Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc January 24, 2018 , 2 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Diễn biến hoà bình là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị-xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa và các nước có xu hướng chống đế quốc, bằng các biện pháp phi quân sự là chủ yếu. Trong đó trọng tâm chúng sử dụng "chiến tranh tâm lý".


Chiến tranh tâm lý là một loại hình chiến tranh đặc biệt của chủ nghĩa đế quốc, nhằm phá hoại trạng thái chính trị-tinh thần của đối phương, trong đó làm cho quân đội đối phương bị “phi chính trị hoá”, mất phương hướng chính trị là một trong những hướng tiến công chủ yếu nhất. Để ngăn chặn và vô hiệu hoá tác động của chiến tranh tâm lý của địch đối với quân đội, cần làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ chân tướng phản động của chiến tranh tâm lý, trên cơ sở đó chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.

Phương pháp và thủ thuật chiến tranh tâm lý của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản độngchủ yếu thông qua lĩnh vực tâm lý-xã hội để tiêm nhiễm tư tưởng xấu độc và thao túng ý thức con người.Chiến tranh tâm lý chỉ là sự kế tục của chính trị, là thủ đoạn tâm lý của chính trị. Những hình thức phôi thai của chiến tranh tâm lý  đã xuất hiện từ xa xưa. Trong các cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc, bộ lạc, giữa các quốc gia các thời kỳ cổ đại, phong kiến đã xuất hiện các thủ đoạn phao tin  đồn nhảm, dụ dỗ mua chuộc, cài người, cống vật, mỹ nhân kế v.v... Như vậy, ngay từ khi xuất hiện những hình thức, thủ đoạn của chiến tranh tâm lý  đã mang tính chất dối trá, lừa lọc và phản nhân văn.

Chiến tranh tâm lý  trở thành một loại hình chiến tranh thực sự với đúng nghĩa của nó, gắn liền với sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa đế quốc. Xuất phát mục tiêu và nội dung tác động tư tưởng phản lại nhân loại, chủ nghĩa đế quốc phải ngụy trang thực chất chính trị và tư tưởng bằng chiến tranh tâm lý , lấy “chủ nghĩa nhân đạo” để làm mục tiêu, ngọn cờ tập hợp và đánh lừa nhân dân các nước. Dưới ngọn cờ “chủ nghĩa nhân đạo”, chủ nghĩa tư bản đã đưa ra chiêu bài mị dân “tự do, bình đẳng, bác ái”. Trước đây, những nhà tư tưởng tư sản đã tập hợp được quần chúng cần lao nổi dậy chống xiềng xích trói buộc con người trong trật tự phong kiến, đòi thủ tiêu tình trạng lệ thuộc giữa con người với con người, bãi bỏ những quan hệ nông nô. Thế nhưng, khi giai cấp tư sản nắm được chính quyền thì chúng quay lại phản bội lợi ích của đại đa số  nhân dân lao động, chúng biến “chủ nghĩa nhân đạo” thành ngọn cờ trang hoàng cho mọi mưu đồ chính trị đen tối, trở thành chiến tranh tâm lý.

Hiện nay, trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” chủ nghĩa đế quốc vẫn rêu rao khắp nơi các khẩu hiệu “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” là những lý tưởng mang tính nhân văn cao đẹp và phù hợp với khát vọng cao cả của con người và mọi dân tộc. Nhưng đằng sau những ngôn từ hào nhoáng ấy là các mưu đồ chính trị đen tối của chủ nghĩa đế quốc. Mục tiêu cơ bản mà chủ nghĩa đế quốc đang theo đuổi nhằm thực hiện toàn cầu hoá “những giá trị” của Mỹ và phương Tây: chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tư tưởng tư hữu, thái độ thờ ơ chính trị, hoài nghi, chủ nghĩa hư vô. A. Đa-lét, người đặt nền móng cho “Diễn biến hoà bình” đã công khai tuyên bố: Mục tiêu của chiến tranh tâm lý là gieo rắc sự hỗn loạn, thay thế các giá trị của con người bằng đồ rởm... truyền bá bạo lực, đồi trụy, chủ nghĩa vô liêm sỉ, phản bội - tóm lại, mọi thứ vô đạo đức. Lê-phê-vrô, cố vấn ngoại giao phụ trách “các vấn đề nhân văn” thời Ri-gân còn gắn chính sách “bảo vệ các quyền con người” với hai mục tiêu chính trị: một là, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước xã hội chủ nghĩa; hai là, “xả hơi” cho bớt nỗi bất bình đối với các chế độ độc tài phản động bằng cách đem lại cho chúng cái vẻ bề ngoài “tự do hoá”.

Như vậy, mục tiêu của chiến tranh tâm lý dù xem xét dưới góc độ nào: tâm lý hay chính trị, trước mắt hoặc lâu dài, che đậy và công khai đều mang tính chất phản nhân văn. Thực chất đó là cuộc chiến tranh chống lại con người.

Để thực hiện mục tiêu của chiến tranh tâm lý, Mỹ và các nước phương Tây đã tận dụng tối đa các thành tựu của khoa học kỹ thuật hiện đại, trước hết là các phương tiện thông tin đại chúng; đã lợi dụng triệt để các điều kiện của “quốc tế hoá” trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng để tiến hành thao túng ý thức con người, trở thành phương thức chủ đạo của chiến tranh tâm lý. Đó là phương thức điều khiển đặc biệt tình trạng tinh thần của con người bằng cách hình thành ở họ sự rập khuôn trong tư duy theo hướng có lợi cho chúng. Thao túng được thực hiện bằng cách cung cấp lặp đi lặp lại thật nhiều thông tin cho con người và các nhóm xã hội những hình ảnh, những khuôn đúc như “chủ nghĩa cộng sản tàn bạo”, “vi phạm nhân quyền”, “quan liêu”,  “tham nhũng”, “khủng bố”... hòng tạo được các phản ứng và hành vi tương ứng của họ. Một khi nhận thức con người đã bị thao túng thì chỉ cần nhắc tới một “khuôn đúc” nào đó là đủ để trong ý thức của nó sinh ra một chuỗi các hình ảnh tiêu cực quen thuộc. Đối với những người hiểu biết, khó bị thao túng, chúng lại dùng thủ đoạn cung cấp cho họ thật nhiều thông tin đã bị cắt xén, bóp méo (đặc biệt chúng dùng mạng xã hội, sử dụng công nghệ thông tin gép, dán ảnh bôi nhọ các vị lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, xuyên tạc, thôi phồng sự thật những vụ việc vi phạm kỷ luật hay những sai phạm của cán bộ đảng viên). Dưới sự tác động của một khối lượng thông tin khổng lồ thì con người khó mà xác định đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai. Phương tiện thông tin sẽ nghĩ thay cho họ, gợi ý cho họ cách đánh giá, hoài nghi, mong muốn; mách bảo họ nên ủng hộ ai, phản đối ai và bỏ phiếu cho đảng phái nào.
Cung cấp những thông tin xuyên tạc được lấy từ bọn phản cách mạng lưu vong, những kẻ phản bội Tổ quốc đang ẩn náu ở phương Tây hoặc từ kẻ bị thất sủng về chính trị, hoặc các thành phần bất mãn, những kẻ cơ hội về chính trị.

Đối tượng Nguyễn Danh Dũng trú tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa chủ tài khoản và quản trị, điều hành kênh Youtube “ThienAn TV” đăng tải video có tiêu đề xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phát tán trên mạng Internet.
Các chuyên gia về chiến tranh tâm lý  khẳng định, để thao túng ý thức con người và đạt  được mục tiêu chính trị thì có thể sử dụng bất kỳ phương pháp và thủ đoạn nào miễn là đem lại hiệu quả mong muốn: đe doạ quân sự, hoạt động khủng bố, hoạt động ngoại giao, gây sức ép chính trị, phá hoại kinh tế, phong toả thương mại; tiến hành tuyên truyền xuyên tạc, giả mạo, đánh lộn sòng trắng đen v.v.... Tất cả những phương pháp và thủ đoạn đó đều nhằm làm cho con người lầm lạc, gây cho họ những quan niệm viển vông và quan điểm méo mó; đưa con người và các nhóm xã hội vào trạng thái căng thẳng, sống gấp và lạc hướng về chính trị.

Ngày nay, dựa vào thành tựu của khoa học kỹ thuật truyền thông, việc “kiến tạo” những thông tin và hình ảnh giả mạo, xuyên tạc, bóp méo sự thật ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn. Các thế lực thù địch lợi dụng sơ hở, khoét sâu mặt tiêu cực rồi cường điệu, thổi phồng chúng lên và khẳng định võ đoán, đó là bản chất của chế độ xã hội hoặc của con người. Đối tượng bôi nhọ thường là Đảng và chính quyền, những người có ảnh hưởng lớn đối với quần chúng. Đó không đơn giản chỉ là sự bôi nhọ, lừa dối con người, mà còn thể hiện rõ sự  hằn học giai cấp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đối với các khuynh hướng độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, từ mục tiêu đến phương thức cũng như các phương pháp và thủ đoạn tiến hành chiến tranh tâm lý  đều có tính chất phá hoại tư tưởng, tình cảm con người, thao túng và áp đặt tinh thần đối với cá nhân và các nhóm xã hội. chiến tranh tâm lý  về thực chất chỉ là một cuộc chiến tranh phản nhân văn của chủ nghĩa đế quốc.

Xuất phát từ âm mưu thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và thế lực phản động trong chiến tranh tâm lý đòi hỏi các đơn vị quân đội cần phải thường xuyên giáo dục cho bộ đội âm mưu thủ đoạn chiến tranh tâm lý, làm cho mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhất trí cao về nhận thức, hành động đối với hệ tư tưởng, với đường lối chính sách của Đảng để mọi người có định hướng chính trị đúng. Trong cuộc chiến chống lại chiến lược diễn biến hoà bình mà diện mạo của nó là chiến tranh tâm lý  chẳng những có sự đòi hỏi rất cao về giác ngộ ý thức chính trị, về khả năng vững vàng nhất quán của tư tưởng, mà còn phải đạt đến trình độ có thể tham gia một cách tích cực tự giác vào đời sống chính trị của đất nước, nhạy cảm kịp thời chối bỏ mọi hành vi thủ đoạn tuyên truyền chính trị của kẻ thù cũng như nắm vững quan điểm chính trị trong ứng xử xã hội.

Chủ động, tích cực thông tin thời sự, định hướng tư tưởng trước những thông tin, dư luận xã hội. Tăng cường tổ chức các hoạt động trong đơn vị, qua đó giáo dục cho bộ đội lối sống lành mạnh, thấm nhuần những giá trị, chuẩn mực đạo đức đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội và xã hội quy định đối với quân nhân trên cương vị chức trách được giao. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cấp ủy đảng trong sạch lành mạnh là "màng lọc" để ngăn chặn những tư tưởng xấu độc len lỏi vào đơn vị, vào từng quân nhân.

N.Long

Tags:
  1. Tâm lý chiến là một thủ đoạn không thể thiếu trong chiến tranh tâm lý do thế lực thù địch tiến hành nên chúng ta phải thật sự hiểu rõ và đề cao cảnh giác.

    ReplyDelete
  2. các thế lực thù địch đang từng ngày từng giờ đấu xuyên tạc bóp méo sự thật hòng đi ngược lợi ích của đông đảo quần chúng bằng các thủ đoạn hết sức tinh vi tác động vào nhận thức, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Do vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác với các luận điệu của chúng trên mạng xã hội

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm