Theo đề nghị của UBND tỉnh Yên Bái, với tinh thần nhanh chóng sơ tán người và tài sản của nhân dân ra khỏi vùng sạt lở đất, ngày 11-8, Sư đoàn 316, Quân khu 2 bắt đầu giúp dân ở bản Phình Hồ di chuyển nhà đến nơi ở mới. Từ 6 giờ sáng, 220 cán bộ, chiến sĩ đã hành quân từ nơi đóng quân đến bản Phình Hồ, tổ chức giúp dân. Do bản nằm ở địa hình núi cao, hiểm trở nên tất cả các công đoạn từ tháo dỡ đến vận chuyển nhà giúp dân đều phải làm thủ công. Trong ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tháo dỡ, tổ chức vận chuyển và dựng được 2 căn nhà cho bà con tại nơi ở mới bảo đảm an toàn. 
Căn nhà đầu tiên của bản Phình Hồ được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 gỡ mái, hạ khung an toàn.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh giúp dân chuyển bản” của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316.
Do địa hình dốc nên công tác an toàn được đặt lên hàng đầu.

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển tấm lợp mái đến vị trí dựng nhà mới. 
 
Việc vận chuyển các khối vì, kèo của các căn nhà rất khó khăn.

Cảm động trước tinh thần nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ, ông Hạng A Chia đem nước chè tươi mời cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

CHU ANH - TUẤN TRUNG (Báo quân đội nhân dân/thực hiện)