Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 28, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Trải qua chiều dài lịch sử, các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam đã đoàn kết gắn bó, đồng tâm hiệp lực xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Thế nhưng, các thế lực thù địch luôn dùng mọi thủ đoạn hòng phá vỡ khối đoàn kết toàn dân để thực hiện những ý đồ đen tối của chúng bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình".


Chiến lược "Diễn biến hoà bình" do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế tiến hành chống Việt Nam được triển khai một cách toàn diện, cả kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá... ở mọi miền dân cư, mọi đối tượng xã hội. Song chúng thường tập trung mũi nhọn vào những điểm, những khu vực mà chúng cho là dễ "diễn biến", để từ đó xây dựng bàn đạp, tạo thời cơ, dựng "ngọn cờ", dựng "nguyên cớ" để can thiệp sâu hơn, thực hiện mục tiêu xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đưa Việt Nam vào qũy đạo của chúng. Vùng đồng bào dân tộc là một trong những trọng điểm của chiến lược " Diễn biến hòa bình ". Sở dĩ các thế lực thù địch triệt để "khai thác" vùng đồng bào dân tộc vì phần lớn đồng bào sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và còn rất nhiều khó khăn so với cả nước;đời sống văn hoá của đồng bào dân tộc còn lạc hậu, dân trí thấp, tình trạng lạc hậu về thông tin là rất phổ biến (nhất là những nơi chưa có điện); một số luật tục lỗi thời, phản khoa học chưa được loại bỏ triệt để. Nhiều giá trị văn hoá  truyền thống bị mai một biến tướng do sự thâm nhập của những luồng văn hoá không lành mạnh. Các tệ nạn xã hội như nghiện hút và buôn bán ma túy, mại dâm, trộm cướp, buôn bán hàng lậu, hàng giả... là một mũi nhọn đánh vào kinh tế, phá rối trật tự an ninh vùng đồng bào dân tộc.Thực tiễn hiện nay, cán bộ ở các xã, thôn, bản, trình độ học vấn còn rất thấp, hiểu biết về quản lý, chủ trương, chính sách và pháp luật còn rất hạn chế. Do đó, công tác quản lý an ninh chính trị địa bàn và giải quyết những vướng mắc ở cơ sở của đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương còn rất bất cập. Vì thế, chính quyền quản lý dân không chặt chẽ, không đủ khả năng vận động, tổ chức, hướng dẫn nhân dân làm ăn và giải thích cho dân hiểu âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch... Khi có sự việc xảy ra, chính quyền không xử lý kịp thời. Có xã, nhân dân đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai hàng chục lần vẫn không thấy cán bộ đến, để mâu thuẫn căng thẳng dẫn tới xô xát, thương vong. Mặc dù dân nghèo nhưng một số cán bộ vẫn sách nhiễu, gây phiền hà, đòi quà cáp, hối lộ. Trong khi đó bọn người xấu, những người truyền đạo trái phép len lỏi vào từng bản làng, từng gia đình tuyên truyền, mua chuộc, lôi kéo dân theo chúng, càng làm cho tình hình an ninh chính trị phức tạp. Lợi dụng những vấn đề đó là "cơ hội ngàn vàng" để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại nhiều mặt, tuyên truyền xuyên tạc, "tranh thủ trái tim, khối óc" đồng bào dân tộc. Thủ đoạn của chúng vẫn là dùng người dân tộc chống người dân tộc, dùng dân tộc này chống dân tộc khác, chia cắt, xé lẻ khối đại đoàn kết toàn dân để dễ bề thao túng. Những thủ đoạn thâm độc của địch đã và đang gây ra nhiều tác hại ở vùng dân tộc và miền núi, làm cho một bộ phận đồng bào các dân tộc hoang mang, lo sợ, thiếu tin tưởng ở đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, mơ hồ ảo tưởng trông chờ vào thế lực siêu nhiên (vua, chúa, Vàng Chứ...), khiến đời sống ngày càng sa sút, đói nghèo thêm.

Để góp phần làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng cơ sở chính trị vùng đồng bào dân tộc vững mạnh các đơn vị quân đội cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, trọng tâm là tổ chức đảng. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Vì thế, cầntập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo ở cơ sở. Chỉ huy các cấp phải phối hợp, gắn chặt việc kiện toàn tổ chức với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên các cấp nhạy bén, vững vàng về chính trị, tư tưởng; trong sạch về đạo đức, lối sống; giỏi về năng lực; chững chạc về phong cách lãnh đạo, sâu sát cơ sở, gần gũi quần chúng. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, cho cấp ủy, các tổ chức địa phương và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nắm vững tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc để đề ra chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong từng thời gian nhất định và có tính khả thi cao, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt các tổ chức đảng phải xây dựng được đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất và năng lực, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; tận tụy phục vụ nhân dân, luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" nhằmphát triển kinh tế, ổn định đời sống, xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là chính sách ưu tiên phát triển kinh tế vùng miền núi.Phối hợp với chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quần chúng địa phương nơi đóng quân kiên trì giáo dục, thuyết phục, vận động đồng bào định canh, định cư; chỉ ra tác hại của di cư tự dolà khâu rất quan trọng để ổn định tình hình kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninhlàm thất bại mọi âm mưu phá hoại của địch. 
Hai là, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an kiểm soát chặt chẽ khách tham quan, du lịch, người qua lại vùng biên giới, xây dựng địa bàn an toàn. Phát hiện kịp thời và ngăn chặn những kẻ lợi dụng qua lại, gieo rắc luận điệu phản động, truyền đạo trái phép, cùng những việc làm mờ ám khác. Kiểm soát chặt chẽ vùng biên không để tình trạng buôn lậu, ma túy, trộm cướp, dụ dỗ buôn bán người
Ba là,đẩy mạnh giao lưu giữa đơn vị và các cơ quan đoàn thể địa phương thông qua đó giúp đỡ giúp đỡ cán bộ các cấp khôi phục, phát triển văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc, đặc biệt những  giá trị văn hoá giàu tính nhân văn, giàu bản sắc dân tộc, thành nội dung, hình thức chủ đạo trong  sinh  hoạt  văn hoá của thôn bản. Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, truyền bá văn hóa phẩm xấu độc thâm nhập vào đời sống văn hóa của nhân dân vùng dân tộc thiểu số.
Để làm tốt nhiệm vụ, các đoàn, đội công tác phải chuẩn bị chu đáo về nội dung, tài liệu, phương tiện, phải biết tiếng dân tộc, nắm vững phong tục, tập quán của họ và thực hiện “ba cùng” với họ. Khẩn trương bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ cơ sở. Trước mắt là thanh toán nạn mù chữ, sau đó nâng dần lên. 
Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc chăm lo, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vùng đồng bào dân tộc vững mạnh vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài của Quân đội, góp phần quan trọng xây dựng vùng đồng bào dân tộc giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, phong phú về bản sắc văn hóa dân tộc.Thực hiện tốt các giải pháp cơ bản trên góp phần đưa chính sách dân tộc và miền núi của Đảng và Nhà nước trở thành hiện thực, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vùng đồng bào dân tộc vững mạnh, làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động trong và ngoài nước. 

N.Long

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm