Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc November 3, 2017 , 1 comment

(tindautruongdanchu)-Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ngày đêm tìm cách chống phá cách mạng Việt Nam, chúng đã không từ thủ đoạn nào nhằm từng bước làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Trước đây chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thường chống phá cách mạng Việt Nam bằng các thủ đoạn tấn công trực diện vào hệ tư tưởng, tấn công trực diện vào chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Thủ đoạn tấn công của các thế lực thù địch đều nhằm tới mục tiêu xuyên suốt của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Nhà nước Việt Nam liệt việt tân là một tổ chức khủng bố


Từ những năm 50 cho đến đầu những năm 90 của thế kỷ trước, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là gây ra các cuộc bạo loạn, lật đổ làm mất ổn định chính trị kết hợp bao vây, cấm vận về kinh tế, cô lập về ngoại giao, rồi nói xấu Đảng cộng sản Việt Nam, nói xấu chế độ, bôi nhọ danh dự các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ sau khi Đảng cộng sản Việt Nam phát động công cuộc đổi mới đất nước, trước những thành công, sự phát triển, tiến bộ về mọi mặt của đất nước Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng buộc phải tuyên bố “xóa bỏ cấm vận kinh tế”, bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nước ta, nhưng mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của chúng là không thay đổi với các thủ đoạn chống phá bằng chiến lược diễn biến hòa bình.

Hiện nay, mục tiêu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là không thay đổi. Tuy nhiên, về thủ đoạn tiến hành “diễn biến hòa bình”của chúng luôn luôn thay đổi và phát triển theo hướng ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Chúng lợi dụng ngay các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, luật pháp của nhà nước để chống phá cách mạng Việt Nam, chúng coi việc can thiệp về chính trị là then chốt, can thiệp về kinh tế là lâu dài, thường xuyên và trước mắt là chuyển hóa Quân đội và Công an, phi chính trị hóa Quân đội và Công an là mục tiêu trước mắt.

Một trong những thủ đoạn mới chống phá cách mạng nước ta hiện nay của các thế lực thù địch, phản động là tập trung tác động vào quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật của Việt Nam; nhằm làm thay đổi chế độ chính trị , kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, làm chệch hướng con thuyền cách mạng Việt Nam theo hướng của chúng. Đối với Quân đội chúng đòi “Quốc gia hóa quân đội”, “Luật hóa mọi vấn đề về hoạt động và tổ chức của Quân đội”, thực chất là xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, dẫn đến “phi chính trị hóa”.

Đối với Đảng ta, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhận thấy không thể chống phá trực diện ta bằng “tập trung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sảnViệt Nam” nên chúng đã chuyển sang tập trung làm cho Đảng bị tha hóa, biến chất, tự đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động cũng thường xuyên tập trung vào việc lợi dụng các phát ngôn thiếu thận trọng của một số cá nhân rồi xuyên tạc, tập trung, thổi phồng sự việc, tung tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận, làm mất ổn định chính trị. Đối với quân đội, chúng đòi xóa bỏ chức năng “đội quân lao động”, quân đội không được tham gia lao động, sản xuất, yêu cầu quân đội chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Lợi dụng sự tha hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, lợi dụng những mâu thuẫn xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện các thể chế xây dựng đất nước như quản lý đất đai, các sự cố môi trường, … các thế lực thù địch đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật, sự nóng vội của một bộ phận nhân dân, bà con công giáo, chúng bóp méo sự thật, phao tin, kích động quần chúng nhân dân biểu tình, đi đấu tranh theo định hướng của chúng nhằm gây mất ổn định ở các địa phương có vụ việc, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, nhất là các thủ đoạn mới của chiến lược “diễn biến hòa bình”, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần nâng cao cảnh giác, nhận thức đúng và đầy đủ tính chất gay gắt và phức tạp của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; tỉnh táo, bình tĩnh để đối phó có hiệu quả đối với các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng mà các thế lực thù địch, phản động tiến hành đối với cách mạng Việt Nam. Từ đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi gây phương hại đến công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Nguyễn Minh (dautruongdanchu.com)

Tags:
  1. Nhận diện để đối phó với thủ đoạn của kẻ thù là việc làm cần thiết.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm