Chỉ đạo trên diễn ra sau 8 tháng kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao cho 10 cơ quan khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận sự việc ông Trịnh Xuân Thanh dùng xe sang mang biển số xanh… đã cho thấy Đảng, Nhà nước ta thật sự quyết liệt, nhất quán trong cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng. Sự chỉ đạo đó một lần nữa khẳng định: Đảng, Nhà nước ta sẽ kiên quyết xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi nạn tiêu cực, tham nhũng không chỉ bằng quyết tâm chính trị mà bằng những hành động thực tế.
Sinh thời, trong bài nói chuyện năm 1952 về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu”, Bác Hồ từng chỉ rõ bản chất của tham nhũng: "Đứng về phía cán bộ mà nói, ăn cắp của công làm của tư". Để đẩy lùi tham nhũng, Người chỉ thị: “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”.
Ảnh minh họa. Nguồn: kinhtevadubao.vn.

Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) vừa qua, Đảng ta xác định một trong những giải pháp then chốt là phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật. Trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.
Chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rất rõ tinh thần chống tham nhũng, tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta hiện nay. Chính vì vậy, sau “phát súng lệnh” vụ việc Trịnh Xuân Thanh, những đường dây, đối tượng liên quan, những vụ việc tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng khác mà dư luận và nhân dân quan tâm đều được xử lý, đưa ra ánh sáng, không có ngoại lệ, không có “vùng cấm”.
Tuy nhiên, trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ngày nay, thứ “giặc nội xâm” này như Bác Hồ từng gọi là “giặc trong lòng” có nhiều thủ đoạn ẩn náu tinh vi, lợi dụng các kẽ hở của pháp luật. Cổ phần hóa Nhà nước là công việc cần làm ngay để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng cũng là địa hạt “béo bở” cho những kẻ tham nhũng biến của công thành của tư. Cho nên, ngay trong vụ Trịnh Xuân Thanh và một số vụ việc khác, từng xuất hiện những ý kiến bao biện, viện dẫn lắt léo cho những hành vi sai trái. Lần này với tinh thần “xây luôn đi đối với chống”, phòng bệnh phải chủ động cùng với chữa bệnh, Tổng Bí thư đã yêu cầu, phải nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để sớm sửa đổi hoặc kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thất thoát tài sản của Nhà nước, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Một dấu ấn nổi bật nữa trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này là công văn của Văn phòng Trung ương Đảng đã nêu rõ hàng loạt thông tin và danh sách nhiều tờ báo đã đưa tin về vụ việc liên quan đến gia đình Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, bao gồm cả báo Đảng và báo của các đoàn thể. Cách đây ít ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến dự lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ nhất được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng. Ba tác phẩm được trao giải cao nhất đều là những tác phẩm có nội dung phản ánh, đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Điều đó một lần nữa khẳng định, Đảng, Nhà nước ta nói chung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng rất quan tâm, đề cao vai trò của báo chí trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực; luôn dựa vào nhân dân, dựa vào công luận, dư luận để chống tham nhũng, tiêu cực. Những chỉ đạo liên tiếp của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với nhiều vụ việc được báo chí phản ánh gần đây như đang làm sống dậy tinh thần “Những việc cần làm ngay” từng làm nức lòng nhân dân cả nước những năm đầu đổi mới.
Tinh thần ấy chắc chắn sẽ giúp cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng hiệu quả hơn, thành công hơn nữa!
CÔNG MINH (Báo Quân đội Nhân dân điện tử)