vậy nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” (DBHB) của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ mang tính cấp thiết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Hiện nay mạng Internet ở Việt Nam được phổ cập và phát triển tương đối rộng rãi. Sự phát triển của Internet góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích của Internet mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; đặc biệt là các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng Internet để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” (DBHB) chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy, từng cán bộ, đảng viên và quần chúng phải nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó tích cực đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB trên mạng Internet là rất cần thiết.Thực tế những năm vừa qua cho thấy, các thế lực thù địch đã tập dượt cho âm mưu ý đồ của chúng bằng nhiều thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng khác nhau như: thâm nhập vào các tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này; đưa các ấn phẩm văn hóa đồi trụy, phản động vào cuộc sống của giới trẻ; lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị đoan trong giới trẻ để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”; thông qua các chương trình học bổng, thông qua các cuộc hội thảo khoa học, những hứa hẹn tài trợ giúp đỡ về tài chính, tài trợ học bổng, tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo để tiếp cận, tác động, tuyên truyền, lôi kéo; chúng bịa đặt, đưa nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân và tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận; chúng khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội được báo chí trong nước đăng tải và hướng luồng dư luận vào những vụ việc này để kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn với cái mà chúng gọi là “thảm trạng của đất nước”; lợi dụng các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, vấn đề cá chết ở 4 tỉnh miền trung để ''luận điệu'' ''xuyên tạc'', bóp méo sự thật. Mà tiêu biểu là tổ chức phản động lưu vong Việt Tân thời gian qua đã tăng cường phát triển cơ sở, tăng cường hoạt động tác động, chuyển hóa, lôi kéo, tập hợp lực lượng vào các hoạt động chống phá; lợi dụng các phương tiện công nghệ thông tin, truyền thông nhất là các trang mạng Internet để xâm nhập, móc nối, tác động với mục đích làm “chuyển hóa” nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong suy nghĩ và tư tưởng của nhân dân.

Như vậy, đứng trước những âm mưu thủ đoạn hết sức tinh vi và thâm độc của chiến lược "Diễn biến hòa bình" cán bộ, đảng viên và quần chúng trong mọi giai đoạn khác nhau của lịch sử dân tộc luôn khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, đảng viên và quần chúng đã và đang tiến hành cuộc đấu tranh chống sự phá hoại của các thế lực thù địch trên nhiều phương diện khác nhau.

Xuất phát từ tính chất ngày càng tinh vi của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện ở Việt Nam, đặc biệt là chiến lược ấy đang ngày càng tăng cường hoạt động hướng mục tiêu vào thanh niên, đồng thời xuất phát từ vai trò, nhiệm vụ của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, Internet ngày càng phổ biến ở Việt Nam và người ta có thể chủ động hay bị động tiếp cận với vô vàn thông tin của các thế lực thù địch. Bất cứ ai sử dụng Intenet đều có thể tiếp cận dễ dàng tới các lập luận của lực lượng phản động về các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, về uy tín của lãnh tụ, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo số liệu mới được công bố bởi Tổ chức thống kê số liệu Internet quốc tế (internetworldstats), tính đến hết tháng 6/2015, Việt Nam đã có 45,5 triệu người dùng Internet, đạt mức thâm nhập/dân số là 48%. Số lượng người dùng nói trên bao gồm người truy cập Internet ở tất cả các phương tiện hỗ trợ (PC, laptop, điện thoại…).Với con số này, Việt Nam đang được xếp thứ 6 trong khu vực châu Á về số lượng người dùng, sau Trung Quốc (674 triệu), Ấn Độ (354 triệu), Nhật Bản (114,9 triệu), Indonesia (73 triệu), Philippines (47,1 triệu) và đứng thứ 17/20 quốc gia có lượng người dùng Internet nhiều nhất thế giới.

Với tốc độ phát triển nhanh về số lượng người sử dụng Internet ở Việt Nam, rõ ràng đây là một phương tiện hiệu quả để các thế lực phản động ra sức sử dụng Internet truyền bá các quan điểm phản cách mạng với mục tiêu làm mất lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng vào lý tưởng cộng sản, vào tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một thủ đoạn lật đổ chế độ XHCN bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình” hết sức tinh vi, nhưng lại rất công khai.

Các thế lực thù địch sử dựng Internet làm phương tiện tuyên truyền thông qua các hình thức: Sử dụng các Website, dịch vụ thư điện tử (email), trang mạng xã hội (facebook), Zalo các dịch vụ hội thoại (chat), điện thoại (VoIP), diễn đàn (forum), Twitter, Youtube, MySpace Thông qua đó chúng tích cực lôi kéo, tuyên truyền bôi nhọ lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, đả phá học thuyết Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, ủng hộ, cổ vũ cho các thế lực quá khích, phản động trong nước.

Internet là một sản phẩm văn minh của công nghệ thông tin, có nhiều tiện ích to lớn trong đời sống hiện đại. Thế nhưng nếu chủ quan, đơn giản, nhiều người sẽ bị “lạc lối” trên mạng xã hội, thậm chí nguy hiểm hơn là vô hình trung gián tiếp tán phát những thông tin xấu độc, hoặc rò rỉ thông tin bí mật Nhà nước, gây hại cho cộng đồng; thậm chí tiếp tay cho các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước…Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/BTTTT ngày 19-8-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Trong đó có nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng mạng xã hội như: Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; giả mạo tổ chức, cá nhân và tán phát thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân… Còn không ít người dùng mạng xã hội chưa nắm vững các quy định này nên đã có sai phạm. Đây là vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới.

Lợi dụng trang mạng xã hội để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta, với những âm mưu, thủ đoạn và cách thức không có gì mới, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, sử dụng mạng xã hội thế nào cho đúng cách, không bị các thế lực thù địch lợi dụng, đòi hỏi mỗi người phải luôn tỉnh táo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng internet nói chung, các trang mạng xã hội nói riêng.

Với khả năng trao đổi thông tin đa dạng và sự tham gia cung cấp, trao đổi thông tin của hàng triệu người, trên thực tế khó có thể ngăn cản thông tin từ trong nước ra nước ngoài thông qua Internet. Chúng ta đã sử dụng đến giải pháp bức tường lửa để ngăn chặn thông tin phản động từ nước ngoài, nhưng trên thực tế chúng đã xây dựng rất nhiều website khác nhau làm cho chúng ta không thể kiểm soát, ngăn chặn được hoàn toàn những thông tin phản động đó. Vì vậy, để làm tốt việc đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái và thù địch trên Internet cho cán bộ, đảng viên và quân chúng cần làm tốt các nội dung sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân về nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt 3 quan điểm, 10 nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị 34 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa X) gắn với yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chống “DBHB” trong tình hình mới; tổ chức tốt học tập các chuyên đề, tài liệu về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet. Trong tuyên truyền, giáo dục cần tập trung làm rõ âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trên Internet; những vấn đề, sự kiện mà chúng lợi dụng xuyên tạc, mức độ nguy hại, ảnh hưởng của các thông tin sai trái, thù địch đó đối với cán bộ, đảng viên và quân chúng.

Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, không để xảy ra hiện tượng cán bộ, đảng viên và quần chúng bị kẻ địch lôi kéo, móc nối; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những quan điểm, tư tưởng sai trái thẩm lậu vào đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về quản lý tài liệu, không để các ấn phẩm văn hóa độc hại, tài liệu phản động lọt vào đơn vị, trang bị phương pháp tiếp cận thông tin trên mạng Internet một cách khoa học và đúng đắn.

Hai là, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh trực diện của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình.

Báo chí truyền thông là công cụ sắc bén và là lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet. Trước sự chống phá của các thế lực thù địch chúng ta phải cung cấp thông tin một cách kịp thời, thường xuyên, chính xác, đầy đủ là sự phản bác có hiệu quả nhất, là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện yêu cầu cần thoát khỏi thế “chống đỡ” để chuyển mạnh sang thế “tấn công” các thế lực thù địch.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cần bám sát nhiệm vụ chính trị; mở rộng các chuyên trang, chuyên mục về đấu tranh chống “DBHB”, đặc biệt là trước các thông tin sai trái, thù địch trên Internet. Sớm khắc phục tình trạng sai tôn chỉ mục đích trên một số tờ báo, tạp chí, đưa quá nhiều mảng tối của đời sống chính trị, tạo “mảnh đất” để địch dễ dàng lợi dụng, khai thác thông tin, nói xấu chế độ.

Ba là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet

Cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet là cuộc chiến không khói súng, cuộc cách mạng của cả nền chuyên chính chống lại bọn phản động mà đối thủ nhiều khi không lộ diện, tính chất rất khó khăn và phức tạp. Chính vì vậy phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp. Phải huy động toàn xã hội, toàn dân tham gia cuộc đấu tranh này; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng. Chú trọng việc tham gia của các tổ chức quần chúng, các đoàn thể như: Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp...

Bốn là, phát triển lực lượng, sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong đấu tranh trên mạng Internet

Cần chủ động lựa chọn, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ mở rộng và phát triển lực lượng làm nhiệm vụ đấu tranh trên Internet. Phát huy vai trò của các Blogger trong đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch thông qua các trang mạng. Thành lập một số website với tư cách là cổng thông tin, diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến, quan điểm khác biệt. Chúng ta có điều kiện trực tuyến tranh luận, giải thích với những người có ý kiến, quan điểm khác biệt, hoặc phản bác những quan điểm thù địch, chống đối chế độ. Xây dựng hệ thống phương tiện, kỹ thuật đủ sức mạnh, quản lý kết nối mạng an toàn trong,  ngăn chặn các trang web, blog đăng tải những thông tin sai trái, thù địch, có nội dung phản động.

Sự phát triển của Internet là thành tựu của nhân loại và trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, mang lại những tiện ích nhiều mặt cho con người trên toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển xã hội trên nhiều lĩnh vực, đó là điều chúng ta không thể phủ nhận. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng thành tựu đó để mạng lại những tác hại không hề nhỏ. Nếu những người sử dụng Internet không vững vàng trong nhận thức, thiếu nhãn quan chính trị đúng đắn, thiếu thông tin chính thống, khi tiếp xúc với những quan điểm sai trái, thù địch sẽ có những suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến mơ hồ, mất niềm tin. Nhận diện và đấu tranh với những chiêu trò bôi xấu, vụ lợi trên mạng Internet là việc làm cần thiết đối với mỗi chúng ta.

NTV (chiasekienthucnet)

Tags:
  1. Bài viết rất chính xác, nhưng lực lượng xung kích trên mặt trận này là thanh niên, mà lực lượng này là đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH hiện rất èo uột, gần như đã bị tha hóa, ít khi thể hiện tính chiến đấu, nhất là trên mặt trận tư tưởng, quá nặng về mặt hình thức. Thật đáng thất vọng về một đoàn thể trung kiên của Đảng.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm