Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 2, 2017 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân ngày nay) được thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Kể từ đó, quân đội đã sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân, lập nên những chiến công hiển hách, đánh đuổi thực dân, đế quốc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Những năm tháng trong thời bình, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các thế hệ sĩ quan, chiến sĩ quân đội vẫn kế tiếp nhau phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, luôn làm đúng chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Từ khi Quân đội ta được thành lập đến nay, chưa bao giờ quân đội tách rời khỏi nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mặc dù chiến tranh ác liệt, nhưng Quân đội ta luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực tăng gia, sản xuất cải thiện đời sống bộ đội; tham gia sản xuất xây dựng hậu phương lớn miền Bắc, xây dựng căn cứ hậu cần tại chỗ trên các vùng chiến lược, thực hiện tốt chủ trương, đường lối “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, “xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam” của Đảng. Sau khi đất nước thống nhất, Quân đội là lực lượng xung kích, nòng cốt, tham gia đắc lực vào hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển KT-XH, nhất là trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hình ảnh “Tay súng, tay liềm” đã trở thành biểu tượng đẹp của Anh bộ đội Cụ Hồ. “Bộ đội làm kinh tế”, “Bộ đội giúp dân làm kinh tế” là những cụm từ quen thuộc khi nhắc đến phẩm chất cao đẹp của bộ đội ta. Có thể khẳng định, tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là một chức năng cơ bản của Quân dội nhân dân Việt Nam.

Trước nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, những năm gần đây, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, cụ thể hóa hai nhiệm vụ chiến lược và đường lối của Đảng, ban hành nhiều nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Trọng tâm là Nghị quyết số 71/ĐUQSTW, ngày 25-4-2002 “Về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội trong thời kỳ mới-tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội”; Nghị quyết số 520-NQ/QUTW, ngày 25-9-2012 về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”; Thông tư số 69/2017/TT-BQP ngày 3-4-2017 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và có bước phát triển toàn diện, đạt kết quả quan trọng cả về KT-XH và quốc phòng-an ninh. Nổi bật là, Quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, tham gia xây dựng, phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng căn cứ cách mạng. Đến nay, quân đội đã xây dựng 26 khu kinh tế-quốc phòng trên các địa bàn chiến lược, vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Các đoàn kinh tế-quốc phòng đã phối hợp với địa phương xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, tổ chức quy hoạch, bố trí lại dân cư, tạo việc làm, điều kiện bền vững cho hàng trăm nghìn hộ dân định cư lâu dài, hình thành hàng trăm điểm, cụm dân cư tập trung trên vành đai biên giới, địa bàn xung yếu, tạo thế bố trí chiến lược mới trên các địa bàn, hướng chiến lược. Đồng thời, tích cực hỗ trợ, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, kết hợp thực hiện công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị... Các khu kinh tế-quốc phòng thực sự là nhân tố quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh của đất nước.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Quân đội đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh. Điển hình như Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel. Đây là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam; là nhân tố chính tạo ra sự bùng nổ viễn thông tại Việt Nam, giúp đất nước đạt được mục tiêu phổ cập dịch vụ viễn thông trước kế hoạch. Ngoài ra, Viettel cũng tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu sản xuất, cung cấp trang thiết bị kỹ thuật cao như máy thông tin, radar, hệ thống quản lý vùng trời, hệ thống tự động hoá chỉ huy… Trong đó, nhiều dòng trang thiết bị đáp ứng từ 50%-70%, thậm chí 100% nhu cầu của quân đội, giảm phụ thuộc nguồn cung nhập khẩu nước ngoài.

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách hòng làm rối loạn chính trị, suy yếu kinh tế của đất nước ta. Chúng đã nhận thấy sự lớn mạnh của Quân đội ta khi tham gia phát triển kinh tế nên chúng đã đặt trọng tâm vào việc bôi nhọ, nói xấu; chúng lợi dụng phương tiện truyền thông, không gian mạng để lôi kéo dư luận hòng phá hoại truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Các thế lực thù địch phủ nhận vai trò của Quân đội trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội; chúng hướng lái dư luận và xã hội tước bỏ chức năng đội quân lao động, sản xuất của Quân đội. Mặt khác chúng tìm cách triệt tiêu các tiềm lực kinh tế, chính trị và quân sự của quân đội khi Quân đội tham gia vào hoạt động kinh tế. Đây là âm mưu nham hiểm của các thế lực thù địch hòng làm suy yếu và sụp đổ hoàn toàn công cụ bạo lực vũ trang của Đảng, Nhà nước, nhân dân và sức mạnh quân sự quốc phòng của Tổ quốc. Không muốn cho Quân đội làm kinh tế không chỉ là mưu đồ làm suy yếu tiềm lực kinh tế quân sự của Nhà nước, mà còn làm ảnh hướng đến tiềm lực chính trị – quân sự của Quân đội và Quốc gia. Với bản chất chính trị và truyền thống tốt đẹp của mình, việc Quân đội nhân dân Việt Nam làm kinh tế không phải vì kinh tế thuần túy mà vì sự nghiệp Quốc phòng. Thông qua làm kinh tế mà Quân đội làm chủ các quy trình sản xuất vũ khí và công nghệ quốc phòng hiện đại, nâng cao khả năng tự chủ, tự lực về vũ khí, trang bị, sẵn sàng cho công cuộc quốc phòng. Thông qua làm kinh tế mà Quân đội gắn bó, đoàn kết với nhân dân, tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối và chính sách quốc phòng toàn dân. Thông qua làm kinh tế của Quân đội mà những địa bàn chiến lược của Tổ quốc được bày đặt và xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc; những công trình quốc phòng, phòng thủ trọng yếu được bảo mật chặt chẽ, giữ gìn an ninh, bí mật quốc gia, bảo đảm cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc không bị động bất ngờ.

Tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phát triển kinh tế - xã hội là một chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vừa cho thấy ý thức, trách nhiệm chính trị của Quân đội trong việc quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.

Nhận thức đúng chức năng, nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được, toàn quân tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, xứng đáng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong thời kỳ mới. Qua đó, làm sâu sắc thêm bản chất cách mạng, truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng, thiết thực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Cao Hà (dautruongdanchu.com)

Tags:
  1. Một làn nữa khẳng định rằng: tham gia lao động sản xuất là chức năng không thể tách rời của quân đội nhân dân Việt Nam.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm