Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 8 (2016-2017) và Chương trình Giao lưu-Nghệ thuật “Ngời sáng những người con trung hiếu”.
Đây là chương trình rất có ý nghĩa, từ sáng kiến của Báo Quân đội nhân dân, được các nhà báo trong và ngoài quân đội hưởng ứng liên tục suốt 8 năm qua, đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng tất cả các đồng chí và các bạn, những người làm báo có tác phẩm tham dự và đoạt giải thưởng trong cuộc thi lần này.
Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta thường nói: "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Trong buổi lễ hôm nay, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một câu chuyện cảm động, rất đời thường, rất thực tế về những việc làm theo gương Bác, về ý chí và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, về tinh thần phục vụ nhân dân, về ý thức trách nhiệm, về đức hy sinh, lòng dũng cảm, nhân ái, yêu thương con người và đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại  Lễ trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 8 và Chương trình giao lưu-nghệ thuật “Ngời sáng những người con trung hiếu”.

Những tác phẩm báo chí đã phát hiện, phản ánh chân thật, sinh động nhiều tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên, của người dân thuộc các ngành nghề, lĩnh vực, đang âm thầm cống hiến cho đất nước, cho cộng đồng… khẳng định đầy sức thuyết phục rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ đang diễn ra đầy sức sống, bằng chính những người thật, việc thật, chân thực, giản dị, mà có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Bằng cách ấy, những nhà báo đã chuyển tải đến chúng ta thêm những câu chuyện về người tốt, việc tốt; góp thêm một lời khẳng định, một niềm tin về sức sống, sự lan tỏa của tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội.
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan chức năng, các nhà báo trong và ngoài quân đội, đã có công phát hiện, phản ánh góp phần động viên, cổ vũ những mặt tích cực, mặt tốt trong xã hội, trong mỗi con người, tích cực đấu tranh với những mặt xấu, những hiện tượng tiêu cực. Chúng ta cũng hiểu sâu sắc rằng, trong thực tế, còn rất nhiều những tập thể và cá nhân đang kiên trì học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; còn rất nhiều những tấm gương sáng, với những việc làm cao qúy mà bình dị, những việc làm nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn lao, mà chúng ta chưa phát hiện hết, chưa có điều kiện để viết về họ.
Tôi rất mong báo chí tiếp tục bám sát cuộc sống để phát hiện thêm nhiều tấm gương sáng của các tập thể và cá nhân; viết hay hơn nữa, sinh động hơn nữa để kịp thời nêu gương, cổ vũ, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên và là việc làm lâu dài theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Do vậy, tôi đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, Báo Quân đội nhân dân nói riêng, tiếp tục có những cách làm mới sáng tạo, phù hợp, như Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Đây cũng là một cách thiết thực để các nhà báo học tập và làm theo Bác.
Tôi tin tưởng rằng, với kết quả đạt được sau 8 lần tổ chức trao giải, Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” sẽ tiếp tục lan tỏa, phát triển; khẳng định giá trị của một cuộc thi uy tín, có ý nghĩa và ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội chúng ta.
Bác Hồ, Lãnh tụ thiên tài của cách mạng và dân tộc Việt Nam, Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Quân đội ta. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng của Người là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là tài sản quý báu mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải có trách nhiệm học tập, kế thừa và phát huy. Người vẫn luôn là nguồn cảm xúc lớn và mỗi người dân Việt Nam yêu nước vẫn luôn luôn dành cho Người những tình cảm tốt đẹp nhất.
Nếu mỗi nhà báo ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình, tham gia ngày càng tích cực vào việc phát hiện và nhân rộng những điển hình người tốt, việc tốt, thì việc học tập và làm theo Bác sẽ ngày càng thấm sâu vào đời sống tinh thần của xã hội, tác động mạnh mẽ vào tình cảm của mỗi người, khơi gợi được những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp ở mỗi người, tạo ra động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vì dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Một lần nữa, xin chúc mừng thành công của cuộc thi. Chúc mừng các tác giả đoạt giải thưởng!
Báo Quân đội nhân dân điện tử