Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc March 1, 2018 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Tín ngưỡng là niềm tin của con người, không ai có thể cản trở, xâm phạm, được pháp luật bảo vệ.


Việt Nam là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng tôn giáo. Tín ngưỡng đã chi phối sâu sắc đến đời sống tinh thần của một bộ phận nhân dân theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Chiều hướng tích cực là hướng con người đến cái chân, thiện, mỹ sống tốt đời, đẹp đạo vì lòng nhân ái bao dung. Còn chiều hướng tiêu cực là niềm tin thái quá trở thành mê tín dị đoan,tin một cách mù quáng vào những cái thần bí, vào những chuyện thần thánh ma quỷ, số mệnh. Từ điển Tôn giáo do Mai Thanh Hải (chủ biên) – Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa – Hà Nội 2003 có viết: Mê tín là tin nhảm, tin xằng bậy, không thấy, không hiểu mà nhắm mắt tin theo mù quáng, tin theo một cách mê muội…làm hại đến đời sống vật chất và tinh thần của mọi người.Mê tín dị đoan là niềm tin của con người vào các lực lượng siêu nhiên đến mức độ mê muội, cuồng tín với những hành vi cực đoan, thái quá, phi nhân tính, phản văn hóa. Mê tín dị đoan thường gây ra hậu quả tiêu cực đến sức khỏe, thời gian, tài sản, tính mạng cho cá nhân, gia đình, xã hội và cộng đồng.

Hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ của chiến sĩ quân khu 5


Trong những năm vừa qua, hoạt động mê tín dị đoan của một bộ phận nhân dân ta có xu hướng gia tăng, hoạt động của các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo tiếp tục diễn ra phức tạp, các thế lực thù địch luôn lợi dụng tín ngưỡng để tuyên truyền những điều thần bí, nhảm nhí vào tư tưởng, đời sống của một bộ phận nhân dân trong đó có quân nhân trong Quân đội để chống phá cách mạng nước ta ngày càng thâm độc.

Do đó, vấn đề đặt ra là phải nhận diện những ảnh hưởng tiêu cực của mê tín dị đoan tác động đến đời sống tinh thần quân nhân để có các giải pháp khắc phục nó, đây là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay. Vậy, những ảnh hưởng tiêu cực của mê tín dị đoan đến đời sống tinh thần quân nhân như thế nào?

Một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là mê tín dị đoan. Nó tác động tiêu cực đối với sự phát triển của xã hội, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của xã hội vẩn đục, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Do mê tín dị đoan mà không ít cán bộ, đảng viên không kiểm soát được hành vi của mình, dẫn đến vi phạm pháp luật. Thời gian qua nhiều vụ việc đau lòng xẩy ra cũng vì mê tin dị đoan, chằng hạn như vụ việc Cao Thị  Bình (26 tuổi, trú thôn 6, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) khi xem bói thầy phán "tương lai mù mịt" đã đã dùng chiếc chăn nhung vải hoa quấn kín người đứa con trai thứ hai của mình là Lê Vạn D. (5 tháng tuổi) khiến bé chết ngạt. Sau đó, Bình lấy con dao tự cứa vào cổ tay của mình để tự tử nhưng không thành. Cách đây không lâu, dư luận từng lên tiếng về vụ bố con ông Tạ Văn Phú và Tạ Văn Cường ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đều là đảng viên nhưng vẫn lập đền thờ, xem tướng, bói toán, làm tà thuật tại nhà. Hàng trăm người đã bị rỗ mặt vì tin “thầy” “di cung, hóa số”.

Từ những vấn đề trên cho thấy, cần phải  đấu tranh phê phán, loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của mê tín dị đoan trong đời sống tinh thần của một bộ phận quân nhân trong Quân đội ta. Đồng thời đấu tranh phê phán các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực phản động cho rằng: tín ngưỡng là vô hại, tín ngưỡng là sự đền bù về mặt tinh thần cho quần chúng nhân dân. Tuy nhiên,tín ngưỡng thái quá lại trở thành mê tín dị đoan. Vì vậy, quân nhân nếu mê tín dị đoan thường tin và thực hiện các hành vi như trông cậy, nương nhờ, cầu xin...sự giúp đỡ của thần linh, tin vào số phận, may rủi, làm hạn chế tính tích cực, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Cũng do mê tín dị đoan, tin tưởng vào bói toán có tướng, số làm quan, phát tài nên có người còn tìm cách “vận động” mua bán chức quyền. Thậm chí có trường hợp do tin vào số, mệnh, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của tổ chức, hãm hại, trù dập cán bộ, tìm cách gạt bỏ những người không hợp với mình, lôi kéo những người “hợp mệnh” vào cùng ê kíp để dễ bề thao túng. Không ít cán bộ, đảng viên tin vào sự may mắn, tin vào những yếu tố siêu nhiên nên thường xuyên đi cầu cúng, tế lễ… Có gia đình cán bộ, công chức xây am, điện thờ đồ sộ quá mức thông thường, hằng ngày hương khói, tụng kinh, gõ mõ ảnh hưởng đến môi trường văn hóa, đến an ninh của khu dân cư.

Mê tín dị đoan tạo nên tư tưởng số mệnh, tuyệt đối hoá cái ngẫu nhiên, may rủi, an phận, tự ti, cam chịu, thủ tiêu đấu tranh, “dĩ hoà vi quý”, thậm chí còn đồng tình với cái sai của đồng đội, làm giảm nhiệt tình cách mạng, chất lượng hiệu quả công tác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu không cao. Chính tư tưởng số phận, định mệnh, trông chờ, sự an bài của lực lượng siêu nhiên, thiếu tin tưởng vào khả năng làm chủ của bản thân, khả năng sáng tạo đã làm giảm ý chí tiến thủ của quân nhân, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và việc xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Hai là, mê tín dị đoan đã cản trở việc hình thành và phát triển văn hoá, đạo đức của quân nhân Quân đội ta.

Nhiệm vụ trung tâm của việc xây dựng văn hoá, đạo đức quân nhân là bồi dưỡng quân nhân về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, hướng quân nhân tới các giá trị chân, thiện, mỹ; đẩy lùi các tệ nạn xã hội như quan liêu, tham nhũng, mê tín dị đoan; tạo nên các chuẩn mực giá trị đạo đức cơ bản là: Trung thành với lý tưởng xã hội chủ nghĩa; lao động sáng tạo, tích cực; có lòng yêu nước và tinh thần quốc tế trong sáng; có lòng nhân ái thuỷ chung. Tuy có ảnh hưởng tích cực nhất định, nhưng nhìn chung tín ngưỡng tôn giáo đã cản trở không nhỏ đến sự phát triển văn hoá, đạo đức của quân nhân Quân đội ta.

Thực tiễn đã chứng minh, mê tín dị đoan đã có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hoá, đạo đức, tinh thần của quân nhân. Hiện nay, những nội dung phản văn hoá, trái đạo đức, những niềm tin mù quáng vào thần linh, lực lượng siêu nhiên làm cản trở sự phát triển văn hoá và đạo đức lành mạnh của quân nhân Quân đội ta. Mê tín dị đoan đã làm cho quân nhân nảy sinh tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu tinh thần tiến thủ, ít đấu tranh tự phê bình và phê bình, quen sống an phận. Mê tín dị đoan thường làm lệch chuẩn về văn hoá, đạo đức, cả về sự giác ngộ lý tưởng, về tính nhân đạo cộng sản chủ nghĩa cao cả, về thái độ tích cực trong hoạt động thực tiễn cải tạo xã hội của quân nhân.

Ba là, tín ngưỡng tôn giáo đã cản trở việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân nhân Quân đội ta.

Như chúng ta thấy, mê tín dị đoan là một lĩnh vực mà các thế lực thù địch đã và đang ra sức lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ, với chiến lược “diễn biến hoà bình” vẫn ráo riết lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để phá hoại cách mạng nước ta trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có hoạt động mê tín dị đoan. Đối với Quân đội ta, các thế lực thù địch đã và đang tìm mọi cách đưa mê tín dị đoan vào đời sống quân nhân. Chúng đã dùng nhiều thủ đoạn để theo dõi, mua chuộc các quân nhân. Có thể nói rằng, những ảnh hưởng tiêu cực của mê tín dị đoan tuy chưa đến mức làm biến dạng nền tảng đời sống tinh thần của quân nhân trong Quân đội ta hiện nay, nhưng ở một mức độ nhất định nó đã làm cho thế giới quan khoa học, văn hoá, đạo đức của quân nhân kém vững vàng, thiếu lành mạnh, nó đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng. Mặc dù chưa phải là vấn đề nóng bỏng như một số tệ nạn xã hội khác, nhưng nếu chúng ta không quan tâm phòng chống đúng mức ngay từ bây giờ thì những ảnh hưởng tiêu cực của mê tín dị đoan sẽ ngày càng gia tăng và gây khó khăn rất lớn cho việc khắc phục sau này.

Để đấu tranh với các tình trạng mê tín dị đoan, bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải kết hợp với việc xử lý nghiêm những hành vi mê tín dị đoan hay lợi dụng mê tín dị đoan, gây tác động xấu đến xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của quân nhân. Vạch trần những thủ đoạn lừa bịp, xử lý kiên quyết những bọn “buôn thần bán thánh”, những thầy tướng, thầy bói, cô đồng… có hành vi lừa bịp, trục lợi. Làm cho mọi người phân biệt đâu là tôn giáo, tín ngưỡng, đâu là mê tín dị đoan, từ đó thấy được đâu là sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng chân chính, đâu là lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan. Đồng thời, chỉ huy các cấp, cấp ủy, các tổ chức trong đơn vị phải có quan điểm định hướng, chỉ đạo và quy định thống nhất xử lý, giải quyết dứt điểm các biểu hiện, tin đồn nhảm nhí ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của quân nhân.

Đức Dương

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy