Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 19, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch luôn xác định Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những mục tiêu trọng yếu cần tập trung phá hoại. Trong đó “ phi chính trị hóa” quân đội là mục tiêu xuyên suốt nhằm làm cho quân đội ta xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, mất dần bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, biến chất, mất phương hướng, không còn là “công cụ bạo lực sắc bén” bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân cũng như bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Biểu hiện cụ thể trên một số nội dung chủ yếu sau:


Thứ nhất, chúng tập trung phá hoại trên trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Các thế lực thù địch luôn tập trung công kích, xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội và đường lối chính trị, quân sự, quan điểm xây dựng Quân đội của Đảng. Ra sức cổ xúy cho luận điệu “quân đội phi giai cấp”, “quân đội nhà nghề”, quân đội chỉ là công cụ của Nhà nước, chỉ có sứ mệnh bảo vệ quốc gia chống xâm lược, chứ không có quân đội nhân dân và không có quân đội thuộc một thể chế chính trị nào…Chúng còn đưa ra luận thuyết : “Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ phục vụ Tổ quốc, phục vụ đồng bào và chủ quyền quốc gia”; phải là ‘‘lực lượng trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng phái nào”, chỉ là “công cụ của quốc gia,dân tộc”.Bản chất mưu đồ hiểm độc của chúng hòng làm cho Quân đội ta từng bước biến chất về chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong dẫn tới mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu, làm cho cán bộ, chiến sĩ lung lạc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.
Ảnh minh họa


Hiện nay, bọn phản động người Việt lưu vong câu kết với các phần tử cơ hội chính trị trong nước phát tán nhiều tài liệu mang nội dung xấu vào trong nội bộ Quân đội, thông qua nhiều hình thức, nhiều "kênh" thông tin khác nhau, như: Internet, đĩa hình, sách báo, các diễn đàn kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh, giao lưu văn hóa, ngoại giao... Các quan điểm phản động mà chúng thường xuyên tuyên truyền là nhân danh đảng phái phi chính trị, với quan điểm "không cần phân biệt chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản, không cần chính trị, chỉ cần tiền, bỏ Đảng cũng được vì quân đội không thuộc một thể chế chính trị, đảng phái nào...".

Thứ hai, chúng tập trung phá hoại bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bằng nhiều cách thức, biện pháp, chúng đưa những thông bịa đặt, bình luận xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lợi dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiện nay để gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, phá hoại khối đoàn kết thống nhất nội bộ quân đội. Khoét sâu, kích động tư tưởng công thần, địa vị cá nhân, bè phái, cục bộ địa phương, đòi hưởng thụ đãi ngộ... lợi dụng vào những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của một số ít cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội ta để làm lu mờ, bôi đen bản chất cách mạng "Bộ đội Cụ Hồ".

Chúng nêu lên nhiều quan điểm, tư tưởng phản động, đối lập với đường lối, quan điểm của Đảng, như: Đòi xét lại vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, chúng cho rằng "Quân đội chỉ làm nhiệm vụ đối ngoại, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia là mục tiêu hàng đầu; Quân đội không còn làm chính trị, chỉ tập trung xây dựng thành quân đội nhà nghề, chuyên nghiệp hóa quân đội, muốn xây dựng quân đội hiện đại phải áp dụng mô hình xây dựng quân đội theo các nước phương Tây, xây dựng quân đội chuyên nghiệp, không đảng phái, quân đội không làm chính trị, không can thiệp vào chính trị". Thực chất quan điểm đó là tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng nhằm biến quân đội thành lực lượng độc lập trong xã hội, phi chính trị, phi giai cấp.

Chúng chủ trương nhân danh "không đảng phái" để xóa bỏ toàn bộ hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội ta, bọn phản động đã phát tán nhiều tài liệu đòi "tách chính trị khỏi quân đội".Điển hình là sau hai vụ bạo loạn ở Tây Nguyên (năm 2001 và năm 2004), nhiều tổ chức phản động đã xuyên tạc, vu cáo Chính phủ Việt Nam dùng lực lượng quân sự để tấn công người Thượng Đề Ga biểu tình không có vũ trang.

Chúng còn lợi dụng chiêu bài "mở rộng dân chủ", xây dựng "lực lượng vũ trang toàn dân", đòi trả quân đội về cho Nhà nước, thực hiện quân đội là của toàn dân. Tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, dẫn đến phi đảng, phi giai cấp; mục đích "phi chính trị hóa" quân đội là để kẻ thù mặc sức hoạt động phá hoại, lật đổ chính quyền một cách "hòa bình".

Thứ ba, tập trung phá hoại các nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng quân đội, xóa bỏ vai trò  lãnh đạo của Đảng đối với quân đội .

Chúng đòi xóa bỏ nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội nói riêng và lực lượng vũ trang cách mạng nói chung, đó là Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân và công an nhân dân. Chúng thường xuyên tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo, làm mất uy tín của Đảng đối với quân đội, với luận điệu: "Đảng phải là của toàn dân không thể là của riêng một tổ chức, lực lượng xã hội, đảng phái, giai cấp nào..Muốn vậy, Đảng cộng sản Việt Nam phải từ bỏ bản chất giai cấp công nhân, không nên nhắc đến bản chất giai cấp công nhân làm gì".

Để làm mất vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cộng sản Việt Nam, cũng như hiệu lực của cả hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng chĩa mũi nhọn vào xuyên tạc chống phá, đòi loại bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất quyết định sức sống của Đảng, chúng tìm mọi cách để xuyên tạc bản chất cách mạng và khoa học của nguyên tắc này, cho rằng, trong tổ chức xây dựng Đảng, việc duy trì "Chế độ tập trung dân chủ" là quá lạc hậu vì hầu hết các đảng cộng sản trên thế giới đã từ bỏ nó. Chúng tuyên bố về thực chất việc tập trung quyền lực này chỉ đưa tới chỗ tiêu diệt dân chủ - cái chỉ còn là vật trang trí cho sự tập trung quyền lực". Một số phần tử thoái hóa biến chất, cơ hội trong nội bộ Quân đội ta cũng phụ họa theo luận điệu trên dưới dạng gửi "kiến nghị", "thư ngỏ" đòi Đảng ta thay đổi nguyên tắc lãnh đạo này.

Để thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội chúng còn tập trung phá hoại chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa cán bộ chính trị  với cán bộ quân sự và cán bộ các nghành khác trong quân đội và tung ra nhiều luận điểm phản động đòi xóa bỏ hệ thống cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp. Chúng cho rằng "trong thời buổi kinh tế thị trường, lấy lợi nhuận làm mục đích, lấy vật chất làm đòn bẩy tinh thần…

Tất cả những luận điệu trên của chúng là nhằm mục tiêu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội, làm cho Quân đội ta xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; biến chất về chính trị, tiến tới vô hiệu hóa vai trò của Quân đội - lực lượng, chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, ở Việt Nam các thế lực thù địch đang chống phá theo hướng “chuyển hóa” ngầm, mềm, sâu vào bên trong. Chúng cho rằng, muốn“chuyển hóa” Việt Nam thì phải thực hiện “chuyển hóa” trên ba lĩnh vực cơ bản: Chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh, trong đó, phá vỡ nền tảng chính trị là vấn đề then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài; “phi chính trị hóa" quân đội là nhiệm vụ trước mắt. Đây là thủ đoạn rất xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm, bởi khi quân đội bị suy yếu và “phi chính trị hóa” thì sẽ không còn khả năng ngăn chặn các cuộc tiến công cả bên trong và ngoài của các thế lực thù địch, không giữ vững được sự ổn định chính trị, mất độc lập, tự chủ, thì chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ tự sụp đổ giống như ở Liên Xô và Đông Âu, hoặc ít ra cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, hình thức về bản chất thì đã “đổi màu”.


PTT (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm