Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 26, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam chống Mỹ bắt đầu từ khi Mỹ can thiệp Việt Nam, sau Hiệp định Geneve (1954). Trong thời gian đầu, sự ủng hộ đó còn giới hạn ở một số nước, chủ yếu là các nước xã hội chủ nghĩa. Khi Mỹ tăng cường can thiệp và leo thang chiến tranhViệt Nam cũng là lúc chính quyền Mỹ phải đối mặt với thực trạng phong trào chống Mỹ của nhân dân thế giới, thậm chí sự chống đối đó xuất hiện ngay lòng nước Mỹ. Đặc biệt từ sau thất bại Mậu Thân 1968 của Mỹ, phong trào quốc tế chống chiến tranh, ủng hộ Việt Nam lại bùng lên mạnh mẽ, hoạt động liên tục  và trở thành một mặt trận đoàn kết toàn thế giới.


Sau khi Mỹ tuyến bố chấm dứt không điều kiện việc ném bom, bắn phá Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1-11-1968), khẩu hiệu đòi rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam liên tục vang lên trong nhiều cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ. Ở các nước tư bản chủ nghĩa Tây Âu và Bắc Âu, những hành động phiêu lưu quân sự, leo thang chiến tranh của Mỹ ở hai miền Nam - Bắc Việt Nam bị lên án mạnh mẽ. Ngay các nước đồng minh thân Mỹ (trừ Nam Triều Tiên) cũng thường xuyên diễn ra nhiều hình thức đấu tranh chống chiến tranh Việt Nam, đòi rút quân đội các nước này ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Quân giải phóng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968. Ảnh khai thác


Sau Mậu Thân 1968, trước sức ép của dư luận Mỹthế giới, một mặt Mỹ buộc phải rút dần quân viễn chinh về nước, nhưng mặt khác Học thuyết Nixon” và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh” lại được thi hành, thậm chí  Mỹ còn mở rộng chiến tranh sang LàoCampuchia. Hiểu thực chất của chính sách “tìm kiếm hòa bình” của Tổng thống Nixon, từ năm 1969 đến năm 1972, phong trào chống chiến tranhMỹ có bước phát triển mới với những bước tiến mới. Phong trào chống chiến tranh ngày càng dâng cao, lan rộng và thấm sâu vào các tầng lớp xã hội Mỹ, thu hút cả những chính khách nổi tiếng, trong chính giới và giới cầm quyền.

Một số sự kiện tiêu biểu:

Ngày 15-11-1969, một cuộc biểu tình  lớn diễn ra ở nhiều thành phố lớn nước Mỹ, thu hút hàng triệu người, riêng ở Washington có 250.000 người tham gia, ở San Francisco có 125.000, New York có 100.000 người tham gia biểu tình đòi chính phủ Mỹ phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh Việt Nam 1 .

Ngày 1-5-1970 một chiến dịch biểu tình của sinh viên Đại học Kent State bang Ohio phản đối cuộc hành quân vào Campuchia của Mỹ. Chính quyền đã đưa binh lính đến đàn áp và làm 4 người chết, 9 người  bị thương (4-5-1970). Bầu không khí tang thương đã thổi bùng ngọn lửa phản chiến trong sinh viên. Một số trương đại học đã đóng cửa đến mùa thu năm 1970.

Ngày 25-1-1971, Thượng nghị sĩ Mỹ M.C Govern khẳng định: “Việt Nam hóa không phải là một công thức chấm dứt giết chóc ở Việt Nam mà là một kế hoạch để duy trì chiến tranh bằng cách làm dịu sự chỉ trích ở Mỹ”. Chính vì vậy, ông đã yêu cầu chính quyền Nixon “phải hoàn thành việc rút quân khỏi miền Nam Việt Nam vào cuối năm 1971”...

Từ mùa hè 1971, những cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn diễn ra liên tục khắp các bang trên đất Mỹ với nhiều hình thức đấu tranh phong phú (từ ôn hòa, hợp pháp đến bạo động), tập trung vào việc đòi chính phủ Mỹ chấm dứt chiến tranh, phê phán việc Mỹ hậu thuẫn cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu... Cuộc xuống đường biểu tình diễn ra ở 1.200 thành phố và thị trấn trong cả nước Mỹ, thu hút hàng triệu người. Sinh viên đấu tranh chống đăng ký quân dịch, binh sĩ đấu tranh đốt thẻ quân dịch. Phong trào lan rộng sang đông đảo binh sĩ và thanh niên Mỹ. . .

Ngày 12-6-1971, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc chính quyền Nixon phải chấm dứt sự dính líu của mỹ ở Việt Nam, Thượng viện Mỹ cũng thông qua dự luật yêu cầu rút hết quân Mỹ ra khỏi Việt Nam trong vòng 9 tháng.

Ngày 14-11-1971, Hội nghị sinh viên quốc tế và sinh viên Mỹ tổ chức tại Washington lên án chính quyền Nixon “giả dối về giảm chiến sự trên lời nói, nhưng kéo dài chiến tranh trên thực tế”. Hội nghị ra tuyên bố công nhận Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là người đại diện chân chính duy nhất, hợp pháp của nhân dân miền Nam và quyết định tiến hành các biện pháp ủng hộ Việt Nam.

Trong những năm 1971 - 1972, hàng ngàn bà mẹ Mỹ đã gửi kiến nghị cho Chính phủ đòi đưa con em họ từ chiến trường Việt Nam về nước. Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ Wililam Douglas chỉ rõ “chiến tranh Việt Nam là trái với hiến pháp Mỹ, vì Quốc hội chưa tuyên chiến”. Nhiều nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ, chính khách, văn nghệ sĩ... tham gia vào đội ngũ chống chiến tranh Việt Nam, đòi đẩy mạnh đàm phán ở Paris để sớm đi đến thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bìnhViệt NamĐông Dương. Nhà bình luận chính trị nổi tiếng nước Mỹ Walter Lipmann cho rằng “lương tâm của người Mỹ nổi giận” và “cuộc chiến tranh của người Mỹ ở Việt Nam là cuộc chiến tranh không được lòng dân nhất trong lịch sử nước Mỹ”...

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Mọi âm mưu của đế quốc Mỹ nhằm chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa sẽ thất bại thảm hại” ( Hồ Chí Minh: Toàn tập Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, t11, tr 594), bằng chính sách kiên định đoàn kết với Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác, với sách lược có lý, có tình trên tinh thần quốc tế chân chính..., Việt Nam đã phát huy chỗ mạnh, thu hẹp những điểm bất đồng giữa anh em, bạn bè, góp phần duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác với Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của anh em bạn bè giành cho ta. Ngày 28-1-1970, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố ủng hộ Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương - Hội nghị bày tỏ quyết tâm đoàn kết chống Mỹ của Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 8-4-1971, Đại hội lần thứ 24 Đảng Cộng sản Liên Xô ra lời kêu gọi tự do và hòa bình cho nhân dân Đông Dương. Các hội nghị của Ủy ban chính trị Hiệp thương khối Vácsava (25-1-1972) , Hội nghị 27 đảng cộng sản và công nhân Châu Âu (khai mạc ngày 27-7-1972)... cũng ra tuyên bố ủng hộ Việt NamĐông Dương.

 Như vậy, tuy giữa các nước xã hội chủ nghĩa và trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế đang tồn tại không ít khác biệt (thậm chí mâu thuẫn với nhau) về đường lốibiện pháp phát triển cách mạng, nhưng bằng những sách lược vừa khéo léo, vừa chân tình, Việt Nam đã góp phần thu hẹp những bất đồng giữa các nước anh em, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta nói chung cũng như nói riêng giai đoạn 1968 - 1975 (mặc dù giữa ta, Liên XôTrung Quốc còn có những điểm khác biệt và đường lối và phương pháp cách mạngmiền Nam). Hơn thế nữa, tuy có lúc quan hệ Liên Xô - Trung Quốc trở nên đối địch, ta vẫn duy trì được đoàn kết cả với Liên Xô và Trung Quốc. Chính Mỹ về sau này thừa nhận, một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Mỹ là do Mỹ đã quá tin vào việc thực hiện hòa hoãn tay đôi với Liên Xô và Trung Quốc, hòng lợi dụng sự đối đầu Xô - Trung để tiến hành “chiến tranh bóp nghẹt” ở Việt Nam.


Có thể khẳng định rằng, từ sau Mậu Thân 1968 đến chiến tranh kết thúc, trên thực tế đã hình thành một mặt trận nhân dân đoàn kết thế giới ủng hộ Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của Mỹ. Cũng có thể nói rằng, trong lịch sử thế giới chưa bao giờ số phận của một quốc gia dân tộc lại được thế giới hết sức quan tâm ủng hộ như trường hợp Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam chống Mỹ đã trở thành sức mạnh vật chất tác động thẳng vào chính sách xâm lược và hiếu chiến của chính quyền Mỹ, đổng thời là nhân tố không thể thiếu để bảo đảm thắng lợi cho cuộc kháng chiến  của nhân dân ta.

CVK (chiasekienthucnet)

Tài liệu đã dẫn:

1.Josep A. Amter (1985), Lời phán quyết về Việt Nam - Vietnam Verdict: A Citizen’s History Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội tr 335

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm