Với tầm vóc và ý nghĩa to lớn, hội thảo tập trung khẳng định và làm sáng tỏ bối cảnh chung trong nước, quốc tế và khu vực liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; chủ trương và quyết tâm chiến lược mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; quá trình chuẩn bị mọi mặt của quân và dân ta trên khắp chiến trường miền Nam; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước XHCN đối với cách mạng Việt Nam; diễn biến, kết quả cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, hoạt động đối phó của Mỹ và chính quyền Sài Gòn; sự phối hợp của quân và dân cả nước, hậu phương lớn miền Bắc, các hướng, các mặt trận trong Tổng tiến công và nổi dậy, tinh thần chiến đấu, hy sinh cao cả của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; những nhận định, đánh giá của quốc tế về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968…; tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, vận dụng vào giai đoạn sau của cuộc kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay…

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

3:41:00 PM | December 28, 2017
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2018), đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ...
Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 110 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, lãnh đạo nhiều địa phương và đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong cả nước, đề cập toàn diện các vấn đề dưới góc nhìn khách quan, chân thực, chính xác, làm nổi bật tầm vóc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Dự kiến hội thảo có sự tham gia của khoảng 550 đại biểu. Báo Quân đội nhân dân sẽ thông tin chi tiết về cuộc hội thảo trên các ấn phẩm báo in và điện tử...
HOÀNG THÀNH (Báo Quân đội nhân dân)