Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc October 27, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Chưa bao giờ các thế lực phản động lại ráo riết, điên cuồng chống phá cách mạng nước ta trên mạng Intrenet như thời điểm này. Các thế lực thù địch tăng cường thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ta, đặc biệt là trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XIV và hội đồng nhân dân các cấp . Lợi dụng việc Mỹ thúc đẩy các quan hệ trên lĩnh vực Quốc phòng, an ninh với Việt Nam, tình hình căng thẳng ở Biển Đông, vụ việc Formosa các tổ chức phản động người Việt hải ngoại và các phần tử cơ hội chính trị chống đối ở trong nước tăng cường truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá trên các báo điện tử, trang tin điện tử, blog cá nhân.

>Giáo dân cần tỉnh táo trước những linh mục mất nhân tính

Các thế lực phản động tập trung: xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, thân thế sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao và chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, trong đó có cả một bộ phận quân nhân, gây mất phương hướng, sa sút niềm tin, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng.


Ảnh minh họa (nguồn internet)

Để nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, ổn định niềm tin của nhân dân cần quán triệt và thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước với hệ thống thông tin đại chúng nói chung, internet nói riêng. Định hướng chính trị cho các cơ quan thông tin đại chúng, chỉ rõ những vấn đề cần đấu tranh, những nội dung cần đi sâu phân tích lý giải, những mục tiêu cần phải đạt tới nhất là đối với các cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. Kiểm tra không để lọt các bài, các ấn phẩm có nội dung xấu xuất hiện trên các trang mạng chính thống. Đổi mới tổ chức quản lý thông tin, để khai thác có hiệu quả những lợi ích của thông tin đem lại, đồng thời ngăn chặn thông tin độc hại của “diễn biến hòa bình”. Đòi hỏi phải sớm hoàn thiện các văn bản pháp luật, quy định, cơ chế chính sách về thông tin, quy chế bảo mật, kỷ luật phát ngôn cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phát hiện đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Hai là, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân, của cư dân mạng, các quân nhân trong. Phải tập trung giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho toàn dân thấy được chống “diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc quyết liệt, toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch.

Ba là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia chống “diễn biến hòa bình” trên mạng internet. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải huy động toàn xã hội, toàn dân tham gia; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác, thành hành động tích cực trong phê phán, đấu tranh chống quan điểm sai trái. Tổ chức lực lượng trong các cơ quan chính quyền, cơ quan quân đội, công an các cấp và trong các tổ chức chính trị, xã hội… thực hiện thường xuyên nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đại chúng, trong đó đặc biệt chú trọng đến chuyên gia, các nhà lý luận về tư tưởng chính trị chuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet, am hiểu và ứng dụng tốt công nghệ thông tin. Không để các thế lực thù địch phá hoại về tư tưởng chính trị, tăng cường công tác quản lý nội bộ, không để địch lợi dụng, cài cắm. 

Bốn là, định hướng tư tưởng, hướng dẫn nhận thức, tạo thành dư luận xã hội tích cực nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội, nâng cao khả năng chống “tự diễn biến”, khả năng “tự đề kháng” với những âm mưu “diễn biến hòa bình”. Giành quyền chủ động cung cấp thông tin để nắm quyền chủ động chi phối các hiệu ứng xã hội của thông tin.

Năm là, đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” bằng cách mở rộng các phương thức thông tin truyền thông đa dạng, phong phú, sinh động, giàu sức thuyết phục. Tránh sự đơn điệu, trùng lắp và một chiều, kết hợp nhiều thể loại, nhiều hình thức. Việc đấu tranh phải tiến hành thường xuyên, xác định rõ những trọng tâm, trọng điểm để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời phản bác những quan điểm tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch. Sử dụng các website, blog hoặc các mạng xã hội như: facebook, twitter để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó tạo diễn đàn tham gia trao đổi, tranh luận, trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng là cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, lâu dài và cũng là nhiệm vụ cấp bách phải làm ngay. Muốn đấu tranh có hiệu quả cần nắm chắc các nguyên tắc, kết hợp các giải pháp và hình thức đấu tranh phù hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân./.NTT (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm