Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc January 21, 2017 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Thời gian qua, xuất hiện luận điệu cho rằng: “Quân đội là của toàn xã hội”, “Quân đội đứng ngoài giai cấp” hay “quân đội trung lập về chính trị, không chịu sự lãnh đạo của bất cứ đảng phái chính trị nào”... Thực chất, đây là luận điệu mơ hồ về giai cấp, phản động về chính trị và xuyên tạc, lừa bịp về nguồn gốc, bản chất của quân đội, luận điệu này nhằm mục đích “phi chính trị hóa” Quân đội, tiến tới gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta.


Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là nguyên tắc bất di, bất dịch, dựa trên cơ sở chính trị, lịch sử và pháp lý vững chắc. “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”. Qua đó cho thấy rõ bản chất cách mạng của Đảng ta, một đảng được sinh ra bởi sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đó chính là tính đặc thù của Đảng ta trong quá trình hình thành, phát triển. Đảng được nhân dân giao cho sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Quân đội ta được xây dựng và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Điều hiển nhiên, Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, nhân dân sâu sắc, luôn chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Điều đó làm cho Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự thật lịch sử không thể bác bỏ!

Bộ đội giúp dân chống lũ (Ảnh minh họa)


Vì thế, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành Nghị quyết 51-NQ/TW về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam” nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Nhờ đó, “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đây là lý tưởng chính trị - đạo đức, không chỉ mang tính cách mạng và khoa học, đúng quy luật của xã hội Việt Nam đương đại, mà còn phản ánh khát vọng thiêng liêng tự giải phóng, giành quyền độc lập - tự do - hạnh phúc của đất nước, của nhân dân. Chính vì vậy, không thể có và không bao giờ có một quân đội phi chính trị, trung lập, đứng ngoài giai cấp.

Ở nước ta, Điều 65, Hiến pháp năm 2013, chỉ rõ: “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. Trên cơ sở Hiến pháp, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với Quân đội, Nhà nước đã ban hành các luật có liên quan, như: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên. Như vậy, việc khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội là hoàn toàn phù hợp cả về lý luận và luật pháp, theo ý nguyện của toàn thể dân tộc Việt Nam. Không một thế lực nào có thể bác bỏ được điều đó.

Hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội ta luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội ta là bất di, bất dịch. Mọi luận điệu đòi “phi chính trị hóa” Quân đội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, nhằm làm suy yếu chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội để dễ bề thực hiện âm mưu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được, là phi lý, phải kiên quyết bác bỏ.

LVD (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm