Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Chủ tịch Hội đồng Bình chọn GMTTB toàn quân; Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.
Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Bình chọn GMTTB toàn quân, báo cáo những thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) quân đội những năm qua. Từ các phong trào hành động cách mạng của thanh niên quân đội đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu - những tấm gương sáng trên các lĩnh vực huấn luyện, SSCĐ, học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục-thể thao, lao động sản xuất, văn hóa nghệ thuật… Đây thực sự là những tấm gương tiêu biểu đã và đang phấn đấu bằng tài năng, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Năm 2017, cấp trên trực tiếp cơ sở đã tuyên dương 1.988 GMTTB; cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tuyên dương 315 GMTTB. Toàn quân có 33 hồ sơ đề nghị bình chọn GMTTB. Hội đồng bình chọn đã thảo luận, phân tích, đánh giá và bỏ phiếu bình chọn 10 GMTTB và 12 GMTTV toàn quân với số phiếu tập trung cao.

Thượng tướng Lương Cường trao quyết định phong quân hàm, thăng quân hàm trước thời hạn cho các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017. Ảnh: PHÚ SƠN
Thượng tướng Lương cường trò chuyện với các đại biểu, các Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017. Ảnh: PHÚ SƠN


Sau khi lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của các GMTTB và GMTTV năm 2017 tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TCCT, Thượng tướng Lương Cường nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, khen ngợi và chúc mừng những thành tích đạt được của tuổi trẻ quân đội nói chung, 22 GMTTB và GMTTV toàn quân năm 2017 nói riêng. Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh: Là lực lượng đông đảo, chiếm phần lớn trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường toàn quân, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) quân đội có vai trò hết sức quan trọng; là lực lượng nòng cốt, xung kích, sáng tạo đi đầu trong các nhiệm vụ chính trị: Huấn luyện, SSCĐ, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất... Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về những thành tích mà lớp lớp cán bộ, ĐVTN quân đội đã đạt được trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu, thanh niên quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về thanh niên và công tác thanh niên quân đội trong thời kỳ mới; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội và đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ CTĐ&PTTN, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và toàn quân; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ mọi mặt, đi đầu trong làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, ĐVTN; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD...
Đối với các GMTTB và GMTTV toàn quân năm 2017, Thượng  tướng Lương Cường mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa và giữ vững vai trò hạt nhân nòng cốt, thực sự là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, tạo sức lan tỏa rộng rãi tới tuổi trẻ toàn quân.
Thượng tướng Lương Cường khẳng định, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo TCCT sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo CTĐ&PTTN ngày càng phát triển sâu rộng và có tính bền vững; tạo mọi điều  kiện thuận lợi để tuổi trẻ quân đội được cống hiến tài năng; qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến với những thành tích, đỉnh cao mới...
Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lương Cường đã trao các quyết định nâng lương trước thời hạn, thăng quân hàm trước thời hạn, phong quân hàm QNCN, bảo lưu thành tích cho các GMTTB toàn quân năm 2017; trao quà của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng tặng các GMTTB và GMTTV toàn quân năm 2017.
HỒNG THẠNH (báo Quân đội nhân dân)