Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 26, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Tư tưởng chính trị vững vàng, thực chất là sự nhận thức sâu sắc lý luận chính trị cách mạng, có phương pháp xem xét, đánh giá mọi sự việc, hiện tượng một cách khách quan, khoa học; là cơ sở để hình thành niềm tin, tình cảm, thái độ, lập trường chính trị cách mạng, xác định đúng mục tiêu lý tưởng chiến đấu và nêu cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân; thể hiện sự vững vàng kiên định, tin tưởng vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo; không bi quan, dao động, mất phương hướng, nhất là trong những tình huống phức tạp, những lúc gặp khó khăn, thử thách. Giáo dục chính trị tư tưởng có vai trò to lớn, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội.


Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong quân độicó vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ được hình thành, phát triển trong quá trình học tập, công tác, rèn luyện và hoạt động thực tiễn chính trị-quân sự; trong đó, đấu tranh phòng, chống hiệu quả âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, tạo “miễn dịch” đối với mọi thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch, phản động… là “thước đo” kết quả xây dựng quân đội về chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị của người quân nhân cách mạng.


Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - trình bày tại hội nghị ngày 25-12 - Ảnh: QUANG ĐỊNH


Tác hại của thông tin sai trái, độc hại hiện nay là rất lớn, nó không chỉ gây bất lợi cho sự ổn định về an ninh chính trị, mà còn làm ô nhiễm môi trường xã hội. Thông tin sai trái, độc hại không chỉ xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật của quân đội, hạ thấp uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, mà còn cố tình gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự phân tâm trong xã hội, gieo rắc sự hoài nghi, bi quan, chán nản, thất vọng, thậm chí mất phương hướng, mơ hồ về chính trị ở một số cán bộ, chiến sĩđối với đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Là Bộ đội Cụ Hồ, chúng ta luôn ý thức rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, đã và đang được tôi rèn trong thực tiễn đấu tranh cách mạng; biết yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, tôn trọng con người, lẽ phải, đạo lý, chân lý và sẵn sàng xả thân chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, tất yếu không bao giờ cán bộ, chiến sĩ thay lòng đổi dạ, dao động, hoang mang trước bất cứ sự đe dọa, khủng bố tinh thần hay một áp lực răn đe nào.

Thực tiễn đã chứng minh rằng, nhờ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, chúng ta luôn giải quyết hài hòa và ứng xử hợp lý trước các sự việc, mọi tình huống, mọi thông tin sai trái, độc hại, theo đúng lập trường, quan điểm, pháp luật, kỷ luật, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nên "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Những năm qua, vai trò, hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ của quân đội luôn được phát huy; trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội được giữ vững và tăng cường; Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN; cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một trong những giải pháp quan trọng, góp phần làm thất bại mưu đồ đen tối của chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch là, chúng ta phải chủ động, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi, bác bỏ các thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch gây ra, đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị, nhằm củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, lý luận, văn hóa của Đảng trong quân đội, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩtrong quân đội. Đây là sự "miễn dịch" trước mọi loại "vi-rút" thông tin xấu, độc đang lan tràn trên các trang mạng xã hội, sách báo phản động chống Đảng hiện nay.

Cần phải xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là tri thức khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, bổ sung, cập nhật tri thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật, công nghệ và nghệ thuật quân sự; đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình...Đây là cơ sở, nền móng vững chắc để cán bộ, chiến sĩphân biệt rõ phải-trái, đúng-sai, đấu tranh, bác bỏ các thông tin xấu độc, phản động; bảo vệ lẽ phải, chân lý; kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; khẳng định giá trị, ý nghĩa suốt đời phấn đấu phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩphải nhận thức rõ ba chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Nhà nước giao, theo lời dạy của Bác Hồ : “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phản ánh đúng bản chất truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thường xuyên bồi dưỡng, củng cố niềm tin, tình cảm cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, giúp họ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống, có thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng; gắn bó mật thiết với đơn vị, với đồng chí, đồng đội; yêu quê hương, đất nước; tin tưởng vào tương lai tốt đẹp, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tăng cường rèn luyện trí lực, nghị lực, tâm lực, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩtrong thực tiễn công tác, qua đó bồi dưỡng tác phong, phong cách tư duy độc lập, sáng tạo và phương pháp làm việc khoa học để cán bộ, chiến sĩ luôn có quan điểm đúng, luôn tự tin trong tiếp nhận và ứng phó thắng lợi trước các tình huống bất ngờ; không bị động trước các thông tin sai trái, xấu độc, trái chiều. Đó là giải pháp hiệu quả để tạo "hệ miễn dịch", giúp cán bộ, chiến sĩcó bản lĩnh chính trị vững vàng trước những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc...

Để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, cần đồng thời thực hiện tốt nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là nội dung cốt yếu, là cơ sở, nền móng vững chắc bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩtuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đó cũng là vũ khí sắc bén để cán bộ, chiến sĩ, trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn phức tạp đến đâu cũng luôn vững vàng, kiên định; không mắc mưu “diễn biến hòa bình”, không bị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Nguyễn Yến

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm