Đăng bởi Nam Nguyễn Thành lúc June 13, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn một tương lai tươi sáng của đất nước ta trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội, phản động ngày càng tăng cường phát tán những bài viết có nội dung thông tin xấu độc, hòng gây tác động xấu đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, chống Đảng, Nhà nước ta.

>Linh mục Đặng Hữu Nam giảng đạo hay tuyên truyền vu cáo
>Nguyễn Lân Thắng-nỗi nhục của một gia đình cách mạng: "Cha làm thầy con đốt sách"
Một trong những kẻ chống phá điên cuồng ấy là Trần Văn Chánh. Tên này thông qua cách lập luận mang tính chủ quan, bịa đặt đã bộc lộ rõ nguyên hình là kẻ phản động, hằn thù chế độ, hắn trắng trợn phủ nhận những thành quả lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, bôi xấu đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng. Dã tâm của hắn không có gì khác là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Ảnh minh họa

Trần Văn Chánh đã cố tình xuyên tạc chương trình giáo dục nói chung và việc giảng dạy chủ nghĩa Mác – Lênin trong các trường học nói riêng ở nước ta. Với giọng điệu đáng xấu hổ của một kẻ hằn học chế độ, hắn cho rằng việc dạy học bộ môn chủ nghĩa Mác – Lê nin là: “một môn học mà thầy không muốn dạy và trò không muốn học”; hay “trả nợ quỷ thần”… Dù có bôi xấu thế nào nhưng Trần Văn Chánh cũng không thể nào làm “hoen ố” được chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng cũng như trong lòng dân tộc. Bởi đó là sự trung thành tuyệt đối của Đảng và nhân dân ta đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.Đó là sự phụ thuộc về bản chất chính trị của một đảng vào tính chất và nội dung hệ tư tưởng mà đảng đó lựa chọn làm kim chỉ nam cho hành động. Nếu không có hệ tư tưởng, lý luận dẫn đường, đảng chính trị chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên, thiếu thống nhất và không có sức mạnh. Do vậy, ngay từ năm 1927, trong quá trình vận động thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Các chính đảng theo khuynh hướng tư sản bao giờ cũng chọn hệ tư tưởng tư sản, còn các chính đảng mác-xít thì lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng của mình. Như vậy, việc Trần Văn Chánh kêu gọi Đảng, nhà nước ta từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, từ bỏ việc giảng dạy chủ nghĩa Mác – Lênin trong các trường học chính là mưu đồ nhằm làm thay đổi bản chất chính trị, giai cấp của Đảng.
Thay đổi bản chất chính trị theo hướng tự do ư? Bản chất chính trị theo hướng tự do là gì? Hỡi Trần Văn Chánh? Phải chăng đó là chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập? Thế thì Không bao giờ! Bởi lẽ, nói đến đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là nói đến hệ thống chính trị có nhiều đảng phái đại biểu cho những tầng lớp có lợi ích đối lập nhau. Chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là thước đo đánh giá vấn đề dân chủ, chế độ một đảng không phải là nguyên nhân của mất dân chủ, độc tài như ông nghĩ.
Thiết nghĩ, chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đã và đang là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đấu đá, tranh giành quyền lực của các đảng phái, gây mất ổn định chính trị, thậm chí hỗn loạn xã hội, gây xung đột vũ trang, chiến tranh huynh đệ tương tàn. Rút cuộc chỉ khổ nhân dân. Người dân không được hưởng lợi gì từ chế độ ấy. Trái lại, Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang đem lại cho chúng tôi cuộc sống hòa bình, ổn định, kinh tế phát triển, người dân có điều kiện phát triển toàn diện và thực sự làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thực tế ở Việt Nam hiện nay, nhân dân chúng tôi có cuộc sống hòa bình, ổn định, ấm no, tự do, hạnh phúc, người dân thực sự làm chủ trên mọi lĩnh vực trên đời sống xã hội, có quyền làm tất cả những gì mà luật pháp cho phép. Chúng tôi không cần nhiều đảng phái chính trị khác nhau, để rồi tranh giành, tìm cách hạ bệ lẫn nhau…chúng tôi chỉ cần một đảng thực sự vì dân, vì nước, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc thực sự cho nhân dân.Và Đảng cộng sản Việt Nam đã làm được điều tuyệt vời đó. Hiện nay, nhân dân chúng tôi tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm theo Đảng và phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo. Bởi lẽ, 87 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự vì dân, vì nước, đó là sự thật, không thể phủ nhận.
Những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Trần Văn Chánh về chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết trong Đảng, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước với nhân dân; thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng lái đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, đấu tranh bác bỏ./.

HĐH (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm