Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc January 17, 2018 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song sự tác động của nhiều yếu tố đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị.

Thuật ngữ “suy thoái tư tưởng chính trị” được Đảng ta chính thức sử dụng lần đầu tiên ở Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (2-1999). Trước đó, Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994), Đại hội VIII (6-1996), Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (7-1998) cũng đã đề cập và khái quát những biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị đó là: mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù; phai nhạt lý tưởng; lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận thông tin mới; tha hóa đạo đức, lối sống; hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về sự lãnh đạo của Đảng... Hiện nay, suy thoái về tư tưởng chính trị được diễn đạt cụ thể hơn. Thực chất, suy thoái tư tưởng chính trị là những hiện tượng, biểu hiện tiêu cực có thể làm lung lay vị trí cầm quyền của Đảng, đe dọa đến sự tồn vong chế độ; đó là sự biến đổi theo chiều hướng xấu về phẩm chất chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, cụ thể như:

Phai nhạt lý tưởng cách mạng; mơ hồ, hoài nghi, dao động, mất niềm tin vào mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dẫn đến hoài nghi, không tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, không kiên định lập trường, quan điểm, làm xuất hiện chủ nghĩa cơ hội. Thậm chí có người bị các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo lại phụ họa, cổ súy cho những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc, chống phá sự nghiệp cách mạng, gây tổn hại đến uy tín lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Xa rời những nguyên tắc, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trước những khó khăn, thách thức chúng ta gặp phải trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, một bộ phận cán bộ, đảng viên có cái nhìn bi quan, không tin tưởng về vai trò cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng. Một số có biểu hiện nuối tiếc vì lãng phí thời gian đã qua của mình, đòi nhận thức lại về mục tiêu, lý tưởng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Không chịu rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, xa rời thực tiễn dẫn đến giáo điều, rập khuôn, máy móc; không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, ngăn chặn…
Sự suy thoái tư tưởng chính trị vô cùng nguy hiểm, biểu hiện rất cụ thể, diễn ra hằng ngày, hằng giờ, trong từng nơi, từng lúc, với mức độ khác nhau, làm cho nội bộ tổ chức Đảng suy yếu, mất dần sức đề kháng, tạo điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch lợi dụng đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chống phá Đảng, Nhà nước. Nếu mỗi đảng viên thờ ơ, không đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, dẫn đến phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc; vai trò và uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bị suy giảm. Hiện tượng đó nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển đất nước.
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, nói đi đôi với làm, quá trình đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị để có biện pháp khắc phục triệt để. Thường xuyên tự phê bình và phê bình một cách trung thực, thẳng thắn, nghiêm túc để xem xét, đánh giá đúng mình, từ đó có kế hoạch khắc phục, vượt qua; tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, góp phần tạo sự đồng thuận trong mỗi tổ chức Đảng, trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Hồng Sơn

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy