Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, khuyến khích các cá nhân tham gia viết bài đấu tranh phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái trên không gian mạng của các thế lực thù địch. Các nội dung này đã trở thành diễn đàn và sự ủng hộ của đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân.
Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các đại biểu tham quan các tài liệu trưng bày tại hội nghị. 

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện, các đơn vị, cá nhân đã có nhiều bài viết về phòng, chống "Diễn biến hoà bình"; nhiều lượt tin, bài chia sẻ, bình luận nhằm vạch rõ bản chất về các âm mưu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đội ngũ cán bộ trong và ngoài quân đội đã viết bài với lập luận chặt chẽ, thực tiễn phong phú, lý luận sắc sảo được cộng đồng mạng tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp các ý kiến để xây dựng đội ngũ cộng tác viên giỏi, có khả năng viết bài tốt và chia sẻ kinh nghiệm để tổ chức, chỉ đạo đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái trên không gian mạng...
Tin, ảnh: TUẤN NAM (Báo Quân đội Nhân dân điện tử)