Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc May 19, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-"Diễn biến hoà bình" là chiến lược tiến công trên quy mô toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội. “Diễn biến hòa bình” là cuộc chiến thầm lặng nhưng hết sức quyết liệt nhằm tiến công vào các mục tiêu bên trong cả về chính trị, kinh tế, tư tưởng, lý luận, văn hóa, nghệ thuật, an ninh - quốc phòng; khoét sâu mâu thuẫn, phá vỡ sự thống nhất về tư tưởng, ý chí trong Đảng Cộng sản, làm cho nội bộ suy yếu và tự diễn biến. Bằng các thủ đoạn tinh vi, bằng các phương tiện hiện đại, nhất là mạng Internet với các dịch vụ trực tuyến đa dạng như: các Website, dịch vụ thư điện tử (Email), trang mạng xã hội (Facebook), Zalo các dịch vụ hội thoại (Chat), điện thoại (VoIP), diễn đàn (Forum), Twitter, Youtube, MySpace, các thế lực phản động ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật, tuyên truyền lôi kéo làm cho thanh niên xa rời Đảng, xa rời lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi ngược lại mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; ra sức truyền bá hệ tư tưởng giai cấp tư sản, truyền bá văn hóa, lối sống thực dụng vị kỷ cho thanh niên nói chung và thanh niên trong lực lượng vũ trang nói riêng, dẫn đến nhận thức sai lệch về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.


Chúng ta đều biết, Internet là một sản phẩm văn minh của nhân loại, có nhiều tiện ích to lớn trong đời sống hiện đại. Thế nhưng nếu chủ quan, đơn giản, nhiều người sẽ bị “lạc lối” trên mạng xã hội, nguy hiểm hơn Internet đã gián tiếp phát tán những thông tin xấu độc, hoặc rò rỉ thông tin bí mật Nhà nước, bí mật an ninh – quốc phòng gây hại cho cộng đồng; tiếp tay cho các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang… Thực tế cho thấy, trên các trang mạng, các thế lực thù địch đã đưa các ấn phẩm văn hóa đồi trụy, phản động vào cuộc sống của giới trẻ; lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị đoan trong giới trẻ để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”; thông qua các chương trình học bổng, những hứa hẹn tài trợ về tài chính, tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo để tiếp cận, tác động, tuyên truyền, lôi kéo; chúng bịa đặt, đưa nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân và tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận; chúng khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội được báo chí trong nước đăng tải và hướng luồng dư luận vào những vụ việc này để kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn với cái mà chúng gọi là “thảm trạng của đất nước” với mục đích làm “chuyển hóa” nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ.

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tăng cường chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (Ảnh Báo Quân đội Nhân dân điện tử)


Về việc sử dụng Internet, Bộ Quốc phòng cũng đã có Thông tư 110/2014/TT-BQP ngày 22 tháng 8 năm 2014 về Quy chế  quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ Công an vừa ra "Công văn số 44/42-X11 (BCA) về việc chấn chỉnh đăng tải hình ảnh, thông tin của cán bộ chiến sỹ, học viên CAND" lên mạng xã hội, mạng Internet. Tuy nhiên, với đặc trưng nổi bật có nhiều trang mạng khác nhau mang tính cá nhân, tính tương tác cộng đồng cao nhưng lại là không gian ảo rất khó kiểm chứng, kiểm soát thông tin và các mối quan hệ, vì vậy, người sử dụng Internet phải luôn tỉnh táo, có bản lĩnh vững vàng để không bị “lạc lối. Người sử dụng Internet cần nhận diện những trang báo, trang thông tin, những diễn đàn trên mạng xã hội đã và đang hàng ngày liên tục đăng tải những thông tin xấu độc, cần phải thận trọng, cảnh giác, sàng lọc thông tin. Không nên đăng tải, chia sẻ thông tin từ những trang web, trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc… vì những thông tin này rất khó kiểm chứng. Thực tế cho thấy, chỉ từ một đường link bịa đặt của một đối tượng xấu được đài, báo hải ngoại dẫn lại, không ít trang mạng xã hội trong nước đã chia sẻ, gây dư luận xấu, sự hoang mang trong dư luận.

Thời gian qua, một số thanh niên nói chung và thanh niên trong lực lượng vũ trang nói riêng chưa nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; thậm chí có người còn phụ họa theo những quan điểm sai trái. Do đó, mỗi thanh niên trong lực lượng vũ trang, cần gương mẫu chấp hành kỷ luật. V.I. Lênin từng căn dặn chúng ta rằng: “Không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất có thể chiến thắng được những người cộng sản, ngoại trừ chính họ tự tan rã, chính những lỗi lầm của họ và họ không kịp sửa chữa”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) cũng nhấn mạnh: “Chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng”. Những biểu hiện sai lệch trên mạng xã hội cần được cảnh báo và xử lý. Xuất phát từ tính chất ngày càng tinh vi của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện ở Việt Nam, đặc biệt là chiến lược ấy đang ngày càng tăng cường hoạt động hướng mục tiêu vào thanh niên nói chung và thanh niên trong lực lượng vũ trang nói riêng. Để làm tốt việc phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” từ Internet cho thanh niên, chúng ta cần làm tốt các nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức của thanh niên về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tạo khả năng tự miễn dịch trước các thông tin sai trái, thù địch trên mạng. Đây là giải pháp góp phần tạo sức đề kháng, khả năng miễn dịch và sự cảnh giác cao độ đối với kẻ thù cho thanh niên trong lực lượng vũ trang. Hiện nay, âm mưu và thủ đoạn của chúng hết sức tinh vi, núp dưới những chiêu bài tưởng chừng là tích cực, vô hại nhưng thực chất là hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy và người chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải luôn xác định nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để nhận thức được đầy đủ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, mỗi thanh niên phải chủ động nghiên cứu, nắm chắc lý luận cơ bản, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, trên cơ sở đó tiếp cận, nghiên cứu và xử lý các thông tin một cách khoa học. Đồng thời, thông qua công tác huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần cung cấp đầy đủ thông tin, làm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù cho bộ đội, làm cơ sở để mọi quân nhân nhận diện, đề phòng và đủ sức đề kháng trước các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng và nâng cao tinh thần cảnh giác cho thanh niên Quân đội có nhận thức đúng đắn về đường lối, quan điểm của Đảng, về tình hình mọi mặt của đất nước hiện nay, nhất là về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, từ đó xác định đúng quyền lợi và nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta không chỉ dừng lại ở mức kiểm soát thông tin trên Internet mà cần chủ động đưa thông tin của Việt Nam lên Internet, tăng cường nội dung tuyên truyền đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trên Internet. Chính những thông tin chính thống này sẽ đánh bại sự xuyên tạc, gây hiểu nhầm về chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời làm suy yếu đi những lập luận của các thế lực thù địch chống phá thông qua “diễn biến hòa bình”.

Ba là, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trang bị những kiến thức cơ bản cho thanh niên, nhất là những kiến thức về lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tăng cường giáo dục ý thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” cho thanh niên phải quan tâm đến giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức cách mạng, lối sống nhân văn, nhân ái; ý thức bảo vệ và phát triển nền văn hóa tiên đến đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng cho thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trí tuệ, hiểu rõ bản chất của diễn biến biến hòa bình qua các thủ đoạn, chiêu bài mà các thế lực thù địch sử dụng.

Bốn là, xây dựng môi trường văn hóa, hoạt động tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giao lưu - đối thoại nhân chứng lịch sử. Các thế lực thù địch ra sức sử dụng Internet làm công cụ để tuyên truyền; chúng ta phải biến Internet thành công cụ tuyên truyền và đấu tranh; cần xây dựng nhiều trang web hấp dẫn, chuyên đề về âm mưu, thủ đoạn của diễn biến hòa bình, tránh dàn trải thông tin. Trong những trang đó, cần đăng tải tin tức, bài viết phản bác những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch. Mở các chuyên mục giao lưu, đối thoại trực tuyến với các nhân chứng lịch sử, lão thành cách mạng nhằm tạo cho thanh niên một sân chơi bổ ích. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với cộng đồng.

Năm là, kịp thời phát hiện và xử lý đúng đắn những trường hợp vi phạm có liên quan đến vấn đề chính trị, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Kịp thời thông báo bằng những hình thức thích hợp tình hình mọi mặt và các hoạt động phá hoại của kẻ thù. Đấu tranh khắc phục những biểu hiện mơ hồ, dao động, mất cảnh giác, những hiện tượng lệch lạc, sai trái về nhận thức và thực hiện nhiệm vụ chống "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ trong tình hình hiện nay./.


LTĐ (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm