Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc October 17, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Khắp những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, các trang RFA, VOA, Dân Luận… đã liên tục đăng tải nhiều bài viết với nội dung kích động, nhào nặn thông tin đủ các kiểu nhằm gây nhiễu dư luận, làm mất lòng tin trong các giai tầng xã hội về kết quả Hội nghị Trung ương 6. Đó như thành thông lệ, trước mỗi sự kiện trọng đại của đất nước ta, các thế lực thù địch luôn thực hiện nhiều chiêu trò phá hoại nhằm cản trở sự phát triển của đất nước Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với con đường cách mạng của nước ta.


Lịch sử đã chứng minh, qua mỗi kỳ hội nghị Trung ương, Đảng luôn đưa ra được nhiều quyết sách quan trọng mang tính định hướng cho sự phát triển của đất nước. Trải qua hơn 87 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò lịch sử đối với dân tộc Việt Nam, là chính đảng duy nhất đủ tài và đủ sức đứng lên lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị TW6 khóa XII

Lần này, sau 7 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác thi hành kỷ luật Đảng…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước. Dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân bày tỏ đồng tình và cho rằng đây là những việc làm cần thiết nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Dư luận nhân dân cho rằng, Hội nghị Trung ương 6 đã giải quyết đúng và trúng nhu cầu của thực tiễn, đáp ứng mong mỏi của cán bộ Đảng viên và nhân dân trong tình hình hiện nay. Nếu không nâng cao sức chiến đấu của Đảng mà trong đó nâng cao trách nhiệm phẩm chất, đạo đức của Đảng viên, đặc biệt là những đảng viên có chức, có quyền cấp cao thì chúng ta khó củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.

Dư luận cũng đồng tình với quyết định của Trung ương trong việc thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, bằng hình thức cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Trước quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc chống tham nhũng, trong khi cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, phấn khởi thì một số kẻ xấu cho đây là cơ hội để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Vì vậy, ngay sau đó trên mạng xã hội các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam đã không từ các thủ đoạn nào nhằm phủ nhận kết quả của Hội nghị trung ương 6; cố tình đánh lạc hướng dư luận bằng cách “đánh tráo” khái niệm, biến cuộc đấu tranh chống tham nhũng trở thành “thanh trừng phe phái” trong Đảng. Rõ ràng, tất cả các cán bộ bị kỷ luật vừa qua đều đã trải qua thời gian xem xét, điều tra nghiêm túc của cơ quan chức năng, xử lý đúng người đúng tội, người dân “tâm phục khẩu phục”. Chiến dịch chống tham nhũng lần này đã đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp, rất nhiều đối tượng tham nhũng đã bị thanh trừ và xử lý trước pháp luật. Đây là một thành tích nổi bật trong bản báo cáo trước Hội nghị trung ương 6, chứ không phải là điểm yếu như lời các đối tượng xấu tuyên truyền.

Bên cạnh đó, những vấn đề nhạy cảm, còn tồn tại trong xã hội cũng được đám rận tập trung khai thác một cách triệt để, từ các vấn đề nợ công, nợ xấu còn cao đến chuyện nhiều doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ… Đây là bài tuy không có gì là mới mẻ của chúng, nhưng hậu quả tác hại từ những luận điệu này gây ra với các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ hiện này là rất lớn, vô hình chung nó tác động tới niềm tin của một bộ phận cán bộ, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Với mức độ, cường độ, tần suất các bài viết, clip trên Youtube khủng như hiện nay thì chiêu trò phá hoại của đám rận cuội này đang đi theo đúng lộ trình tính toán của chúng.

Có thể thấy các chiêu bài chống phá Hội nghị Trung ương 6 lần này vẫn chỉ khoác lên mình một vỏ bọc tinh vi che giấu một sự am hiểu khù khờ về nền chính trị của Việt Nam của các nhà “nghiên cứu” phản động. Những thông tin mà các thế lực thù địch đưa ra không khác gì những câu chuyện bên quán trà đá, thua độ nhanh nhạy so với thông tin xã hội của các bà nội trợ. Tất cả những luận điệu xuyên tạc đó để lòe thiên hạ đều được gắn mác theo nguồn tin nội bộ.

Để góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của bọn phản động cần tập trung thực hiện nhiều biện pháp mà trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; giúp họ có đủ sức đề kháng “miễn dịch” và ứng phó trước mọi tình huống phức tạp, nhất là đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đặc biệt là giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ thông tin xấu, độc là gì. Từ đó giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc và phân biệt được thông tin xấu, độc là toàn bộ những thông tin có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, có tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, lối sống của xã hội, không được phép lưu hành.

Quản lý, giáo dục, xây dựng văn hoá ứng xử thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như việc nghe, đọc, bình luận, đánh giá…các thông tin trong đời sống, nhất là trên các mạng xã hội.

Các cơ quan, khoa, đơn vị cần chủ động tổng hợp, nắm bắt các thông tin chính thống trước các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhà trường và đơn vị; kịp thời thông tin về Nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông tin về chính sách đối nội, đối ngoại, chủ quyền biển đảo, quan hệ Việt Nam với các nước…Thông tin chính xác, trung thực về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, các sự kiện quan trọng, vấn đề nhạy cảm một cách chủ động, nhanh chóng và chính xác. Thông tin về thành tựu của đất nước ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc. Thông tin nói cả những mặt tích cực và mặt hạn chế chưa làm được. Tận dụng không gian mạng để truyền bá quan điểm đúng đắn, thông tin trung thực, chính xác, phản bác thông tin xuyên tạc quan điểm sai trái. Kiên quyết không để cho tình trạng cán bộ, chiến sĩ các cấp đói thông tin, dẫn đến phải tìm kiếm các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Tóm lại: Có thể nói dư luận nhân dân đều cho rằng: Theo dõi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 diễn ra trong mấy ngày qua có thể thấy Đảng đã có sự chuẩn bị hết sức công phu, kĩ càng, nhận được sự đồng tình của nhân dân và cán bộ công chức, viên chức. Kết quả của Hội nghị Trung ương 6 đã làm thoả mãn mong mỏi của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên cả nước. Đặc biệt, nhiều vấn đề nóng đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thể hiện sự công khai, minh bạch của Đảng. Sau Hội nghị lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với Đảng càng sâu sắc hơn. Đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói khi tiếp xúc cử tri sau Hội nghị trung ương 6: “Dân tin thì chế độ ta còn, Đảng ta còn. Nếu làm việc gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả” bởi từ hơn 700 năm trước, cụ Nguyễn Trãi đã từng căn dặn: “Đẩy thuyền cũng là Dân, lật thuyền cũng là Dân”. Giờ đây, người dân càng tin tưởng khi “lò đã nóng”, không chỉ “củi tươi” mà cả củi to, củi nhỏ đều cháy và có thể sẽ còn nhiều “củi” nữa sắp sửa cháy.

Hoàng Tình (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm