Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc October 6, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử  Quốc hội khoá XIV thành công tốt đẹp, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng với những nội dung phản động như: xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành quả cách mạng; đặc biệt là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.


Thực tiễn các nước xã hội chủ nghĩa ở  Đông Âu và Liên Xô cho thấy: gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội là khâu đột phá trong chiến lược chống chủ nghĩa xã hội, là đòn tiến công quyết liệt và quyết định làm tan dã chế độ và hệ thống XHCN. Vì vậy, các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ tung ra nhiều tài liệu, các bài viết, các ấn phẩm phản động...tán phát ở khắp nơi thông qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt  thông qua mạng Internet. Đây là một hình thức chống phá cực kỳ nguy hiểm.

Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng… nên những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên – đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện.

Ảnh minh họa (Nguồn VOV2.VOV.VN)

Bởi vì, ưu thế vượt trội của Internet là: dung lượng thông tin lớn, thông tin có thể “nội hoá” vào trong hoặc có thể “ngoại hoá” ra ngoài dễ dàng, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng; tốc độ truyền tin nhanh, chuyển tải đơn giản, không chỉ thoả mãn nhu cầu nghe - nhìn - đọc mà còn đóng vai trò của một cơ quan báo chí cung cấp thông tin nhanh nhạy; nội dung phát tán vừa trên diện rộng, làm cho sự phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và khắc phục trở nên hết sức khó khăn. Một vấn đề nghiêm trọng là hiện tượng truy nhập các nguồn thông tin độc hại tại các điểm truy nhập Internet công cộng rất dễ dàng nhưng đến nay chưa có biện pháp ngăn chặn tích cực và triệt để từ các cơ quan chức năng. Điều đáng lo ngại là phần lớn số người sử dụng tại các điểm truy nhập này là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Lợi dụng hệ thống thông tin mạng toàn cầu world wide web (WWW)- hiện là hệ thống thông tin lớn nhất thế giới, với tỷ lệ sử dụng cao nhất (khoảng trên80%), bao trùm toàn bộ Internet, các thế lực phản động nước ngoài đã và đang xây dựng rất nhiều các trang thông tin có nội dung khiêu khích, lôi kéo, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Các trang tin này được thiết kế sử dụng tiếng Việt, với nhiều hình thức thông tin có tác dụng thu hút, lôi kéo người dân trong nước truy nhập vào, để rồi sau đó cài vào đó các thông tin phản động, chống đối. Thư điện tử (email) là một dạng dịch vụ không thể thiếu đối với người sử dụng Internet, mỗi ngày có hàng tỷ thư điện tử được truyền đi qua Internet, do đó các phần tử phản động sử dụng danh sách Email gửi các tài liệu chống đối ta với số lượng rất lớn. Đặc biệt gần đây trên mạng Internet xuất hiện một số trang thông tin điện tử (Website) tiếng việt như: Website của một số cơ quan thông tin chính thức nước ngoài; Website của nhóm người Việt phản động lưu vong ở nước ngoài; Website của một số cơ sở dịch vụ công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông nước ngoài… mang nội dung sai trái, phản động. Chúng biết rằng sức mạnh của Đảng ta và chế độ XHCN là sự thống nhất, gắn bó giữa Đảng với Nhà n­uớc và nhân dân. Vì vậy, những phần tử cơ hội thù đich dùng nhiều “ngón đòn”  tinh vi và xảo quyệt tập trung công phá vào vai trò lãnh đạo của Đảng hòng đối lập Đảng với Nhà nước và nhân dân- gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Chúng  “lớn tiếng” kêu rằng: sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là “không cần thiết, là trở ngại lớn của nền dân chủ”, “Đảng chỉ nên lãnh đạo tư tưởng, đạo đức, lối sống và định hướng chung chung; không lãnh đạo kinh tế, văn hoá; không lãnh đạo quân đội…”. Với lý do là: ở các nước tư bản phương Tây, “nhiều việc không có đảng lãnh đạo dân người ta vẫn làm được”(?)  vì vậy “Đảng chỉ cần thiết khi chưa giành được chính quyền, khi đã có chính quyền Đảng nên trao quyền lại cho nhân dân, cho bộ máy nhà nước”,  như thế mới thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Chúng không cắt nghĩa đầy đủ về sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội thông qua bộ máy Nhà nước nhằm thể chế hoá đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng thực hiện mục tiêu: “dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Vì vậy, chúng lập luận rằng: “kinh tế tư nhân không cần Đảng lãnh đạo; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có sự lãnh đạo của Đảng sao vẫn hoạt động hiệu quả, còn các doanh nghiệp nhà nước do Đảng lãnh đạo thì làm ăn, yếu kém, thậm chí thua lỗ…”; đã có người đề xuất cách giải quyết vấn đề - Đảng nên lãnh đạo theo kiểu “tế nhị” “vừa có lợi cho dân tộc, vừa có lợi cho Đảng”. Nghĩa là,  Đảng và dân tộc là hai thực thể đối lập nhau. Thực chất những quan điểm thù đich này là thủ đoạn thâm độc, nham hiểm nhằm đối lập Đảng với Nhà nước và nhân dân, dọn đường cho sự hình thành tư tưởng “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” để vô hiệu hoá vai trò lãnh đạo của Đảng.

Với luận thuyết “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, họ biện hộ rằng: đa nguyên, đa đảng bao giờ cũng tốt hơn nhất nguyên, một đảng “sự lãnh đạo của một đảng duy nhất là không dân chủ, là độc tài”. Có quan điểm cho rằng, thích ứng với nền kinh tế “đa nguyên” thì không thể “nhất nguyên chính trị”, “không thể duy trì sự lãnh đạo của một đảng duy nhất ”. Họ không “ngượng mồm” khi nói: “nhất nguyên một đảng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ ở Đông Âu và Liên Xô”. Theo chúng, tình trạng khủng hoảng và đói nghèo ở Việt Nam “là hậu quả của chính sách cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam”, nên “phải xoá bỏ điều 4 ghi trong hiến pháp về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam”.

Để chứng minh chế độ một Đảng lãnh đạo là “sai lầm” “nguy hiểm”, những người có tư tưởng cơ hội, thù địch viện dẫn và xuyên tạc, bôi đen, bóp méo sự thật, họ đánh đồng hiện tượng  với bản chất, cường điệu một số sai lầm, khuyết điểm có thật của Đảng thổi phồng thành phổ biến, xem đó là bản chất của Đảng. Lợi dụng những chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để bôi đen chế độ, công kích Đảng, Nhà nước. Trong lúc Đảng và nhân dân ta đang ra sức ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng thì họ quy kết rằng “tham nhũng thuộc về bản chất của chế độ độc đảng”; những phần tử thoái hoá, biến chất bị các cơ quan chức năng xét xử theo pháp luật làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước thì họ cho rằng “đó chỉ là thí quân tốt để giữ thế cờ” đồng thời tung tin thất thiệt, nói sai sự thật, vu cáo trắng trợn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta nhằm gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ Đảng và hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng nhân dân.

Để thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch ráo riết công kích các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Họ cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ nay đã lỗi thời, nó chỉ phù hợp với hoạt động của Đảng khi chưa giành được chính quyền, trong hoạt động bí mật, hoặc khi lãnh đạo chiến tranh, thực hiện tập trung dân chủ là nguyên nhân gây ra độc đoán, chuyên quyền, gây mất dân chủ, vi phạm nhân quyền, nhân đạo trong Đảng, trong xã hội. Thực chất của âm mưu này nhằm chống phá Đảng từ bản chất, làm cho Đảng thoái hoá, biến chất, phá vỡ khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, đẩy Đảng về thời kỳ “tiểu tổ, phân tán”, kích động tư tưởng dân chủ theo lối tự do vô chính phủ, từng bước làm mất sức mạnh và vai trò, uy tín của Đảng đối với toàn xã hội.

Sự tác động của các quan điểm thù địch, sai trái thông qua mạng Internet đã làm cho nguy cơ “tự diễn biến” gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp tới chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của mọi người, đặc biệt là một bộ phận thanh niên, sinh viên và một số văn nghệ sĩ, trí thức “cấp tiến”. Nguy hiểm hơn, có những cán bộ, đảng viên suy giảm lòng tin vào mục tiêu, lý tưởng, vào sự lãnh đạo của Đảng, hoang mang dao động, giảm sút ý chí chiến đấu, thậm chí có người còn tham gia vào việc truyền bá, phát tán các tài liệu có quan điểm thù địch, sai trái chống đối Đảng, chống đối chế độ.

Những vấn đề trên đây không phải cho đến nay các thế lực thù địch mới tiến hành mà chúng đeo đuổi hàng chục năm nay, đặc biệt vào các dịp Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Mưu toan bao trùm của các tư tưởng thù địch, sai trái là nhằm xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, thay đổi mục tiêu phát triển đất nước, thay đổi đường lối phát triển kinh tế và mục tiêu cuối cùng là thay đổi định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện đúng, cảnh giác và vạch trần bản chất âm mưu thủ đoạn của địch, không bất ngờ, ngỡ ngàng, không hoảng hốt trước sự tấn công trên mặt trận chính trị, tư tưởng; bình tĩnh xem xét, phân tích và nhận rõ những vẫn đề trọng tâm, trọng điểm mà các thế lực thù địch đang ra sức chống phá. Cần phân biệt các quan điểm sai trái với các thư, ý kiến phát biểu, kiến nghị của một số cử tri có ý thức tổ chức, tâm huyết với đất nước….Chủ động có giải pháp đúng đắn để ngăn chặn và vô hiệu hoá mọi thủ đoạn tung tin, truyền bá những quan điểm thù địch, sai trái trên mạng Internet nhằm tạo ra khả năng “miễn dịch” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ - đây là vấn đề cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng, của chế độ ta trong tình hình hiện nay.


TTTH (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm