Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc July 25, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Hiện nay, các thế lực thù địch, các thế lực phản động, các thế lực đế quốc xâm lược đang tìm cách chống phá nhà nước ta bằng cách xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, phủ nhận công lao của Đảng, đòi đa nguyên, đa Đảng, đòi áp đặt dân chủ tư sản ngoại lai. Đặc biệt, chúng cho rằng nhà nước Việt Nam là một nhà nước không có dân chủ, không vì quyền con người mà chỉ ra sức tô vẽ cho thế giới tự do bởi ở Việt Nam chỉ có duy nhất một Đảng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực thù địch gọi đây là chế độ độc đảng, độc tài. Hiến pháp, pháp luật dùng để quản lí nhà nước thì chúng gọi là xiềng xích cộng sản dùng để trói buộc nhân dân.

Phải nói rằng, Việt Nam là một nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng không hề độc tài. Phải nhớ rằng, bất kì một kiểu nhà nước nào cũng phải duy trì cưỡng chế nhà nước. Bản chất của vấn đề là cưỡng chế thiểu số hay đa số, cưỡng chế để bảo vệ lợi ích đa số nhân dân hay thiểu số người trong xã hội? Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là bộ máy cưỡng chế của đa số nhân dân lao động, trấn ấp thiểu số phần tử phản động nhằm duy trì quyền lực nhân dân, vì lợi ích nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng để tiếp tục phát triển kinh tế, duy trì ổn định xã hội chứ không hề dùng pháp luật hay quyền lực để đàn áp dân chủ.

Đặng Hữu Nam liên tục bày trò kích động giáo dân


Dân chủ thực sự về kinh tế thể hiện qua cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện cho mọi công dân phát huy được quyền tự chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh. Mọi công dân có quyền lao động và hưởng thành quả lao động theo năng lực và sự đóng góp của mình, có quyền tự do kinh doanh, sản xuất, đầu tư… Nhà nước còn có những chính sách thiết thực để khuyến khích người dân phát triển kinh tế, làm cho dân giàu, nước mạnh.

Trong lĩnh vực chính trị, dân chủ thể hiện rõ nét qua các quy định được nêu lên trong các bản hiến pháp: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân chứ không hề nằm trong tay một tổ chức, một nhóm hay một cá nhân nào. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình qua hai hình thức: trực tiếp và gián tiếp. Nhân dân có quyền tố cáo, khiếu nại những người có hành vi vi phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong lĩnh vực tôn giáo, công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, nhà nước cũng nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xúi giục, kích động và lôi kéo nhân dân làm việc trái pháp luật.

Ngoài ra, dân chủ còn thể hiện ở quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do cư trú, có quyền học tập, khám chữa bệnh và đặc biệt là quyền được thể hiện chính kiến của bản thân về việc xây dựng nhà nước và xã hội Việt Nam.

Dưới chiêu bài "dân chủ, nhân quyền”, các thế lực thù địch tự xưng mình là những người có "sứ mệnh" đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Họ tự cho mình có quyền “can thiệp nhân đạo” và quảng bá quan niệm “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để phủ nhận quyền của các dân tộc, nhất là quyền tự quyết định vận mệnh hay tự lựa chọn con đường phát triển của các dân tộc. Đây là điều hết sức phi lý, bởi các quốc gia đều bình đẳng về chủ quyền và công việc nội bộ của mỗi quốc gia phải do quốc gia ấy tự quyết định, không thể có quốc gia nào đó tự coi mô hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của mình là khuôn mẫu, rồi đem áp đặt “khuôn mẫu” này lên các quốc gia khác. Chủ quyền là quyền thiêng liêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Việt Nam hiểu rất rõ giá trị đích thực của chủ quyền dân tộc, độc lập dân tộc và quyền tự do dân tộc. Thế mà, chúng vẫn cố tình đăng tải những thông tin sai trái, thù địch, bịa đặt những vấn đề "dân chủ, nhân quyền" nhằm nói xấu chế độ ở Việt Nam. Chúng tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm quyền con người, ra sức tuyên truyền về dân chủ tư sản phương Tây; yêu cầu ban hành các “đạo luật”, “nghị quyết” và các văn bản về nhân quyền để tạo “cơ sở pháp lý” cho các hoạt động chống phá. Đây là chiêu bài hết sức thâm độc của chúng, dùng cách nói một lần không tin, hai lần không tin  nhưng nhiều lần sẽ tin. Vì thế chúng ta cần cảnh giác thường xuyên phản bác các luận điểm xuyên tạc của Mỹ và các thế lực thù địch. Tuyên truyền và vẫn động nhân dân làm theo mọi chủ trương của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước.

Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để tác động vào lĩnh vực dân tộc và tôn giáo gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của ta, gây sức ép buộc Việt Nam phải chấp nhận các yêu sách về vấn đề nhân quyền của Mỹ và phương Tây. Thông qua các diễn đàn công khai như hội thảo, hội nghị khoa học, các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Bộ ngoại giao và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam có chức năng giải quyết các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, chúng yêu cầu Việt Nam phải mở rộng các quyền tự do báo chí, ngôn luận, quyền lập hội. Mặt khác, chúng triệt để lợi dụng các công ước, điều ước quốc tế và các tổ chức diễn đàn về nhân quyền của Liên Hợp Quốc để chống Việt Nam, tìm cách cổ súy cho những phần tử cơ hội, xét lại về chính trị ở trong và ngoài nước chĩa mũi nhọn, tấn công, chống phá Đảng và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần hết sức cảnh giác tỉnh táo để không mắc bẫy của các thế lực thù địch. Luôn luôn cảnh giác tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng nói chung và trên vấn đề tôn giáo nói riêng.

Mỹ và các thế lực thù địch nói chúng có  một nền dân chủ, nhân quyền tiến bộ so với phần còn lại của thế giới là chuyện hết sức phi lý. Chúng ta có thể nhận thấy rằng nước Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, quân sự, giáo dục,…Điều đó có lẽ đã làm cho họ  ngộ nhận và tự cho mình cái quyền phán xét về vấn đề: tự do, dân chủ, nhân quyền của các quốc gia khác một cách vô lý và thái quá. Nước Mỹ mở miệng ra là nói các quốc gia khác không có tự do, dân chủ, dân quyền. Vậy còn nước Mỹ thì sao. Theo báo cáo của Cơ quan Dân số Mỹ gần đây đã cho thấy tình trạng nghèo khổ và phân hoá xã hội ngày càng tăng ở nước này: gần 50 triệu người Mỹ thuộc diện nghèo, khoảng 20 triệu người thuộc diện đặc biệt nghèo ,1/6 người già ở Mỹ sống trong nghèo khổ. . Đặc biệt, một quốc gia phát triển như Mỹ mà có tới 14,3% dân số sống dưới chuẩn nghèo. Các vấn đề phân biệt chủng tộc tại Mỹ điển hình như vụ cảnh sát da trắng ở thành phố Phoenix, bang Arizona – Mỹ tối ngày 2 tháng 12 năm 2014  đã bắn chết một người đàn ông da đen không vũ trang tên Rumain Brisbon. Rõ ràng dân chủ nhân quyền của Mỹ chỉ là giả tạo chỉ cho một số ít người giàu chiếm 1% dân số Mỹ.

Vậy chúng ta cần làm gì để phòng, chống với những chiêu trò lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” của các thế lực thù địch. Chúng ta phải luôn cảnh giác, chủ động đấu tranh vạch trần các quan điểm tư tưởng sai trái thù địch, bịa đặt, bóp méo sự thật về vấn đề “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam của các thế lực thù địch; từ đó củng cố nhận thức chính trị, giữ vững thế trận lòng dân, đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta tới thắng lợi hoàn toàn. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt trong công tác bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền trên các lĩnh vực chính trị - xã hội. Mặt khác, cần phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt phong trào xóa đói giảm nghèo, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp sự đồng thuận xã hội, trong cộng đồng dân tộc, củng cố và tăng cường thế trận lòng dân vững chắc. Bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nâng cao cảnh giác cách mạng; tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch, làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Đảng, của chế độ ta, không thể xem thường. Do đó, nếu chúng ta chủ quan, mất cảnh giác hoặc nhận thức không đầy đủ về những tác động phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa nói chung và chiêu trò “dân chủ, nhân quyền”, thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội càng có nhiều cơ hội để tiến hành âm mưu, hoạt động nhằm chống Đảng, Nhà nước ta. Kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phê phán, vạch trần, bác bỏ các quan điểm thù địch, sai trái là một nhiệm vụ hàng đầu trong tình hình hiện nay.

Trong thời gian tới chiêu trò “dân chủ, nhân quyền” vẫn sẽ là chiêu bài quen thuộc mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Mặc dù đây không phải là chiêu trò mới, tuy nhiên với thủ đoạn tuyên truyền kiểu “mưa dầm thấm lâu” của chúng, nếu chúng ta không đề cao cảnh giác, không cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch thì sẽ có những người nhẹ dạ, cả tin dễ bị phân tâm. mắc mưu chúng, cho dù những thông tin của chúng là hoàn toàn bịa đặt. Vì vậy, chúng ta phải luôn cảnh giác để chủ động vạch trần các chiêu trò  đó của các thế lực thù địch.


PBT (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm