Trận địa tư tưởng trong quân đội ngày càng vững chắc
Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), một vị tướng dạn dày kinh nghiệm tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) chia sẻ với chúng tôi về cái khó khi làm CTTT trong thời bình. Trung tướng Phạm Hồng Cư nói:
- Ngày trước, khi cả dân tộc hừng hực khí thế xung phong ra trận, cùng chung ý chí đánh đuổi quân xâm lược, thì CTTT xét về nghĩa nào đó cũng có nhiều mặt thuận lợi nhất định. Còn trong thời bình, nhất là thời điểm hiện tại thì những thuận lợi đó gần như không còn nữa. Bây giờ làm gì, giáo dục thế nào, động viên ra sao, quản lý bằng cách nào... để cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ khó, khổ; hay thậm chí hy sinh một ít lợi ích cá nhân trong điều kiện kinh tế thị trường là cả một nghệ thuật, đòi hỏi sự công phu, trí tuệ, trách nhiệm của những người tiến hành CTTT.
Một buổi học tập chính trị ở Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3, Quân khu 1). Ảnh: QUANG THẮNG

Thực tiễn minh chứng sinh động cho nhận định đó. Trong năm 2016, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; tệ nạn xã hội tiếp tục tác động đến nhận thức tư tưởng, niềm tin và việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ... Đặc biệt, mặt trái kinh tế thị trường và những tiêu cực, nhất là các vấn đề liên quan đến lợi ích kinh tế chi phối không nhỏ đến lý tưởng và nhiệt huyết cống hiến của bộ đội... Đó là những vấn đề mới, đặt ra yêu cầu cao và khó đối với những người tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, vượt lên tất cả những rào cản đó, bám sát chức năng cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược về CTTT văn hóa toàn quân, Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn đã chủ động, nhạy bén, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT những chủ trương, giải pháp hữu hiệu, nâng cao chất lượng CTTT trong quân đội. Trong hàng loạt đầu việc, nhiệm vụ được hoàn thành trên nhiều lĩnh vực, hoạt động, thành quả được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ghi nhận là Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn đã làm tốt việc định hướng, hướng dẫn các đơn vị tiến hành hiệu quả CTTT. Cán bộ, chuyên viên của Cục Tuyên huấn chủ động, nỗ lực thâm nhập thực tiễn, “đồng hành” cùng cơ sở vận hành nhuần nhuyễn, hiệu quả các khâu, các bước của CTTT. Nhiều bài học giá trị về CTTT được đúc rút, những điểm thắt quan trọng được xác định nhằm vận hành CTTT đi vào nền nếp, đạt chất lượng thiết thực. Nói về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) khẳng định:
- Đối với các đơn vị toàn quân, trong hàng loạt các nhiệm vụ được tiến hành trong năm 2016, CTTT luôn đi trước một bước nhằm định hướng nhận thức và hành động cho mỗi cán bộ, chiến sĩ từng đơn vị và toàn quân. Đó là cơ sở nền tảng tiên quyết cho mỗi thắng lợi của Quân đội ta trong năm qua.
Nhất quán với quan điểm đó, các đơn vị đã luôn coi trọng việc nắm, quản lý tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận trong đơn vị; kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với biện pháp quản lý hành chính, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền và các phong trào hành động cách mạng trong quân đội. Đồng thời, phát huy tốt vai trò các tổ chức, lực lượng, thiết chế văn hóa và mọi phương tiện làm CTTT; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân các địa phương và gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý tư tưởng bộ đội,...
Ở các đơn vị chủ lực, năm qua, các cấp đã duy trì, phát huy hiệu quả việc quản lý tư tưởng bộ đội thông qua hệ thống tổ chức chỉ huy, tổ chức đảng, đoàn, hội, hệ thống chiến sĩ bảo vệ, địa phương, gia đình, dư luận… Nhiều đơn vị tích cực đổi mới cách quản lý tư tưởng, triển khai nhiều biện pháp mới, sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả, như: Lập “Hồ sơ thông tin chiến sĩ”; quản lý tư tưởng theo nhóm; tổ chức khảo sát tư tưởng; thành lập “Tổ định hướng đồng hành”;… Chính nhờ các biện pháp đồng bộ như vậy nên cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có lập trường, quan điểm vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; ý thức trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kể cả nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, hy sinh; có thái độ kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực. CTTT thực sự góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội...
Mũi tiến công sắc bén của Đảng
Một thành quả rõ nét đạt được trong năm 2016 mà toàn quân ghi nhận là CTTT trong quân đội đã có những chuyển hướng quan trọng, hình thành nên nhiều mũi giáp công sắc bén “tiến công”, truy quét "kẻ thù" trên lĩnh vực tư tưởng lý luận của Đảng. Khi đánh giá về hoạt động này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch từng nhấn mạnh:
- Cục Tuyên huấn đã thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; chủ động phối hợp đẩy mạnh đấu tranh, tạo mũi tiến công sắc bén, hiệu quả trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương cũng nhiều lần khẳng định thành tích nổi bật đó khi đến dự các phiên họp của Quân ủy Trung ương và phát biểu định hướng tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2016. Tổng Bí thư cho rằng, thành quả của CTTT trong quân đội không chỉ thể hiện ở việc Quân đội ta giữ vững lý tưởng, mục tiêu chiến đấu và trận địa tư tưởng trong mọi tình huống; mà còn thể hiện rõ nét ở việc tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng-kim chỉ nam hành động của Đảng ta, chủ động tiến công, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của lực lượng thù địch.
Trong năm 2016, các thế lực thù địch đã chủ ý lợi dụng những sự kiện chính trị lớn của Đảng, dân tộc, quân đội, nhất là khi chúng ta tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng để đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội. Bên cạnh chiêu bài về “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, chúng còn lợi dụng sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để kích động, xuyên tạc, tạo dư luận xấu, gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm niềm tin của nhân dân và LLVT vào Đảng, chế độ XHCN... Tất cả những chiêu trò đó được ngành tuyên huấn trong quân đội sớm nhận diện, chủ động tham mưu triển khai các biện pháp phòng vệ, xây dựng “hệ thống miễn dịch” cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, Cục Tuyên huấn đã tham mưu thành lập lực lượng, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ... tạo ra “đội quân xung kích” trên trận tuyến này. Trong năm 2016, Cục đã tham mưu giúp TCCT ra Chỉ thị 47 và Hướng dẫn 1047 về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái trên không gian mạng; tổ chức hội nghị tập huấn Ban chỉ đạo 94; đồng thời biên soạn, ban hành hàng chục tài liệu phục vụ nghiên cứu về lĩnh vực này... Bằng các giải pháp giáo dục, tuyên truyền, vận động, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn thống nhất về ý chí và hành động, đề cao cảnh giác và chủ động chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, với phương pháp tiến hành (cách thức) linh hoạt, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tiến công và giành thắng lợi trong “cuộc chiến” quyết liệt này.
Theo Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quang Phát, Phó chính ủy Học viện Chính trị, việc chủ động xây dựng lực lượng và sớm đưa vào hoạt động nền nếp, hiệu quả là thành quả tiêu biểu quan trọng trong đấu tranh tư tưởng của quân đội thời gian qua. Cùng với đó, ngành tuyên huấn tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp khơi dậy, huy động được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia đấu tranh tư tưởng là một hướng đi đúng, hiệu quả; nhất là việc phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các nhà khoa học, đội ngũ nhà giáo ở các viện, trung tâm nghiên cứu, học viện, nhà trường quân đội tham gia vào “cuộc chiến” tư tưởng. Ngoài ra, việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động này được cho là tín hiệu động lực, kịp thời động viên, khuyến khích mọi người tích cực tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch...
Một điểm mới nữa được đông đảo lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị ghi nhận là ngành tuyên huấn đã tham mưu đổi mới phương thức, phương pháp đấu tranh tư tưởng. Phương thức vận hành hiện tại được triển khai chủ động, linh hoạt, không thụ động khi có sự việc phức tạp xảy ra. Trong quá trình đấu tranh tư tưởng, các lực lượng đã tiến công trực diện, vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch hòng làm phai nhạt bản chất giai cấp, lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của quân đội, hoặc kích động gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ giữa quân đội với công an và Đảng, Nhà nước. Hơn nữa, việc kết hợp đấu tranh tuyên truyền chống các luận điểm “phi chính trị hóa” quân đội một cách thường xuyên đã được kết hợp với các đợt tiến công tuyên truyền cao điểm (theo đợt), nhất là vào thời điểm tổ chức các sự kiện lớn của đất nước và quân đội. Phương tiện tiến công kẻ thù trên lĩnh vực tư tưởng được sử dụng cũng phong phú, đa dạng và hiệu quả hơn trước; gồm các phương tiện truyền thông, đấu tranh trên internet, các trang mạng xã hội, blog,… kết hợp với các phương thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình và đối tượng. Đặc biệt, các cơ quan báo chí trong quân đội đã bám sát định hướng, phối hợp chặt chẽ với Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn kịp thời định hướng dư luận, phân công và phân cấp tuyên truyền về các sự kiện một cách phù hợp, hiệu quả. Đây chính là cách toàn quân tạo nên sức mạnh tổng hợp, kết thành mũi tiến công sắc bén, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi, thâm độc của lực lượng thù địch trên lĩnh vực tư tưởng thời gian qua.
NGUYỄN TẤN TUÂN (báo Quân đội Nhân dân điện tử)
-------------------------------
(Còn nữa)