Cụ thể, thời hạn giải ngân cho vay từ 05/5/2016 đến hết ngày 05/07/2016, thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất tối đa 6 tháng, lãi suất áp dụng là lãi suất cho vay ngắn hạn thấp nhất áp dụng cho các khoản vay cùng kỳ hạn thuộc các lĩnh vực ưu tiên nhưng không vượt quá 7%/năm và được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay trong thời gian khách hàng vay thu mua, tạm trữ hải sản.
Bên cạnh đó, NHNN đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố có xảy ra hiện tượng cá chết bất thường thành lập tổ công tác thường trực của ngành Ngân hàng trên địa bàn để triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong việc lên phương án khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi, cho vay mới để giúp người dân khắc phục khó khăn, tiếp tục sản xuất, đồng thời nghiên cứu phương án hỗ trợ ngư dân vay vốn khi có nhu cầu chuyển đổi sang làm nghề mới.
Đồng thời, phối hợp với các Sở, ban, ngành đánh giá, xác định mức độ thiệt hại từ nguồn vốn vay ngân hàng để báo cáo những vấn đề cần xử lý.

Ngư dân đánh bắt cá trên biển (Nguồn: tuoitre.vn)

Theo thống kê của NHNN chi nhánh các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên -  Huế, đến nay tổng dư nợ bị ảnh hưởng là 2.181,9 tỷ đồng với 8.874 khách hàng. Cụ thể tại Hà Tĩnh, tổng dư nợ vay bị ảnh hưởng ước tính là 226,3 tỷ đồng đối với 1.714 khách hàng; Tại Quảng Bình tổng dư nợ vay bị ảnh hưởng là 1.414 tỷ đồng với 5.026 khách hàng; Tại Quảng Trị tổng dư nợ cho vay bị ảnh hưởng là 320 tỷ đồng với 864 khách hàng; Tại Thừa Thiên Huế tổng dư nợ cho vay bị ảnh hưởng là 221,63 tỷ đồng với 1.270 khách hàng.
NHNN cho biết, trên thực tế, việc thống kê mức độ thiệt hại, nhất là thiệt hại gián tiếp như đánh bắt, thu mua, bảo quản và các dịch vụ liên quan khác như du lịch, nhà hàng… là rất khó do chưa có bộ tiêu chí đánh giá thống nhất.
Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã thực hiện các giải pháp miễn, giảm lãi và cơ cấu nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng và đang tích cực triển khai các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ cho các khách hàng tại địa phương để triển khai phương án sản xuất kinh doanh mới.
Tính đến ngày 15/9/2016, các ngân hàng đã hỗ trợ ngư dân khắc phục thiệt hại với tổng số tiền cho vay mới 306,8 tỷ đồng cho 3.825 lượt khách hàng; dư nợ được cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ là 112,8 tỷ đồng cho 1.279 khách hàng và dư nợ được miễn, giảm lãi là 892,4 tỷ đồng cho 563 khách hàng (số tiền lãi được miễn, giảm là 2,7 tỷ đồng) và đang đề nghị khoanh nợ số tiền 891 triệu đồng cho 44 khách hàng (số liệu khoanh nợ phát sinh tại Ngân hàng Chính sách xã hội)./.
Minh Phương (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)