Loading...
loading...
Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc March 22, 2017 , 0 bình luận

(dautruongdanchu.com)-Sự phát triển của internet góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích của internet mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; đặc biệt là các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng internet để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam.


Có thể nói rằng chưa bao giờ các thế lực phản động lại ráo riết, điên cuồng chống phá ta như thời điểm này. Thể hiện rõ nhất là chúng tung lên mạng với số lượng rất lớn thông tin sai trái, thù địch; Cứ vào dịp trước, trong hoặc sau khi Việt Nam tổ chức hoặc chuẩn bị tổ chức các sự kiện quan trọng của đất nước thì hàng loạt những trang web, trang báo, những “câu lạc bộ”, diễn đàn trên các trang mạng xã hội do những nhân vật chống đối, các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước lại “rầm rộ” đăng tải thông tin sai trái, bịa đặt, vu khống với mục đích làm giảm giá trị của các sự kiện, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò của quần chúng nhân dân, gây chia rẽ quân đội với công an...Tính chất phản động, mục tiêu chống phá thể hiện rõ ở một số nội dung trọng điểm như: xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, thân thế sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; bôi nhọ nhân sự cấp cao và chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng... Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên - đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này. Cũng từ đó, một trong những hệ quả nguy hiểm của thủ đoạn này là gây mất phương hướng, sa sút niềm tin, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng. Để nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, ổn định niềm tin của nhân dân cần quán triệt và thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước với hệ thống thông tin đại chúng nói chung, internet nói riêng. Trong đó Đảng và Nhà nước cần tập trung vào định hướng những vấn đề cần đấu tranh, những nội dung cần đi sâu phân tích, lý giải, những mục tiêu cần phải đạt tới. Sự định hướng còn bao gồm cả việc kiểm tra không để lọt các bài, các ấn phẩm có nội dung xấu xuất hiện trên các trang mạng chính thống.

Hai là, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân, của cư dân mạng trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”nói chung, trên mạng internet nói riêng. Tập trung giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho toàn dân thấy được chống “diễn biến hòa bình”là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc quyết liệt, toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại tư tưởng của địch.

Ba là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia chống “diễn biến hòa bình” trên mạng internet. Phải huy động toàn xã hội, toàn dân tham gia cuộc đấu tranh này; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác, thành hành động tích cực trong phê phán, đấu tranh chống quan điểm sai trái. Tổ chức lực lượng trong các cơ quan chính quyền, quân đội, công an các cấp và trong các tổ chức chính trị, xã hội… thực hiện thường xuyên nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet.

Bốn là, tăng cường khả năng “tự đề kháng” trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Chủ động thông tin kịp thời, phong phú và có định hướng cho xã hội về các sự kiện, hiện tượng và vấn đề nảy sinh trong nước cũng như trên thế giới, đáp ứng một cách tích cực nhất nhu cầu nhận thức, thị hiếu chính đáng của nhân dân. Thông qua đó để định hướng tư tưởng, hướng dẫn nhận thức, tạo dư luận xã hội tích cực nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội, nâng cao khả năng chống “tự diễn biến”, khả năng “tự đề kháng” với những âm mưu “diễn biến hòa bình”của địch.

Năm là, đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống diễn biến hòa bình”. Đổi mới phương pháp, mở rộng các phương thức thông tin truyền thông đa dạng, phong phú, sinh động, giàu sức thuyết phục. Có thể thành lập một website với tư cách là cổng thông tin, diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến, quan điểm khác biệt. Khuyến khích mọi tầng lớp dân cư xây dựng các trang blog cá nhân và tham gia trên các trang mạng xã hội như facebook, twitter tạo diễn đàn tranh luận, trực tiếp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.


NTN (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm