Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 26, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đến nay đã được hơn 30 năm. Đường lối đổi mới đúng quy luật, đầy sáng tạo, hợp lòng dân đã giúp nhân dân ta vượt qua bao thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


Nhờ đổi mới, đất nước ta mới có ngày hôm nay: đã ra khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào nhóm các nước có mức thu nhập trung bình; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường; vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới được nâng cao.

Trịnh Xuân Thanh và vụ án với nhiều thuộc cấp bị truy tố 

Từ một nước nông nghiệp là chủ yếu, song trong rất nhiều năm liên tục vẫn là nước thiếu lương thực trầm trọng, nhờ đổi mới chính sách kinh tế, “cởi trói’’để nông dân làm chủ ruộng đồng, chỉ hai năm sau Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo và đến nay trở thành nước xuất khẩu gạo thuộc tốp đầu thế giới.

Từ tình trạng thiếu thốn đủ thứ, phải phân phối theo tem phiếu, phải xếp hàng dài trước các cửa hàng mậu dịch, đến nay sản phẩm trong nước đã đáp ứng được hầu hết các nhu yếu phẩm thiết yếu của nhân dân. Khẩu hiệu “ khách hàng là thượng đế’’ đang dần trở thành hiện thực.

Không thể không nói đến những thành tựu trong công tác đối ngoại. Chúng ta đã phá được thế bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, mở rộng và đẩy mạnh công tác đối ngoại theo phương châm “đa phương hóa, đa dạng hóa’’ góp phần quan trọng tạo vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Vui mừng trước những thành tựu mà công cuộc đổi mới mang lại, song nhân dân ta đang rất băn khoăn lo lắng, thậm chí bất bình trước thực trạng xuống cấp về đạo đức xã hội, mức độ suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên; tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí ngày càng tăng, càng trầm trọng với mức độ ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn.

Mặc dù trung ương đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, nhằm đấu tranh ngăn chặn, nhưng tình hình đó vẫn không giảm đã làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trong cuộc chiến hết sức khó khăn, phức tạp và lâu dài này.Từ sau Đại hội XII, nhất là sau hội nghị T.Ư 4, mỗi khi ủy ban T.Ư họp, công bố sai phạm của tổ chức, cá nhân cùng nhiều vụ việc được đưa ra xét xử công khai, minh bạch đã thu hút các tầng lớp nhân dân quan tâm hăng hái vào cuộc. Đã xuất hiện những tập thể, cá nhân công khai tên tuổi cá nhân, tổ chức mình khi tố cáo, phát hiện những tiêu cực, của các cán bộ có chức, có quyền mà không sợ “đấu tranh tránh đâu’’. Những nhân tố mới đó báo hiệu: cuộc đấu tranh phòng, chống tham những, lãng phí, tiêu cực đang dần dần trở thành phong trào của toàn dân và thành xu thế như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Không ai đứng ngoài cuộc và cũng không thể đứng ngoài cuộc và lò đã nóng củi tươi cũng phải cháy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn chúng ta: Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng. Song cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Cách mạng chỉ thành công khi hội tụ đủ hai yếu tố đó. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã mang lại kết quả bước đầu. Để duy trì và phát triển cần có nhiều biện pháp và quyết tâm hơn nữa. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Chủ trương một, biện pháp 10, quyết tâm 20’’.

Một trong những biện pháp cần làm ngay là cán bộ phải công khai tài sản trước khi được bổ nhiệm, nhất là đối với những người phụ trách các ngành, nghề, lĩnh vực nhạy cảm với đồng tiền, để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện vai trò giám sát theo luật định qua ý kiến nhận xét của nhân dân tại địa bàn dân cư cũng như tại cơ quan cán bộ đó công tác.

Để cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả, đòi hỏi sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân. Với Đảng, đây thật sự là một nhiệm vụ quan trọng để loại trừ “quan tham’’ làm trong sạch Đảng, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh’’.

Bài học thứ hai mà cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã nêu: Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

Rất mong rằng mỗi cán bộ, giảng viên, đảng viên, nhất là các đồng chí có trọng trách lớn, các ngành, các cấp quán triệt bài học đó trong cuộc chiến chống “nội xâm’’ đầy cam go và phức tạp hiện nay.


V.Toàn

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy