Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc May 22, 2018 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Sinh thời,Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.  Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng. Chỉ có đội ngũ đảng viên thật sự phát huy vai trò tiền phong gương mẫu mới bảo đảm cho Đảng có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, lãnh đạo xây dựng thành công XHCN.

Nhóm No-U: Đừng lợi dụng 'chiếc áo' để kích động, xuyên tạc, vu cáoXây dựng đội ngũ đảng viên là vấn đề chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng lãnh đaọ của các tổ chức đảng. Đảng viên cấu thành nên tổ chức Đảng, sức mạnh của Đảng là sức mạnh tổng hợp của đội ngũ đảng viên. Số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, quyết định đến hiệu lực, uy tín lãnh đạo của các tổ chức Đảng, yếu tố có ý nghĩa quyết định nhất là chất lượng đội ngũ đảng viên. Phẩm chất chính trị đạo đức, năng lực của đội ngũ đảng viên được thể hiện: Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, là người suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, là tế bào cấu thành tổ chức đảng, lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Đảng viên còn là người trực tiếp liên hệ mật thiết với quần chúng gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc và lãnh đạo quần chúng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị.
Ảnh minh họa

Đảng ta là đảng cầm quyền, nhiện vụ chính trị của Đảng là lãnh đạo mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn cách mạng mới được Đảng ta xác định là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là khâu then chốt.Vì vậy, nếu không có đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thì không thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng hiên nay.
Do vậy, đội ngũ đảng viên rất dễ bị xa ngã tiêu cực, vi phạm pháp luật, kỷ luật đảng. Vấn đề đặt ra đấu tranh bài trừ những tệ nạn tiêu cực, những, hạn chế vi phạm của đội ngũ cán bộ đảng viên, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên góp phần vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “ ...nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của của thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” .
Đại hội XII đánh giá trong  những năm qua, nhận thức, tư tưởng chính trị, phẩm chất và hành động của đội ngũ đảng viên có những biểu hiện thiếu tích cực. Cụ thể là:
Thứ nhất, tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một bộ phận không ít đảng viên yếu, có xu hướng thấy đúng không dám và không muốn bảo vệ, thấy sai không dám và không muốn đấu tranh vì ngại va chạm, vì muốn “dĩ hòa vi quý”, cá biệt có tâm lý buông xuôi.
Thứ hai, một số đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, cả trong đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và cán bộ trực tiếp thực thi. Đặc biệt, trong các cơ quan nhà nước vẫn còn biểu hiện cán bộ là đảng viên gây phiền hà, gây khó khăn để sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.
Thứ ba, một bộ phận chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa gương mẫu trong công tác, thờ ơ, vô cảm, thậm chí có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí công tác, chạy tội, chạy bằng cấp, vi phạm quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Những khuyết điểm, hạn chế nêu trên bên cạnh nguyên nhân khách quan do tác động của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, tâm lý xã hội, do những khoảng trống trong cơ chế, pháp luật, do sự lỏng lẻo trong lãnh đạo, quản lý, những thiếu sót trong công tác cán bộ, còn có nguyên nhân chủ quan từ cá nhân mỗi đảng viên. Một bộ phận đảng viên chạy theo các nhu cầu vật chất, một bộ phận tự thỏa mãn với những gì đã có nên không tiếp tục học tập, trau dồi để nâng cao trình độ kiến thức, chưa cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; chưa tích cực rèn luyện tư tưởng, đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị để vượt qua các cám dỗ vật chất; còn buông thả trong cuộc sống và sinh hoạt, đề cao chủ nghĩa cá nhân. Từ Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (năm 1994) đã nhấn mạnh đây là một trong 4 nguy cơ lớn đối với Đảng.
 Đại hội XII đã chủ trương: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây chính là nhiệm vụ được Đảng đặt lên hàng đầu trong sáu nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII.
Hoàng Chính

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy