Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 20, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Một số quân nhân chưa giữ gìn hình ảnh của mình trong thực tế đã làm “mồi” cho các thế lực thù địch sử dụng để công kích, xuyên tạc và bôi nhọ làm xấu hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ”…

>Giải thưởng nhân quyền 2017: Giải cho những tên tội phạm phản bội Tổ quốc
>Lynn Nguyễn đứa con 'lai' phản phúc!


Trước hết chúng ta cần phải nhận thức một cách đầy đủ rằng: “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất đó của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trải qua hơn 72 năm chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, lập lên nhiều chiến công, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, niềm vinh dự lớn lao đó chỉ có được với một quân đội cách mạng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, không sợ gian khổ hy sinh, luôn đi đầu trên trận tuyến chống kẻ thù xâm lược để giành và giữ độc lập tự do của Tổ quốc. Phẩm chất anh “Bộ đội Cụ Hồ” được thể hiện sâu sắc qua lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho quân đội nhân dân Việt Nam “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Ảnh minh họa (Nguồn tư liệu)

“Bộ đội Cụ Hồ” là tên gọi rất cao quí, với danh hiệu đó được xây đắp nên trước hết từ tinh thần chiến đấu dũng cảm, không quản hy sinh gian khổ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và sự giáo dục, rèn luyện của đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu đùm bọc của nhân dân. Nói đến chuẩn mực phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ” là nói đến chuẩn mực giá trị tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân cách mạng, đó là lý tưởng chiến đấu cao đẹp, trung thành vô hạn với Đảng với Tổ quốc và nhân dân, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và công tác, tinh thần đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn. Phẩm chất, truyền thống tốt đẹp ấy phản ánh bản chất cách mạng và là sức mạnh được tích hợp ở một trình độ cao trong quá trình xây dựng và chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày nay là sự kế thừa tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh trong lịch sử, được không ngừng bổ sung, phát triển và được biểu hiện trong nhận thức, hành động giao tiếp, ứng xử góp phần tô thắm phẩm chất, truyền thống của Quân đội nhân dân trong thời kỳ mới bao gồm những hình ảnh của những cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của Tổ quốc.

Trong những năm tháng chiến tranh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” biểu hiện ở tinh thần sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, ngày nay hình ảnh đó được biểu hiện ở việc sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu dầm mình trong bão lũ, bất chấp nguy hiểm cứu giúp dân, những tấm gương sẵn sàng hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trong thời kỳ mới hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn gắn liền với kết quả nhiệm vụ làm tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân là chỗ dựa trung thành tin cậy của nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy phụng sự nhân dân làm mục tiêu lý tưởng. Hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được tỏa sáng, rõ nét, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị, ý trí quyết tâm, năng lực công tác, đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng và đã tiếp tục xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, nhiều tập thể, cá nhân không ngại khó khăn, gian khổ gắn bó với vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng, để tuyên truyền, vận động nhân dân thựu hiện thắng lợi đường lối, chủ trương chinh sách của đảng, pháp luật nhà nước.

Giờ đây, nhìn lại một thời “Máu và Hoa” của dân tộc, chúng ta có thể tự hào về sự đóng góp lớn lao của anh bộ đội Cụ Hồ. Các anh đã cùng dân tộc Việt Nam đi qua những năm gian khổ, đã vượt qua một chặng đường đầy mưa bom, bão đạn, sống những ngày thiêng liêng nhất của dân tộc và dáng hình anh mãi mãi trường tồn cùng đất nước, hiện hữu trong mỗi trái tim người Việt Nam. Hiện nay, trang sử mới của dân tộc đã được mở ra, trang của sự đổi mới, phát triển và hội nhập khá vững chãi với thế giới trong quá trình quốc tế hóa và toàn cầu hóa, nhìn hình ảnh anh “Bộ đội cụ Hồ” vẫn nguyên vẹn với vai trò tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng mới cùng toàn Đảng, toàn dân. Các chiến sĩ trẻ hôm nay khoác trên mình màu xanh áo lính với đầy nhiệt huyết và sức mạnh cùng thời đại.

Tuy nhiên vì mục đích phi chính trị hóa quân đội, chia rẽ quân đội với Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với quân đội, các thế lực thù địch chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Bằng các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo những truyền thống tốt đẹp của QĐNDVN, bôi nhọ hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Mặt khác chúng tán phát tài liệu, trang tin đồn nhảm, gán ghép, ngụy tạo hình ảnh để vu cáo, nói sấu cán bộ, chiến sĩ QĐNDVN trên các diễn đàn, trang mạng xã hội…để hòng đạt được mục đích của chúng, đặc biệt thông qua các việc làm của quân đội với chính quyền, nhân dân địa phương trên cả nước để chúng vu cáo, nói sấu làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của quân đội.

Ở mỗi cương vị người lính nói riêng và cả dân tộc ta nói chung luôn nêu cao cảnh giác, không một phút lơi lỏng nhận dạng bản chất hành động tinh vi của các thế lực thù địch âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta với luận điệu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, dùng nhiều chiêu bài phi chính trị hóa quân đội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và dân tộc Việt Nam.

Trước tình hình đó, Đảng ta luôn cảnh giác, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó xác định quân đội là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế và hội nhập vào thế giới. Người lính hôm nay vẫn là hình ảnh trung tâm của thời đại mới, trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, hình ảnh anh “ Bộ đội cụ Hồ” là niềm tự hào của dân tộc, là hình tượng cao đẹp, giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết cộng đồng và sẽ là trường tồn cùng với sự phát triển đi lên của dân tộc Việt Nam và đối với mỗi người lính chúng ta để giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, càng phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Thanh Bình (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm