Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc March 28, 2018 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Trục xuyên suốt trong âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch không có sự thay đổi trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Tuy nhiên, ở mỗi thời gian nhất định hướng tấn công này có thể thay đổi theo trọng tâm nhất định.

Tạm hoãn phiên tòa xét xử Nguyễn Viết Dũng về tội tuyên truyền chống Nhà nước


Công cuộc đổi mới đất nước hơn ba mươi năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần làm thay đổi cơ bản và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự phát triển đất nước được mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cũng như kiều bào đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài cảm nhận sâu sắc, bạn bè quốc tế khâm phục. Song lợi dụng tình hình thế giới diễn biến phức tạp cùng với những khó khăn mới nảy sinh ở trong nước, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Chúng không từ thủ đoạn nào để xuyên tạc tình hình đất nước, truyền bá các quan điểm, luận điệu phản động, kêu gào đòi bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, dần làm suy giảm đãn đến mất lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng nước ta.Đầu tiên phải nói đến, đó là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch tập trung trên mặt trận chính trị tư tưởng. Chúng viết và phát tán các loại tài liệu tuyên truyền xuyên tạc sự nghiệp đổi mới ở nước ta, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là từ khi Đảng ta triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các tài liệu phản động được chúng tán phát ở khắp nơi, thông qua nhiều phương tiện thông tin, đặc biệt là chúng lợi dụng những ưu thế vượt trội của internet (dung lượng thông tin lớn, tốc độ truyền tin nhanh, truy nhập dễ dàng, …) để đạt được mục đích phá hoại, gây rối của chúng.

Lợi dụng hệ thống thông tin mạng toàn cầu, các thế lực phản động trong và ngoài nước đã và đang xây dựng các trang thông tin, trong đó có các thông tin xấu, độc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Sự tác động của các quan điểm thù địch, sai trái thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đã làm gia tăng nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ảnh hưởng trực tiếp tới chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối tượng để các thế lực thù địch tập trung tác động, tuyên truyền luồng thông tin xấu độc ấy là một bộ phận thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức khiến họ bị dao động mà có những hành động đi ngược lại lợi ích của dân tộc, tiếp tay cho các thế lực thù địch, chống đối Đảng, chống đối chế độ. Mục đích của chúng là xây dựng lực lượng, có vẻ là đông đảo, bất bình với chế độ ở trong nước.

Bên cạnh đó, chúng khai thác những vấn đề bức xúc về kinh tế, an sinh xã hội, đất đai, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, ... để kích động tiến hành những hoạt động tụ tập đông người, biểu tình gây rối an ninh, trật tự. Mục đích của chúng là dần làm mất đi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với xã hội, tiến tới thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngoài việc chuyển về Việt Nam nhiều tài liệu có nội dung chống đối, phá hoại đường lối, quan điểm, lý luận và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, các tổ chức phản động như “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động”, … còn lợi dụng hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài, can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam.
Trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, ... chúng ngày càng điên cuồng, tăng cường tuyên truyền, quảng bá các giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây, đòi đa nguyên, đa đảng. Các thế lực thù địch duy trì hậu thuẫn về tinh thần, tài trợ về kinh tế cho các đối tượng chống đối trong các tôn giáo (như  linh mục Nguyễn Đình Thục, …) lợi dụng những tồn tại trong xử lý đất đai, đảm bảo an sinh xã hội, kích động, tạo cớ kêu gọi đòi lại đất đai, cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo, chia rẽ tôn giáo với chính quyền, gây mất ổn định chính trị xã hội.

Tình hình thế giới, trong nước có nhiều thuận lợi để đảm bảo đất nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, có một nền chính trị ổn định, kinh tế phát triển tốt, …. Tuy vậy chúng ta vẫn đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức mới. Vì thế, để đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch trong tình hình mới chúng ta cần tỉnh táo, bình tĩnh nhận diện đúng, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trên cơ sở nhận diện âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc, xây dựng kế hoạch hành động cho đơn vị mình thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...; Đó là cơ sở để đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cùng những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai lệch của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Thêu

Tags:
  1. Chỉ ra những thủ đoạn của kẻ thù chính là cách để chống lại chúng.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm