Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 15, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới. Đường lối đó đã tạo được sự đổng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và được dư luận quốc tế đồng tình ủng hộ. Nhờ thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xứng đáng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong hơn 30 năm đổi mới.


Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, nhất là vấn để Biển Đông, trên một số trang mạng xả hội đã xuất hiện những quan điểm, ý kiến của những "công dân", “nhà báo”, “nhà dân chủ”, nhà nghiên cứu”, “người yêu nước"... dưới các hình thức “lờí kêu gọi”, “tư vấn”, “phản biện", "kiến nghị" “góp ý"... nhằm phê phán, bác bỏ đường lối, chính sách đốingoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay. Nổi lên là  quan điểm: Nếu Đảng, Nhà nước vẫn “kiên định", vn “khăng khăng” giữ chính sách quốc phòng “Ba không” (không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia) như thế là “dân đi một đường, Đảng đi một nẻo”...Đề nghị “chỉnh sửa”, “thay đổi”, “t bỏ” chính sách “ba không” được phát tán trên mạng chỉ là quan điểm của một số người hoặc chưa hiểu đầy đủ cơ sở lý luận, thực tiễn của chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, hoặc đó là những phần tử cơ hội, bất mãn, thù địch vi ý đồ thâm độc, nham hiểm. Họ là một bộ phận rất nhỏ, tiếng nói đó không thể là đại diện cho tiếng nói của nhân dân và dân tộc Việt Nam tự lực tự cuờng, luôn mong muốn chung sống hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng và anh em bè bạn quốc tế. Nếu một đảng chỉ biết theo đuôi quần chúng, làm theo một cách mù quáng tất cả các đề xuất, kiến nghị của quần chúng, nhất là những kiến nghị, góp ý của một bộ phận “quần chúng”, một số "tó thức”, “học giả” với tư tưởng cc đoan, thù hận, với tinh thần nhược tiểu, yếu hèn thì đảng đó cũng không thể tồn tại lâu dài để lãnh đạo nhân dàn Việt Nam, dân tộc Vỉệt Nam.

Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng, Nhà nước ta nói chung, trong đó có chính sách đối ngoại quốc phòng “ba không” nói riêng chính là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta Đường lối ấy có cơ sở lý luận, khoa học, thực tiễn, cơ sở pháp lý vững chc, có sự tham khảo ý kiến của các tng lớp nhân dân một cách dân chủ, công khai. Do đó, thực cht quan điểm, đường lối của Đảng chính là ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cả dân tộc Vỉệt Nam. Nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyn thiêng liêng bằng tẩt cả sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, bng tình cảm yêu nước thiết tha và trí tuệ thông minh, sáng tạo của mình duớỉ sự lãnh đạo đúng đn, sáng tạo của Đảng.

Trong Văn kiện Đại hội XII Đảng ta tiếp tục khng định: “Bảo đảm lợi ích tối cao ca quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tc cơ bản của luật pháp quốc tế. bình đng và cùng có lợi, thc hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cc hội nhập quốc tế; là bạn, là đi tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đống quốc tế. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đu tranh, hoạt động đối ngoại nhm phục vụ mục đích giử vững mồi truờng hòa bình, ổn định.tranh thủ tối đa các nguổn lực bên ngoài đ phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dàn; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chc độc lập, chủ quyển, thống nhất và toàn vẹn lảnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Rõ ràng, trong vấn đề đối ngoại, kể cả chính sách đối ngoại quốc phòng, lòng dàn và ý Đảng gn bó, thống nhất chặt chẽ. Không hề có chuyện, “dân đi một đường, Đảng đi một no"như các thế lực thù địch xuyên tạc. Vì thế, không thể chấp nhận quan điểm “thay đổi", “từ bỏ” chính sách “ba không". Ngược lại, chúng ta cần nhận thức sâu sc, quán triệt đầy đủ, xác định rõ đây là một trong những nội dung cơ bản trong đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng, Nhà nước ta. Qua đó góp phần tảng cường xây dựng, chnh đn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ưong 4 khóa XI và khóa XII; thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức, lối sống, những biu hiện “tự din biến", “tự chuyn hóa" trong nội bộ v lĩnh vc quốc phòng, đối ngoại.

Danh Liêm (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm