Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 4, 2017 , 0 bình luận

(tindautruongdanchu)-Trong giai đoạn hiện nay trước sự phát triển của Việt Nam về mọi mặt trên trường quốc tế, các tổ chức phản động (Đảng Việt tân; khối 8406; quỹ người thượng; ủy ban cứu người vượt biển)gia tăng các hoạt động chống phá, tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi và thâm độc hơn.

Về âm mưu: Âm mưu của các tổ chức phản động là dựa vào sự giúp đỡ của các thế lực thù địch quốc tế, thực hiện các hành động chống phá cách mạng Việt Nam, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thiết lập một chính quyền mới theo chủ nghĩa đế quốc. Chúng chống phá trên tất cả các lĩnh vực như: chính trị, tư tưởng; kinh tế; quốc phòng, an ninh; xã hội; văn hóa - nghệ thuật; đối ngoại.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Về thủ đoạn: Để thực hiện âm m­ưu chống phá cách mạng Việt Nam, các tổ chức phản động sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi và đa dạng, vừa công khai trắng trợn, vừa bí mật lén lút đánh ngầm từ bên trong. Kết hợp tổng hợp các thủ đoạn như: sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng; sử dụng kinh tế; thông qua liên kết đào tạo; móc nối xây dựng, phát triển lực lượng; cài cắm người vào các tổ chức của ta.
Nội dung tuyên truyền: Các tổ chức phản động lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện đương lối, chính sách của Đảng ta để tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật. Chúng xoáy sâu vào vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Lợi dụng vấn đề người lao động nước ngoài ở Việt Nam để chia rẽ, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu nghị, hợp tác của Việt Nam với các nước trong khu vực và các nước có người lao động ở Việt Nam trên thế giới. Như vậy quan điểm cho rằng “Việt Nam vi phạm vấn đề đối xử nhân đạo với người lao động nước ngoài tại Việt Nam” là một trong những nội dung tuyên truyền xuyên tạc của các tổ chức phản động trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Nhằm làm chia rẽ quan hệ hữu nghị, hợp tác của Việt Nam với các nước có người lao động tại Việt Nam, làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Khẳng định quan điểm “Việt Nam vi phạm vấn đề đối xử nhân đạo với người lao động tại Việt Nam” là hoàn toàn sai trái, xuyên tạc, không đúng sự thật.
Quyền và nghĩa vụ của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.Khoản 2 Điều 168 Bộ luật lao động 2012 quy định: “Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ”. Như vậy, về cơ bản, quyền và nghĩa vụ của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tương tự như người lao động Việt Nam làm việc trong nước quy định tại Điều 5 Bộ luật lao động 2012.
Tuy nhiên, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một số sự khác nhau biệt với người lao động Việt Nam làm việc trong nước về quyền và nghĩa vụ như sau:
Hợp đồng lao động:Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chỉ có thể ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn, và tối đa là 2 năm, quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP.
Bảo hiểm xã hội bắt buộc:Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hiện nay chưa được tham gia bảo hiểm xã hội mà theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 01/01/2018 người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bắt đầu được tham gia bảo hiểm xã hội.
Tổ chức công đoàn  người lao động nước ngoài tại Việt Nam hiện nay không được phép tham gia tổ chức công đoàn bởi tổ chức công đoàn là tổ chức chính trị- xã hội là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Luật công đoàn 2012 quy định về quyền gia nhập công đoàn:Điều 5. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn: Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.
Như vậy tất cả các điều kiện và chính sách đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam đều được quy định trong hiến pháp và pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Các quy định, điều kiện sử dụng lao động và chính sách đều được chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế của người nước ngoài lao động tại Việt Nam.

Khắc Sự (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm