Tại đây, hai bên cùng nhấn mạnh trong quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước, QĐND Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã cùng chia ngọt sẻ bùi, vượt qua những khó khăn, thách thức.
Các thành viên đoàn Việt Nam trò chuyện với cán bộ Trường Sĩ quan đào tạo nguồn Quân đội Hoàng gia Campuchia. 

Tại các buổi gặp gỡ, trao đổi, Thượng tá Đinh Quốc Hùng đề nghị tuổi trẻ quân đội hai nước tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, các hoạt động giao lưu hợp tác; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền... Trong những ngày tiếp theo, Đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam sẽ tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với một số đơn vị của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam tại Campuchia sẽ kết thúc vào ngày 25-11.
Tin, ảnh: NGỌC TRỌNG - THÙY LINH (Báo Quân đội nhân dân)