Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc September 18, 2017 , 2 bình luận

(tindautruongdanchu)-Như chúng ta đã biết, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch là đặc biệt nguy hiểm. Nếu chưa thể xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, thì cũng có thể làm cho một bộ phận quân nhân hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, dễ dẫn đến những biểu hiện xem nhẹ sự lãnh đạo của Đảng, nhất là đối với các tổ chức đảng ở cơ sở.


Luận điệu “Quân đội là của quốc gia, dân tộc”, “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân” như là một yêu cầu tưởng là khách quan, "không chính trị”, không giai cấp, nhưng lại rất mang đậm tính giai cấp, thực chất là nhằm lái chính trị của Quân đội ta sang chính trị tư sản, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, dễ dẫn đến sự hoài nghi, thiếu tin tưởng trong cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đối với sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, lơ là, thiếu cảnh giác trước sự chống phá của các thế lực thù địch.


Trong tình hình hiện nay, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội ta của các thế lực thù địch cần chú ý thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng: tích cực, chủ động tiến công. Phải kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện thụ động, bị động, hoặc chỉ hô hào chung chung, mà trên thực tế không đấu tranh. Vạch rõ bản chất, thực chất phản động, phản khoa học và tính chất nguy hiểm, những tác hại của âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội ta mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Cần tổ chức lực lượng đấu tranh với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ; bồi dưỡng lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh cả về phẩm chất chính trị, trình độ và năng lực, dũng khí đấu tranh; nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu, tính khoa học, sự nhạy bén và sắc sảo trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội ta của các thế lực thù địch.

Hai là, cần nhận thức sâu sắc hơn chính trị của quân đội, làm cơ sở vững chắc cho đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội ta của các thế lực thù địch. V.I.Lênin cho rằng, không thể có thứ quân đội phi chính trị, phi giai cấp, quân đội “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”; “Không lôi kéo quân đội vào chính trị”. Bất cứ quân đội nào thì vấn đề chính trị của quân đội cũng đều là vấn đề quan trọng hàng đầu, đó thực chất là vấn đề bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, do ai tổ chức và lãnh đạo, chiến đấu cho ai, vì ai. Chính trị của quân đội vô sản là thực hiện chính trị của Đảng Cộng sản, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phục vụ Đảng, Tổ quốc, phục vụ nhân dân, biểu hiện tập trung ở chiến đấu đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng quân đội về chính trị là yêu cầu cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Xem nhẹ, buông lỏng vấn đề xây dựng quân đội về chính trị là làm suy yếu, thậm chí làm biến chất quân đội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”, trong xây dựng quân đội “phải lấy chính trị là gốc”; chính trị của quân đội là chính trị của Đảng Cộng sản, biểu hiện tập trung ở “đánh giặc” và đánh thắng.

Quân đội nhân dân Việt Nam không có mục đích chính trị tự thân, mà là thực hiện chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội ta của các thế lực thù địch là phải bám chắc, tuân theo, phục tùng và bảo vệ chính trị ấy.

Ba là, không ngừng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ mục tiêu lý tưởng chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho mọi quân nhân, tạo ra sự “miễn dịch” cần thiết, tăng sức “đề kháng” để ngăn chặn, loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập của các luận điệu “phi chính trị hóa” Quân đội ta của các thế lực thù địch. Quán triệt sâu sắc tư tưởng “tự bảo vệ” của Đảng, “Nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị” trong các đơn vị quân đội.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng quân đội, đảm bảo quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân, có đủ sức mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, có đủ khả năng hoàn thành xuất sắc phận sự trung thành trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Dù các thế lực thù địch có chống phá quyệt liệt; âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội ta có thâm độc và tinh vi như thế nào chăng nữa, thì chúng sẽ bị thất bại nếu chúng ta mạnh lên, nếu Quân đội ta thực sự vững mạnh về chính trị.

Trong thời gian tới, chúng ta cần đặc biệt chú trọng xây dựng quân đội không chỉ giỏi đấu tranh vũ trang mà còn phải giỏi cả trong đấu tranh phi vũ trang, đáp ứng mọi yêu cầu của phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng quân đội thực sự mạnh, phải có thực lực mạnh, có khả năng giữ nước từ khi nước chưa nguy; ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội ta của chúng; đặc biệt có khả năng giành thắng lợi trong điều kiện kẻ thù liều lĩnh tiến hành chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí, phương tiện công nghệ cao đối với nước ta, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội.

Cát Thuyên (dautruongdanchu.com)

Tags:
  1. Đúng vậy, không thể coi thường với các luận điệu ru ngủ của các thế lực thù địch. Chúng ta cần phải hành động một cách chủ động, bằng cả hệ thống chính trị, cả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

    ReplyDelete
  2. Một thực tế cho thấy Liên Xô và các nước Đông Âu đã không thể trụ đứng trước chiến lược này của các thế lực thù địch. Và giờ đây chúng ta không thể chủ quan để chúng dễ dàng thực hiện được mục đích.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm