Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 3, 2016 , 0 bình luận

(chiaskienthucnet)-Tính chất phản động, mục tiêu chống phá thể hiện rõ ở một số nội dung trọng điểm như: xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, thân thế sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; bôi nhọ nhân sự cấp cao và chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.


Có thể nói rằng chưa bao giờ các thế lực phản động lại ráo riết, điên cuồng chống phá ta như thời điểm này. Thể hiện rõ nhất là chúng tung lên mạng với số lượng rất lớn thông tin sai trái, thù địch; Cứ vào dịp trước, trong hoặc sau khi Việt Nam tổ chức hoặc chuẩn bị tổ chức các sự kiện quan trọng của đất nước thì hàng loạt những trang web, trang báo, những “câu lạc bộ”, diễn đàn trên các trang mạng xã hội do những nhân vật chống đối, các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước lại “rầm rộ” đăng tải thông tin sai trái, bịa đặt, vu khống với mục đích làm giảm giá trị của các sự kiện, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây chia rẽ quân đội với công an.... Tính chất phản động, mục tiêu chống phá thể hiện rõ ở một số nội dung trọng điểm như: xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, thân thế sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; bôi nhọ nhân sự cấp cao và chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.

Ảnh minh họa


Để ngăn chặn thông tin xấu độc thâm nhập vào môi trường văn hóa các đơn vị quân đội, chỉ huy các đơn vị phải đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nhận thức đầy đủ về bản chất của âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Từ đó nhận rõ tác hại của nó đối với việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị để đề cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Các đơn vị phải tìm cách nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các quân nhân trong thực hiện mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, yêu cầu về phẩm chất, nhân cách, ý thức tổ chức kỷ luật của người quân nhân cách mạng trong xây dựng đơn vị. Cần phải phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền hình, hệ thống truyền thanh nội bộ và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong công tác tuyên truyền giáo dục.

Các cơ quan chức năng phải nắm chắc, cung cấp, định hướng thông tin kịp thời về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là những âm mưu, thủ đoạn, hình thức, biện pháp chống phá mới của chúng. Phải có kế hoạch trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản nhận biết về những tác hại, nguy cơ của những thông tin xấu độc, con đường, biện pháp xâm nhập của nó vào đơn vị quân đội thì mới xây dựng được biện pháp phòng, chống cụ thể.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, chặn lọc, bóc gỡ, vô hiệu hóa, hạn chế sự lan truyền của các thông tin xấu độc vào đơn vị. Mở rộng và phát huy dân chủ trong đơn vị, đi đôi với quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ.Chỉ huy các đơn vị cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ trong đơn vị, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa của người quân nhân cách mạng. Các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giờ nghỉ, ngày nghỉ... của bộ đội cần được tổ chức thường xuyên, đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức để tạo môi trường lành mạnh trong đơn vị.

Thường xuyên giáo dục truyền thống đơn vị, làm cho chiến sĩ có nhận thức sâu sắc và thực sự thấm nhuần lời căn dặn của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Trong giáo dục truyền thống, các đơn vị phải  thường xuyên đổi mới các hình thức, biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung với giáo dục riêng, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để tuyên truyền về truyền thống và định hướng tư tưởng, nhận thức cho bộ đội.

Tổ chức tốt các buổi giao lưu, mời các nhân chứng lịch sử, Anh hùng LLVT nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân để tổ chức tọa đàm, trao đổi, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống đơn vị mình.

Tập trung giáo dục, xây dựng kỹ năng sống cho bộ đội, có các biện pháp hữu hiệu để phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại. Hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ cách tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa, có ý thức kỷ luật trong quá trình tiếp cận thông tin, thực hiện không phao tin, lưu truyền thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Từ đó giúp bộ đội dần hình thành ý thức, tránh được nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị. Đó là một giải pháp hiệu quả để tiếp tục củng cố trận địa tư tưởng, ngăn chặn sự xâm nhập của thông tin xấu độc vào bộ đội.

Cần tăng cường thông tin, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, trong đó phải đặc biệt coi trọng thông tin, bồi dưỡng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, kịp thời thông tin về nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân.

Thông tin về chính sách đối nội, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo, quan hệ Việt Nam với các nước. Thông tin chính xác, trung thực về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, các sự kiện quan trọng, vấn đề nhạy cảm một cách chủ động, chính xác. Thông tin về thành tựu của đất nước ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc. Thông tin nói cả những mặt tích cực và mặt hạn chế chưa làm được. Báo chí của ta cần tận dụng không gian mạng để truyền bá quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước để phản bác lại các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái.

Chủ động phản bác thông tin xuyên tạc, các quan điểm sai trái của thế lực thù địch. Tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa cho đội ngũ cán bộ từ cơ sở trở lên, để làm lực lượng tuyên truyền viên cho nhân dân về nhiệm vụ này. Bên cạnh đó phải tổ chức chặt chẽ lực lượng trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xấu độc trên internet thông qua các cơ quan báo chí.


CTK (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm