Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc May 11, 2017 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Internet là kho thông tin khổng lồ về tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Mọi người có thể tra cứu những thông tin liên quan trên mọi lĩnh vực: khoa học, kĩ thuật, công nghệ, văn học, nghệ thuật… Internet còn là một trường học không giới hạn về thời gian, không gian.Tuy nhiên những thông tin trên mạng xã hội thường không được kiểm chứng, độ tin cậy, tính trung thực của các thông tin trên không gian mạng phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người đăng tải. Đối tượng sử dụng mạng xã hội rất đa dạng, từ các cán bộ công chức, viên chức nhà nước, các ông chủ tập đoàn kinh tế, học sinh, sinh viên, đến người nội trợ.

Có thể nói rằng mạng xã hội đã và đang dần chiếm vị trí quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống con người, nhất là thế hệ trẻ.Nhưng việc sử dụng mạng xã hội một cách khoa học để nó trở thành công cụ hữu ích phục vụ cuộc sống thì không phải ai cũng thực hiện được.Nhiều người hiện nay đã trở thành “nô lệ” của mạng xã hội nhất là giới trẻ.Họ thường dành quá nhiều thời gian để và đắm chìm trong những trang mạng xã hội. Đặc biệt, với các thế lực thù địch phản động thì mạng xã hội là một công cụ hữu hiệu để chúng tuyên truyền, bôi nhọ, nói xấu chế độ, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, lôi kéo các phần tử chống phá cách mạng và có thể nói rằng chưa bao giờ các thế lực phản động lại ráo riết, điên cuồng chống phá ta như thời điểm này. Thể hiện rõ nhất là chúng tung lên mạng với số lượng rất lớn thông tin sai trái, thù địch; nhất là cứ vào dịp trước, trong hoặc sau khi Việt Nam tổ chức hoặc chuẩn bị tổ chức các sự kiện quan trọng của đất nước thì hàng loạt những trang web, trang báo, những “câu lạc bộ”, diễn đàn trên các trang mạng xã hội do những nhân vật chống đối, các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước lại “rầm rộ” đăng tải thông tin sai trái, bịa đặt, vu khống với mục đích làm giảm giá trị của các sự kiện, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh minh họa


Bản chất internet là môi trường mở cho phép người sử dụng được tự do cung cấp, tìm kiếm và sử dụng thông tin, tính truyền tải nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, dễ tạo hiệu ứng xã hội theo chiều rộng nên rất khó quản lý và kiểm soát. Tính ưu trội của mạng xã hội còn tạo ra khả năng giao lưu, chia sẻ, kết nối cộng đồng rất thuận lợi.Đây là tính năng đặc biệt hấp dẫn đối với giới trẻ của internet.Cho nên, internet được ví như con dao 2 lưỡi chứa nhiều hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích. Thực tế, bên cạnh các thông tin bổ ích, có giá trị đối với xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu độc, trái với truyền thống văn hóa dân tộc cũng được tán phát lên các trang thông tin điện tử (website), blog, mạng xã hội, trên phần phản hồi (comment) của các báo điện tử… Vì vậy, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng internet và lập nhiều trang facebook để truyền bá những thông tin xấu độc, đăng tải những status trên trang facebook cá nhân với ngôn ngữ, luận điệu đầy tính kích động, phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, tìm mọi cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta trên mọi lĩnh vực.

Thông tin xấu độc tán phát trên internet và mạng xã hội là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, làm lẫn lộn đúng sai, thật giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch. Đó là các dạng thông tin có nội dung không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục như: kích động đồi trụy, bạo lực, bôi nhọ đời tư, vu khống…; thông tin sai trái, độc hại có tính chất tội phạm tin học như: lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin, mật khẩu,phát tán mã độc…;thông tin sai trái có tính chất chính trị như: xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, đe dọa an ninh quốc gia.

Tác hại của những thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội do các thế lực thù địch tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hệ lụy của thông tin xấu độc ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân và cộng đồng xã hội. Nếu đạo đức xã hội bị băng hoại, văn hóa dân tộc bị tầm thường hóa, đánh mất bản sắc, an toàn xã hội bị đổ vỡ, thì sẽ tác động mạnh đến chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng; có nguy cơ dẫn đến mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ là đối tượng thường xuyên tiếp cận với facebook.

Để thực hiện tốt quan điểm của Đảng, công tác quản lý các loại hình thông tin trên internet, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, ổn định niềm tin của nhân dân cần quán triệt và thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước với hệ thống thông tin đại chúng nói chung, internet nói riêng. 

Trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên”. Bởi, trên thực tế, internet đang thể hiện ngày càng rõ nét đặc trưng của một xã hội ảo, song lại phản ánh ngày càng toàn diện mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội hiện tại. Cho nên công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này nói chung và của các cơ quan, đơn vị nói riêng cần phải được đẩy mạnh thực hiện. Trong đó, Đảng và Nhà nước cần tập trung vào định hướng những vấn đề cần đấu tranh, những nội dung cần đi sâu phân tích, lý giải, những mục tiêu cần phải đạt tới.Sự định hướng còn bao gồm cả việc kiểm tra không để lọt các bài, các ấn phẩm có nội dung xấu xuất hiện trên các trang mạng chính thống.

Hai là, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân, của cư dân mạng trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”nói chung, trên mạng internet nói riêng.

Để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội, đòi hỏi trước hết mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục để mỗi cán bộ, người dân thấy rõ tính hai mặt của internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, tính chất nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội. Qua đó trang bị kiến thức cần thiết để mỗi người có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời “miễn dịch” với những thông tin xấu độc làm nhiễu loạn môi trường xã hội. Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục nâng cao sức đề kháng cho mỗi người trước thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội, cần tiếp tục gắn chặt chẽ với tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ba là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia chống “diễn biến hòa bình” trên mạng internet. 

Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải huy động toàn dân tham gia, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng ý thức tự giác, tích cực trong phê phán, đấu tranh chống quan điểm sai trái. Kịp thời ngăn chặn không cho các quan điểm sai trái phát tán trên mạng internet tác động vào các tầng lớp nhân dân.Các cơ quan chính quyền, quân đội, công an, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội cần thường xuyên thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng internet.Tổ chức các lực lượng đấu tranh trực diện đối với những người cơ hội, tư tưởng chính trị lệch lạc.Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đại chúng, trong đó đặc biệt chú trọng đến chuyên gia, các nhà lý luận về tư tưởng chính trị chuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet, am hiểu và ứng dụng tốt công nghệ thông tin. Không để các thế lực thù địch phá hoại về tư tưởng chính trị, tăng cường công tác quản lý nội bộ, không để địch lợi dụng, cài cắm.

Bốn là, tăng cường khả năng “tự đề kháng” trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Trước sự bùng nổ công nghệ thông tin, tất cả những sự kiện xẩy ra trong nước cũng như trên thế giới sẽ nhanh chóng được đăng tải trên mạng. Vì vậy, cần chủ động thông tin kịp thời, phong phú và có định hướng cho xã hội về các sự kiện, hiện tượng và vấn đề nảy sinh trong nước cũng như trên thế giới, đáp ứng một cách tích cực nhất nhu cầu nhận thức, thị hiếu chính đáng của nhân dân. Thông qua đó để định hướng tư tưởng, hướng dẫn nhận thức, tạo dư luận xã hội tích cực nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội, nâng cao khả năng chống “tự diễn biến”, khả năng “tự đề kháng” với những âm mưu “diễn biến hòa bình”của địch.

Năm là, đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống diễn biến hòa bình”. 

Đổi mới phương pháp, mở rộng các phương thức thông tin truyền thông đa dạng, phong phú, sinh động, giàu sức thuyết phục.Có thể thành lập một website với tư cách là cổng thông tin, diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến, quan điểm khác biệt.Khuyến khích mọi tầng lớp dân cư xây dựng các trang blog cá nhân và tham gia trên các trang mạng xã hội như facebook, twitter tạo diễn đàn tranh luận, trực tiếp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.Trong đó, tăng cường xây dựng lực lượng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với những người tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet. Mở rộng đội ngũ các cây có trình độ lý luận chính trị cao, chuyên môn nghiệp vụ giỏi thành lập một lực lượng nòng cốt để viết bài đấu tranh tư tưởng chống lại các quan điểm tư tưởng sai trái, phản động./.


TTS (dautruongdanchu.com)

Tags:
  1. Thông tin xấu độc giờ cũng nhiều, nhưng người dân Việt Nam cảnh giác rất cao. Bây giờ thông tin đa chiều nên mọi người đều biết chọn lọc đấy chứ.Truyền thống người Việt Nam ở đâu cũng phát huy tốt.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm