Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc July 11, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Để chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ âm mưu, thủ đoạn nào. Trong đó, lợi dụng truyền thông để tuyên truyền, kích động, xuyên tạc là một thủ đoạn nguy hiểm mà chúng đang tiến hành.


Truyền thông, nhất là báo chí có vai trò quan trọng trong định hướng dư luận, tác động làm thay đổi nhận thức và hành vi con người. Vì thế, khi bàn về vai trò của báo chí, các chiến lược gia, học giả tư sản phương Tây thời kỳ chiến tranh lạnh đã tổng kết: “Đài phát thanh có tác dụng còn hơn cả việc bố trí các giàn tên lửa chĩa vào các nước xã hội chủ nghĩa”. Đó cũng là phương châm hành động của các thế lực thù địch trong chiến lược toàn cầu chống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay. Ở Việt Nam, báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Báo chí là lực lượng tiên phong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của công cuộc đổi mới và là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng chính đáng của người dân; qua đó, làm cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy đất nước phát triển. Sẽ là ngược lại, nếu người làm báo, tờ báo xa rời chức năng, nhiệm vụ, thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, để kẻ địch lợi dụng thì báo chí có thể trở thành công cụ tiếp tay cho những hành động chống phá của chúng, gây mất ổn định chính trị - xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.Từ lâu, các thế lực thù địch đã triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông làm công cụ tiến hành các hoạt động thu thập tin tức tình báo, tuyên truyền, cổ súy cho mưu đồ chống phá cách mạng nước ta. Chúng đưa tin sai sự thật, làm cho người dân có cái nhìn thiên lệch về những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội, dẫn đến hoài nghi, mơ hồ, thiếu niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, các thế lực thù địch dễ bề phá hoại về tư tưởng, đầu độc về tinh thần, làm lu mờ các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống, truyền bá lối sống kiểu phương Tây theo kịch bản “Diễn biến hòa bình” do chúng dựng nên. Nếu như trước đây, đài phát thanh, báo viết là phương tiện “độc chiếm” truyền thông, thì ngày nay, với sự phát triển của internet, sự bùng nổ của các loại hình báo chí điện tử, mạng xã hội và các thiết bị viễn thông đa năng, thông tin đa chiều có thể được truyền tải tới người đọc mọi lúc, mọi nơi, ngày càng hấp dẫn mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch đã sử dụng truyền thông như là phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm, cương lĩnh, nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”. Chúng thông tin một chiều về các vấn đề tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí,… lấy hiện tượng quy thành bản chất, rồi thổi phồng thành những “sai lầm cố hữu” nhằm gây tác động xấu đến tư tưởng, tâm lý người dân, kích động dư luận xã hội, đả kích, quy chụp Đảng, Nhà nước ta yếu kém trong lãnh đạo, quản lý xã hội, cần phải nhường quyền lãnh đạo cho các lực lượng khác. 

Nguy hiểm hơn, nhân các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc các thế lực thù địch càng ráo riết lợi dụng phương tiện truyền thông, báo chí ở nước ngoài, nhất là các trang mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc làm giảm uy tín cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội thông qua những cái gọi là “tài liệu nhạy cảm”. Chúng khai thác, cắt xén, nhào nặn những thông tin sai sự thật, khó kiểm chứng, thật giả lẫn lộn, dễ gây hoài nghi, tò mò trong dư luận. Không những thế, chúng còn tuyên truyền, lôi kéo, kích động các phần tử bất mãn dưới danh nghĩa các “nhà dân chủ” để tập hợp lực lượng, hòng dựng “ngọn cờ”, lập các tổ chức chống đối thông qua các trang mạng, blog cá nhân; lợi dụng phản biện xã hội để chống Đảng, chế độ, phủ nhận thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước. Đặc biệt, chúng lợi dụng một số đối tượng, trong đó có cả những người đã từng hoạt động trong cơ quan báo chí viết bài tung lên mạng để xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Nhằm lợi dụng báo chí để phục vụ cho mưu đồ đen tối, các thế lực thù địch tìm cách tiếp cận một số cơ quan báo chí, xuất bản, nhất là những nhà báo trẻ non kém về chính trị, lại có tư tưởng tự do, phóng túng, hứa hẹn tài trợ, hậu thuẫn vật chất,... hòng mua chuộc, “chuyển hoá tư tưởng”. Chúng ra sức vận động, thúc đẩy thành lập báo tư nhân, nhà xuất bản tư nhân, các hội, câu lạc bộ,… làm cơ quan ngôn luận cho “lực lượng dân chủ”; triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội… để “công bố” rộng rãi các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung xấu, phản động. Ngoài ra, chúng ra sức truyền bá quan điểm sai trái, thù địch và khuyến khích nhiều người lên mạng để “trao đổi”, “thu nhận” thông tin; dùng báo mạng làm “nóng” các vấn đề của đất nước; đổi trắng thay đen, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ. Mắc vào cái bẫy “diễn biến hòa bình”, thời gian qua, cá biệt có lãnh đạo cơ quan báo chí, phóng viên đã bộc lộ tư tưởng báo chí cực đoan, lệnh lạc, quá nhấn mạnh vai trò “phản biện”, lạm dụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích chế độ mà quên đi bổn phận, trách nhiệm công dân và lương tâm người làm báo. Cần khẳng định rằng, việc một vài người tự thành lập các hội, nhóm liên quan đến hoạt động báo chí thời gian qua cũng như điều hành các trang mạng, blog có tính chất như một tờ báo điện tử, đi ngược lại dòng chảy của báo chí nước nhà là vi phạm pháp luật Việt Nam, trái với lợi ích quốc gia, dân tộc. Không một tổ chức xã hội nghề nghiệp nào được công nhận là hợp pháp nếu không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, được các cơ quan chức năng thẩm định theo luật hiện hành và cấp giấy phép hoạt động. Tự do báo chí không có nghĩa là bất chấp mọi luật lệ, làm theo ý muốn chủ quan, đi ngược lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tự do báo chí phải trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và các quy định hiện hành.

Trước những âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc lợi dụng truyền thông chống phá cách mạng nước ta, hệ thống báo chí Việt Nam đã phát huy tốt vai trò tiên phong trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại; luôn giữ vững định hướng chính trị, kịp thời đấu tranh với những thông tin sai trái, xuyên tạc, phủ nhận truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, điều hành của chính quyền các cấp cùng thành tựu sự nghiệp đổi mới đất nước mấy chục năm qua. Nhiều tờ báo, tạp chí mở các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, làm rõ bản chất, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực báo chí, truyền thông. Nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà phê bình dưới dạng chuyên khảo, chuyên đề, được nghiên cứu một cách công phu, tiếp cận khoa học, toàn diện, sâu sắc vấn đề, cùng những bài viết ngắn, cập nhật thời sự, mang hơi thở thực tiễn, tạo nên bức tranh tổng thể trên báo chí, phản ánh trung thực mọi mặt của đời sống xã hội. Đó chính là vũ khí sắc bén đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng tự do báo chí, tự do ngôn luận để chống Đảng, chế độ, làm mất ổn định chính trị, gây khó khăn cho việc xây dựng môi trường hòa bình, ổn định đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Thông qua công tác tuyên truyền của báo chí, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không bị kích động, xúi dục, lôi kéo vào những mưu đồ đen tối của chúng; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, nước ta có hơn 30 triệu người sử dụng internet, chiếm 1/3 dân số đất nước, cho thấy mức độ ảnh hưởng vô cùng to lớn của loại hình truyền thông này với công chúng. Internet là kênh thông tin mở, mọi người có thể truy cập tự do các trang mạng trong hay ngoài nước, không phân biệt đó là trang mạng chính thống hay phi chính thống. Người ta có thể dễ dàng kết nối, chia sẻ thông tin với bất kỳ trang mạng, diễn đàn nào. Đây là điều kiện rất thuận lợi để các thế lực thù địch, phần tử chống đối sử dụng để tuyên truyền, kích động, tập hợp lực lượng để chống phá cách mạng nước ta. Trong khi đó, việc quản lý, ngăn chặn các trang mạng có nội dung xấu độc gặp nhiều khó khăn; việc phòng ngừa thiếu tính chủ động, hình thức, nội dung chưa đa dạng, sắc bén. Nhiều bài viết trên các chuyên mục chống “diễn biến hòa bình” chưa thật sự sắc sảo, còn chung chung, giáo điều, khô cứng, thiếu tính thuyết phục. Việc phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên chưa thật hiệu quả, nhất là cộng tác viên có kinh nghiệm viết bài đấu tranh, cộng tác viên trẻ, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, v.v.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động lợi dụng diễn đàn báo chí chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, cần phải có những giải pháp tổng thể, hữu hiệu, bằng nhiều hình thức phong phú, quyết liệt. Trong đó, không thể xem nhẹ công tác truyên truyền, giáo dục, giác ngộ, nâng cao nhận thức của người dân trước những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch; đảm bảo cho họ phân biệt được đúng, sai; sàng lọc, tiếp nhận thông tin có lợi cho quốc gia, dân tộc, không tin, không cổ súy, lan truyền những thông tin xấu, có hại cho Đảng, cho đất nước. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền thông tin chính thống, định hướng dư luận; khắc phục hiện tượng thương mại hóa hoạt động báo chí, đưa thông tin theo kiểu giật gân, câu khách, vô tình tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Mặt khác, phải nâng cao trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp của cơ quan báo chí, nhà báo và công dân; tổ chức tốt những vệt bài đấu tranh, phê phán luận điệu, quan điểm sai trái trên các ấn phẩm báo chí; giám sát, bảo đảm an ninh mạng, làm tốt công tác bảo vệ tài liệu mật, không để kẻ địch thu thập, xuyên tạc, tuyên truyền chống Đảng, chế độ và sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta, dân tộc ta./. 

ĐĐP (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm