Đăng bởi Nam Nguyễn Thành lúc June 22, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Trong thời gian gần đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực nhất là vấn đề Biển Đông, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện những quan điểm, ý kiến của những công dân, nhà báo, nhà dân chủ, nhà nghiên cứu, người yêu nước... dưới các hình thức “lời kêu gọi”, “tư vấn”, “ phản biện”, “ kiến nghị”, “ góp ý”... nhằm phê phán, bác bỏ đường lối chính sách của Đảng, Nhà Nước Việt Nam hiện nay. Trong đó có quan điểm “nếu Đảng, Nhà Nước không liên minh với nước nào nhằm chống lại nước thứ ba là tự trói buộc mình, không phù hợp với thự tế, cần phải thay đổi”.


Đây là quan điểm phiến diện, lệch lạc do hạn chế về nhận thức, xử lý thông tin hay là sự xuyên tạc, đổi trắng thay đen, thể hiện sự nham hiểm, tinh vi, trắng trợn của các thế lực phản động, thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm thực hiện mưu đồ chính trị đen tối là biểu hiện của sự suy thoái về chính trị, tư tưởng biểu hiện của “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng chỉ ra. Quan điểm trên xuất phát từ những tư tưởng phản động, sai trái nhằm xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà Nước Việt Nam. Chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng định tính đúng đắn, khoa học trong đường lối đối ngoại của Đảng và bác bỏ những quan điểm sai trái nêu trên.

Lịch sử quân sự và chiến tranh trên thế giới cho thấy, liên minh quân sự, là một hiện tượng khá phổ biến nhằm xâm lược hoặc chống xâm lược. Liên minh quân sự, giữa các quốc gia có thể là nhất thời, trong giai đoạn ngắn, nhưng cũng có thể tồn tại lâu dài. Tựu trung, tính bền vững của nó phụ thuộc vào những điều kiện cụ thể của bối cảnh quốc tế mà mỗi quốc gia tham gia liên minh.


Căn cứ vào lý luận và thực tiễn có thể khái quát: “liên minh quân sự là sự liên kết hoạt động quân sự giữa hai hoặc nhiều nước hay tập đoàn chính trị trên cơ sở thống nhất về mục đích và lợi ích. Liên minh quân sự có thể tổ chức ra khối quân sự hoặc chỉ lập thành đơn vị chiến đấu chung. Tùy thuộc vào mục đích chính trị, liên minh quân sự có thể là tiến bộ hay phản động, tự vệ hay xâm lược”. Như vậy, liên minh quân sự có cả mặt tích cực và tiêu cực. Đó là tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng cho hành động xâm lược hoặc chống xâm lược; tạo sự chuyển hóa về thế trận và lực lượng quân sự trên chiến trường, nhằm thực hiện các chiến lược chiến tranh hay chiến dịch quân sự tiến công hoặc phòng ngự; tạo thêm uy tín và vị thế, sức mạnh cho quốc gia tham gia liên minh, v.v.  Mặt khắc, làm gia tăng căng thẳng và đối đầu giữa các nước, các khối quân sự sẵn có các mâu thuẫn về mục đích và lợi ích; là nguyên cớ để các nước, các khối quân sự chạy đua vũ trang, gia tăng tiềm lực, thực lực và đẩy mạnh hoạt động quân sự, tăng cường hiện diện quân sự, đẩy thế giới, khu vực và đất nước đến “miệng hố chiến tranh”, “chiến tranh đẻ ra chiến tranh”; các quốc gia, dân tộc phải từ bỏ một phần hoặc hy sinh những lợi ích căn bản của mình, đặc biệt là quyền dân tộc tự quyết; là điều kiện thuận lợi để các nước lớn, các tập đoàn tài phiệt, tập đoàn quân sự hùng mạnh hay các thế lực phản động thỏa hiệp với nhau, thực hiện chính sách hai mặt đối với các quốc gia, dân tộc nhỏ yếu bị lôi kéo, ép buộc vào liên minh, v.v. Nhìn chung, tính chất tích cực và tiêu cực của hành động liên minh quân sự đan xen, chuyển hóa tác động lẫn nhau; gây nguy hại đến các mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và an ninh của đất nước, khu vực và thế giới.

Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh tính chất tự vệ, hòa bình và chính nghĩa của liên minh quân sự, đồng thời khẳng định liên minh quân sự, là một trong những phương thức BVTQ trong những thời điểm nhất định.. Từ năm 1945 đến năm 1975, trong sự nghiệp đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực hành liên minh quân sự, với Lào và Cam-pu-chia chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; qua đó, xây đắp nên tình hữu nghị đặc biệt giữa ba nước trên bán đảo Đông Dương. Điều đó đồng thời khẳng định tính tất yếu phải liên minh và tính chất tự vệ, hòa bình, chính nghĩa của liên minh ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

Từ khi đất nước hòa bình, thống nhất đến nay, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong 30 năm qua, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta đã đạt được nhiều thắng lợi to lớn.

Một là, đã mở rộng quan hệ ngoại giao, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, phá được thế bị bao vây, cấm vận thời kỳ đầu đổi mới, bình thường hóa, thiết lập quan hệ ổn định, lâu dài với các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chế độ chính trị. Đến nay, chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước, trong đó có tất cả các nước lớn có quan hệ thương mại, chủ động, tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế, các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước, tham gia tích cực có trách nhiệm vào các định chế đa phương quốc tế như IMF, WB, WTO, Liên hợp quốc, và các tổ chức thành viên, các diễn đàn đa phương như phong trào không liên kết, nhóm các nước G7...để nâng cao vị thế quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Hai là, quan hệ với các nước láng giềng được củng cố và tăng cường. Quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào có bước phát triển mới và vẫn sâu đậm tình nghĩa, thủy chung trong sáng. Quan hệ Việt Nam – Campuchia phát triển tích cực theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc có những bước tiến triển, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Trước tình hình phức tạp trên Biển Đông, việc chúng ta kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích của đất nước, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình và ổn định, kiên trì quan hệ hữu nghị với nhân dân Trung Quốc, kiên trì chủ trương giải quyết những bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế... đã được đông đảo nhân dân đồng tình và dư luận quốc tế ủng hộ.

Ba là, tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả cho việc hình thành và phát triển cộng đồng ASEAN. Theo đó, cơ chế ASEAN đã tạo ra thế và lực tốt hơn cho Việt Nam trong quan hệ với các đối tác khác. Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào liên kết khu vực ở Đông Á, có quan hệ hài hòa với tất cả các nước Đông Á, góp phần thúc đẩy việc hình thành cộng đồng kinh tế Đông Á theo hướng mở.

Quan hệ Việt – Mỹ không ngừng tiến triển tích cực, quan hệ kinh tế phát triển nhanh, quan hệ an ninh, quân sự từng bước được thiết lập, hợp tác về khoa học- kỹ thuật, giáo dục, y tế... được mở rộng. Quan hệ đối tác toàn diện Việt – Nga đã đi vào thực chất, hiệu quả cùng có lợi. Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản được thúc đẩy mạnh mẽ bằng những hành động cụ thể. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với EU, tăng cường thực hiện vai trò là cầu nối giữa EU với khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy quan hệ hợp tác xong phương với nhiều nước trong EU, đưa các quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
Như vậy, nhờ có đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, nhờ không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba nên Việt Nam không những không bị trói buộc, không bị cô lập, mà còn có điều kiện để chủ động, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn ven lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đổi mới, phát triển và đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Rõ ràng, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa nói chung, chính sách đối ngoại quốc phòng “ba không” nói riêng của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn phù hợp với thực tế.

TDL (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm