Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc April 20, 2017 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Facebook hiện đang là một mạng xã hội lớn, có máy chủ đặt tại nước ngoài và mọi người đều có quyền mở tài khoản, truy cập và là một trang mạng xã hội đem lại rất nhiều tiện ích, nhất là sự kết nối, chia sẻ thông tin cùng với những ứng dụng giải trí thú vị (xem phim, nghe nhạc, chơi game, …). 


Nếu sử dụng đúng mục đích và ở chừng mực phù hợp, mạng xã hội này sẽ là công cụ hữu hiệu để tuyên truyền, giáo dục mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước sâu rộng trong mọi tầng lớp quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, lợi dụng đặc tính truyền tải nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng và rất khó kiểm soát của nguồn thông tin trên mạng xã hội Facebook; nhiều đối tượng bất đồng và các phần tử phản động, chống đối chính quyền đã lợi dụng Facebook để tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tuyên truyền những luận điệu diễn biến hòa bình gây hoang mang cho cán bộ, đảng viên và trong quần chúng nhân dân.

Những thông tin xấu độc lan truyền với tốc độ cao trên mạng xã hội facebook


Thực tế, hiện nay, nhiều trang Facebook cá nhân cũng như các trang Facebook mang tính cộng đồng đang rất tích cực truyền bá những thông tin xấu độc, tiêu biểu như: “Nhật kí yêu nước”, “Thanh niên công giáo”, “Friend of Viet Tan”,… và hàng loạt những trang Facebook đăng tải những status trên trang facebook cá nhân với ngôn ngữ đầy tính kích động, phản động. Nguy hiểm hơn là đã có không ít trang Facebook cá nhân mạo danh một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước để lợi dụng vào đó bôi nhọ danh, dự nhân phẩm, làm giảm uy tín, hạ thấp vai trò lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo; sâu xa hơn là phá vỡ mối đoàn kết nội bộ Đảng, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tác hại của các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội Facebook đến nay chưa thể định lượng hết được. Tuy nhiên, qua nghiên cứu điều tra xã hội học cho thấy, đại đa số người được hỏi đều khẳng định những luồng thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận trong các tầng lớp nhân dân, làm suy giảm lòng tin vào cấp ủy đảng, chính quyền. Đồng thời, qua khảo sát cũng cho thấy, có một thực tế rất đáng lo ngại là ý thức cảnh giác, tính tự giác đấu tranh, phê phán các thông tin, quan điểm sai trái của cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay cũng còn những hạn chế nhất định. Tình trạng bàng quan, thờ ơ, không có chính kiến đúng đắn trước các thông tin, quan điểm sai trái còn khá phổ biến, nhất là thông tin sai trái trên mạng internet và các trang mạng xã hội. Nhiều người vẫn cho rằng, việc đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc dường như chỉ là công việc của những cơ quan chuyên môn. Việc tham gia đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN chưa trở thành nhu cầu tự nhiên, tự thân của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân cần quán triệt và thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, tổ chức đảng các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân

Cấp ủy đảng các cấp phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên phải được tiến hành ngay từ chi bộ; phải thường xuyên nâng cao chất lượng, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành tự phê bình và phê bình, duy trì việc kiểm tra giám sát theo Điều lệ Đảng đối với đảng viên. Thông qua sinh hoạt của tổ chức đảng, cấp ủy chủ động cung cấp thông tin, giải tỏa dư luận đối với những luồng thông tin trái chiều, bịa đặt trên mạng internet; đấu tranh phê phán những biểu hiện dao động, mơ hồ hoặc phụ họa theo những thông tin, quan điểm sai trái.

Trong một thế giới được đánh giá là “đang thu hẹp” do sự bùng nổ công nghệ thông tin, có thể thấy rằng khó mà che dấu được những sự kiện lớn nhỏ xẩy ra trong nước cũng như trên thế giới. Vì vậy chủ động thông tin kịp thời, phong phú và có định hướng cho xã hội về các sự kiện, hiện tượng và vấn đề nảy sinh trong nước cũng như trên thế giới, đáp ứng một cách tích cực nhất nhu cầu nhận thức, thị hiếu của nhân dân. Thông qua đó để định hướng tư tưởng, hướng dẫn nhận thức, tạo thành dư luận xã hội tích cực nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội, nâng cao khả năng chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”.

Thực hiện phương châm “mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên của Đảng”, cán bộ, đảng viên phải là người trực tiếp tuyên truyền gia đình và quần chúng nhân dân nơi cư trú, làm rõ bản chất sai trái, tính chất nguy hiểm của các thông tin sai trái, bịa đặt. Từ đó định hướng dư luận theo hướng tích cực, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hình thành sức “tự đề kháng” của quần chúng trước các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc.

Hai là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức đoàn thể trong đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội Facebook.

Nếu chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách thì không thể giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. Do đó phải huy động toàn xã hội, toàn dân tham gia cuộc đấu tranh này; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác, thành hành động tích cực trong phê phán, đấu tranh chống quan điểm sai trái. Tổ chức lực lượng trong các cơ quan chính quyền, cơ quan quân đội, công an các cấp và trong các tổ chức chính trị, xã hội… thực hiện thường xuyên nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet. Tổ chức các lực lượng kịp thời ngăn chặn không để các quan điểm sai trái phát tán trên mạng internet có điều kiện tác động vào các tầng lớp nhân dân. Tổ chức đấu tranh trực diện đối với những người cơ hội, lệch lạc về chính trị ngay từ cơ sở. Chú trọng việc tổ chức để các đoàn thể quần chúng như đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp... tham gia đấu tranh trên mạng internet đối với các quan điểm và hành động sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch.

Ba là, các ngành chức năng siết chặt công tác quản lý hoạt động các trang mạng xã hội.

Các cơ quan quản lý Nhà nước có biện pháp siết chặt quản lý việc đăng tải các thông tin trên mạng xã hội, blog, trang tin điện tử; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook để truyền bá quan điểm chống Đảng, Nhà nước hoặc tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện cho báo chí tiếp cận nguồn tin chính thống, làm cơ sở để giải tỏa dư luận đối với những vấn đề nóng, phức tạp, không tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng, nhào nặn thông tin để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc cung cấp và sử dụng thông tin trên các cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chú trọng việc phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đẩy mạnh việc đưa các thông tin chính thống, lành mạnh, hữu ích lên mạng Internet; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái trên mạng, các thông tin có tác động tiêu cực, làm cơ sở để giải tỏa dư luận đối với những vấn đề nóng, phức tạp. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền giáo dục pháp luật, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho đối tượng là học sinh, sinh viên. Định hướng học sinh, sinh viên sử dụng Internet vào các hoạt động có ích, thiết thực trong học tập, cuộc sống của bản thân và gia đình.

Bốn là, quy hoạch báo chí làm trong sạch đội ngũ những người làm báo, chấn chỉnh những tiêu cực bảo đảm sự minh bạch trong tiếp cận thông tin.

Không thể phủ nhận sự tiến bộ của kỹ thuật số và mạng Internet đã giúp báo chí có sự phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số khi có quá nhiều thông tin không chính xác, sai sự thật, thông tin tiêu cực, vô bổ…thì vấn đề đạo đức báo chí lại quan trọng hơn bao giờ hết.

Cùng với Luật Báo chí, đạo đức có vai trò to lớn trong hoạt động báo chí, hoạt động tác nghiệp của từng nhà báo, từng hội viên. Nhưng các nhà báo phải có trách nhiệm cũng như bản lĩnh để tránh vi phạm đạo đức trong quá trình làm báo. Bởi lẽ, bắt tay vào hoạt động tác nghiệp, hàng trăm thứ cám dỗ: câu view bằng đặt tít để trực lợi, ăn cắp bản quyền qua mạng, bất chấp tổn hại đưa thông tin nhằm có lợi cho nhóm hoặc cá nhân; xa rời tôn chỉ mục đích, không quan tâm đến chữ tâm, không quan tâm đến thuần phong mỹ tục, lợi ích của cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Mặt khác, thông tin độc quyền, nhanh, mới làm nên đẳng cấp nhiều tờ báo đồng thời cũng thể hiện mặt trái khi thông tin đen, thông tin giả thiếu kiểm chứng xuất hiện ngày càng nhiều.

Do vậy, việc xử phạt nghiêm trả lại bầu không khí lành mạnh trong thông tin báo chí, đảm bảo ổn định và phát triển đất nước là cần thiết. Những sản phẩm “truyền thông bất lương” làm ảnh hưởng tới chất lượng chung của nền báo chí nước nhà, tới uy tín của những nhà báo chân chính cần phải được loại bỏ để bảo vệ sự trong sáng và niềm tự hào của đội ngũ những người làm báo chân chính. Đồng thời cung cấp cho quần chúng nhân dân những thông tin chính thống để nâng cao tính cảnh giác đấu tranh với mọi âm mưu xấu độc của các thế lực thù địch./.

TTS (dautruongdanchu.com)

Tags:
  1. Hiện nay các phần tử xấu độc luôn tìm cách lợi dụng các trang mạng xã hội để hạ thấp uy tín các cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Do vậy trên các trang mạng xã hội đặc biệt là Facebook một trang mạng xã hội lớn, mọi người hãy thật sự tỉnh táo trong tiếp nhận thông tin. hãy sàng lọc và kiểm chứng. nếu thấy nghi ngờ các trang facebook mạo danh hãy cảnh báo đến mọi người.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm