Để hoàn thành Dự thảo Báo cáo tư vấn, các thành viên hội đồng đã đầu tư công sức, trí tuệ; tiến hành khảo sát, nghiên cứu ở nhiều cơ quan, địa phương cả nước. Quá trình đó, trí tuệ của đội ngũ khoa học cả nước được huy động, tiếp thu cao nhất. Hội đồng LLTƯ cũng tổ chức khảo sát, làm việc với nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, đề xuất của nhân dân liên quan đến công tác cán bộ (CTCB). Theo đó, các đơn vị, địa phương đã nêu lên nhiều bất cập tồn tại... trong CTCB ở cơ sở; kiến nghị Trung ương tổng kết thực tiễn, phân tích lý luận để hình thành một tư duy và hệ thống lý luận mới, mang tính đột phá về CTCB trong tình hình mới.
Cũng thời gian qua, Trung ương, trực tiếp là Ban Tổ chức Trung ương đã quyết liệt xây dựng, hoàn chỉnh đề án về CTCB. Mới đây nhất, Ban Chỉ đạo đề án Hội nghị Trung ương 7, khóa XII tổ chức hội nghị lấy ý kiến các lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban Đảng Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội… Đây là cuộc thứ năm Ban Chỉ đạo lấy ý kiến các đối tượng khác nhau. Trước đó, việc tổ chức lấy ý kiến được tiến hành đối với các đồng chí bí thư tỉnh ủy tại ba miền cùng với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Điều đó cho thấy Trung ương đặc biệt trân trọng và tìm mọi cách để lắng nghe, phát huy sức mạnh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân trong tiến hành phần việc được coi là "gốc của gốc".
Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Trên thực tế, việc tổ chức lấy ý kiến về CTCB có hiệu quả tốt. Nhiều tập thể, cơ quan, đơn vị đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để Trung ương quyết nghị những vấn đề quan trọng. Ví như việc hoàn thiện quy trình 5 bước trong công tác nhân sự xuất phát từ kinh nghiệm của Đảng bộ Quân đội và đóng góp của Quân ủy Trung ương; việc tinh giản biên chế khởi phát từ Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương...
Với cơ chế và cách thức phát huy trí tuệ toàn dân một cách thực chất, hiệu quả, chắc chắn các nội dung về CTCB trình Hội nghị Trung ương 7, khóa XII sẽ có chất lượng tốt hơn. Tuy vậy, nhiều ý kiến vẫn mong muốn, phần việc này cần có nhiều kênh hơn trong huy động trí tuệ của đội ngũ khoa học ở các viện, trung tâm nghiên cứu, hệ thống nhà trường, các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức tốt việc nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm về CTCB của một số nước trên thế giới; tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị... Thậm chí, ngay cả khi đề án đã được Trung ương quyết nghị, việc lấy ý kiến nhân dân vẫn nên tiếp tục thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của quần chúng, phát hiện, tháo gỡ những điểm vướng trong thực hiện quy trình CTCB; huy động sức dân trong tham gia giám sát, phòng, chống chạy chức, chạy quyền, khắc phục yếu kém, tiêu cực trong CTCB.
Với bản chất truyền thống của Đảng ta, trước những vấn đề chính trị-xã hội quan trọng, việc tổ chức ý kiến nhân dân bao giờ cũng được Trung ương và các cơ quan chức năng tiến hành bài bản, hiệu quả. Với tinh thần đó, việc xây dựng, hoàn thiện đề án về CTCB cần được tiếp tục duy trì thường xuyên và bài bản hơn nữa; thậm chí ở từng khâu, từng bước của CTCB. Đặc biệt, sắp tới, Trung ương sẽ tiến hành quy hoạch cán bộ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, cấp ủy quy hoạch cán bộ các cấp khóa mới; đồng thời nghiên cứu ban hành nhiều chủ trương, giải pháp mới về CTCB... rất cần sự chủ động, tích cực tham gia đóng góp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu thiết yếu phải xây dựng, hoàn thiện cách thức, phương pháp phát huy trí tuệ, tình cảm của nhân dân vào phần việc đặc biệt hệ trọng này của Đảng.
NGUYỄN TẤN TUÂN (báo Quân đội nhân dân)