Đăng bởi Nam Nguyễn Thành lúc June 22, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Đất nước ta đã trải qua chặng đường 30 năm đổi mới với nhiều thành tựu đáng tự hào, được cả thế giới ghi nhận và ngưỡng mộ. Là một quốc gia trên 90 triệu dân và trong thời kỳ “dân số vàng” thì không ngạc nhiên khi Việt Nam được xác định là một trong những quốc gia mà Internet phát triển nhanh nhất thế giới. Song chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức mới, trong đó “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với phương thức tác chiến mới là triệt để lợi dụng ưu thế của không gian mạng để tấn công chúng ta.
Ngay từ khi còn thực hiện cuộc Chiến tranh lạnh, đối đầu về quân sự, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã sử dụng các biện pháp "diễn biến hòa bình" hỗ trợ cho phương thức vũ trang chống các nước xã hội chủ nghĩa. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động coi Việt Nam là một trong những trọng điểm để chống phá. Không khuất phục được nhân dân ta bằng vũ lực, bạo lực, chủ nghĩa đế quốc, các thế lực phản động, thù địch thay đổi phương thức, thủ đoạn, dùng "diễn biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, đất nước ta đã không sụp đổ theo, mà ngược lại, đã đổi mới thành công, vững bước tiến lên trong một thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường. Điều đó đã làm thất vọng các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội và với đất nước, dân tộc ta.

Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam, các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng - an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu và phá hoại. Tham vọng của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Chúng tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng, bí mật và thâm độc nhằm làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, mất phương hướng, không làm tròn vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh. Trong giai đoạn bùng nổ thông tin, sự liên kết trong xã hội thông qua mạng Internet hiện nay, chúng đã lợi dụng triệt để, chuyển tải những thông tin độc hại, chống Đảng, chống Nhà nước; tung tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, kích động đồng bào, cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm lung lạc niềm tin, mơ hồ nhận thức, thiếu niềm tin với chế độ, với Đảng, Nhà nước, làm giảm sút ý chí, trách nhiệm, gây hoài nghi, bất mãn. Những thông tin bị xuyên tạc này rất nguy hiểm, rất dễ dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nếu như cán bộ, chiến sĩ và nhân dân không được trang bị nhận thức đúng đắn, bản lĩnh vững vàng, có niềm tin, tự giác và sáng suốt. Nhất là, trong thời gian gần đây, sau đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XII, những thông tin xấu độc này càng dồn dập hơn, quyết liệt hơn, với quyết tâm chống phá sự thành công của Đại hội. Trong đó, chúng tập trung xuyên tạc về nội dung Dự thảo Nghị quyết, công tác nhân sự, nói xấu cán bộ lãnh đạo... Đây là cuộc đấu tranh hết sức gay go, phức tạp, bởi các thông tin vô cùng độc hại, được cập nhật từng ngày, từng giờ trên mạng Internet, tác động trực tiếp vào ý thức, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào.
Cũng như mọi cuộc chiến tranh khác, mục tiêu hàng đầu của chiến tranh thông tin thông qua không gian mạng chính là đánh vào ý thức hệ, vào tư tưởng, tình cảm của con người đối phương trước khi thực hiện các mục tiêu tiếp theo. Để thực hiện mưu đồ đó, các thế lực thù địch thường sử dụng một số phương thức như: Thiết kế thông tin đa dạng, hấp dẫn, trong đó kết hợp cung cấp thông tin với nội dung có vẻ khách quan nhằm đánh lừa người đọc, nhưng kèm theo đó là các thông tin xuyên tạc, phản động, chống đối được thể hiện tinh vi bằng hình thức nêu chủ đề thăm dò ý kiến, nhận xét của cá nhân để lôi kéo, định hướng độc giả với các nội dung cần tuyên truyền. Nghệ thuật “cắt, dán” trên mạng được sử dụng tối đa. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để viết bài, bài bình luận mang tính kích động, xuyên tạc quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, đi đôi với lợi dụng cán bộ thoái hóa biến chất để nói xấu chế độ trên mạng. Lợi dụng các tầng lớp thanh niên nhẹ dạ, để lôi kéo mua chuộc, đưa họ vào “thế giới ảo”; đưa lớp trẻ vào lối sống thực dụng, ảo tưởng; lợi dụng kẽ hở trong quản lý của Nhà nước về thông tin mạng để thâm nhập và truyền bá thông tin, văn hóa phẩm đồi trụy. Lợi dụng ưu thế của mạng Internet để quảng bá cho “giá trị Mỹ”, “lối sống Mỹ”, phát tán lên mạng với nhiều hình thức thông qua các Website để truyền tải quan điểm sai lệch, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng, xâm nhập các mã độc vào hệ thống máy tính của các cơ quan để khai thác tư liệu, chống phá ta.
Trong nghị quyết đại hội Trung ương 4 của Đảng ta đã nhấn mạnh “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống dẫn đến tự diễn bién, tự chuyển hóa chỉ là bước rất ngắn, thâm chí rất ngắn nguy hiểm khôn lường, có thể tiếp tay, cấu kết với thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và  sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc”. Quân đội ta đang trong quá trình xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Để cán bộ, chiến sĩ có thể "miễn dịch" trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa trong các nội dung:
Trước hết, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về bản chất, mục đích, các thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình”; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, nêu cao cảnh giác cách mạng, làm cho mọi quân nhân nhận thức rõ không gian mạng và các sản phẩm của nó là thành tựu khoa học công nghệ, chúng ta phải chủ động tiếp cận và khai thác có hiệu quả, làm cho không gian mạng không xa cách với cán bộ, chiến sĩ, đồng thời cũng không tuyệt đối hóa hoặc sa đà vào mạng. Chủ động ngăn chặn, phòng ngừa từ xa, với chủ động tiến công từ trong “trứng nước”, từ nơi xuất phát các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Muốn vậy, cấp ủy Đảng các cấp cần thường xuyên coi trọng xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, đội ngũ quân nhân của đơn vị trước hết là trong sạch về chính trị tư tưởng, có kiến thức toàn diện, vững vàng về bản lĩnh chính trị, luôn luôn cảnh giác với những quan điểm sai trái và thông tin xấu độc trên không gian mạngqua đó để cán bộ, chiến sỹ có nhãn quan chính trị đúng đắn và trình độ lý luận sắc bén để đủ sức nhận diện và “phản biện” các thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội. Cần phải nhận thức rõ việc khai thác thông tin mạng là nhằm mục đích xây dựng tổ chức, xây dựng con người để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng; Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội. Tập trung xây dựng lực lượng, phương tiện đủ mạnh để đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Kiện toàn và phát huy vai trò của "lực lượng 47" trong đấu tranh với các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.  Tăng cường quản lý báo chí, xuất bản, khai thác các ấn phẩm văn hóa, không để văn hóa phẩm xấu độc xâm nhập vào các đơn vị. Nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ để nắm bắt và làm chủ công nghệ thông tin, góp phần khai thác và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại.
Cần làm tốt việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của các đơn vị, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là giải pháp có tính quyết định để vô hiệu hóa sự tác động của “diễn biến hòa bình”; bởi mục tiêu hướng tới của chiến lược này là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, qua đó hòng dùng chính bàn tay chúng ta để xóa bỏ chế độ chính trị của chúng ta.
Nắm vững định hướng chính trị, tư tưởng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì và vai trò của ban chỉ đạo chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở từng cấp. Toàn quân tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ; giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, truyền thống vẻ vang của Quân đội trong từng thời kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh; nâng cao sức “tự đề kháng”, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, đảm bảo cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đóng vai trò nòng cốt trong giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Cần quan tâm chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời giải tỏa những bức xúc của dân trong quan hệ với chính quyền. Trên cơ sở đó để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, vô hiệu hóa mọi mưu đồ, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Chiến tranh thông tin trên không gian mạng hiện là một phương thức tác chiến mới, chứa đựng nhiều nguy cơ và hậu quả khó lường. Tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng và bảo vệ đất nước, kết hợp “xây” và “chống” trên mọi lĩnh vực; lấy xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh là cốt lõi, phải là liệu pháp căn bản để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống “diễn biến hòa bình”./.
NTH (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm