Cùng dự có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các văn phòng: Tổng Bí thư, Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng, TCCT.
Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng (TCCT) đại diện cho cán bộ, ĐVCĐ, người lao động (NLĐ) trong toàn quân báo cáo với Tổng Bí thư những nét khái quát truyền thống Công đoàn Quốc phòng và thành tích tiêu biểu, nổi bật trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Quân đội 5 năm qua. Trong kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công đoàn Quốc phòng luôn phát huy truyền thống bách chiến, bách thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, thích ứng nhanh với quá trình hội nhập quốc tế, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với 8 chữ vàng “Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” mà Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trao tặng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh với các đại biểu: Ảnh: TRỌNG HẢI

Các cán bộ, ĐVCĐ tiêu biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư thành tích đạt được trong việc rèn luyện nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong công nghiệp, công tác; thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tham gia quản lý, phát huy quyền làm chủ của ĐVCĐ, NLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và công tác tổ chức các hoạt động xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ĐVCĐ, NLĐ.  Các đại biểu hứa với Tổng Bí thư, sẽ cùng tập thể công đoàn cơ sở phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống Công đoàn Quốc phòng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cần cù, chịu khó, tiếp tục nghiên cứu, thiết kế, chế thử, sản xuất nhiều loại vũ khí trang bị mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế, kết hợp với quốc phòng, an ninh; đảm bảo việc làm, đời sống đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ; quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với NLĐ và hậu phương quân đội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu công đoàn ưu tú dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các tổ chức công đoàn trong Quân đội 5 năm qua. Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ trong Quân đội luôn trung thành, tận tụy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, vì dân, vì nước, vì Quân đội. Cán bộ, ĐVCĐ đã không ngại gian khổ, hy sinh, hăng say lao động và lao động sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. ĐVCĐ, NLĐ trong Quân đội góp phần tích cực xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng nhiệt tình cách mạng, ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất...
Tổng Bí thư đề nghị Quân đội cần tiếp tục và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, ĐVCĐ phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí; cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Quân đội phải đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; rèn luyện, nâng cao tính chiến đấu cả trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và chống giặc nội xâm, bảo vệ thành quả cách mạng. Cán bộ, ĐVCĐ phải phấn đấu, cùng với toàn quân kiên quyết không để mai một danh hiệu cao quý và thiêng liêng “Bộ đội Cụ Hồ”. Mỗi cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ trong toàn quân có vững chắc về chính trị, tư tưởng thì Quân đội mới vững mạnh, đất nước mới vững chãi, sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc mới trường tồn mãi mãi.
Tổng Bí thư yêu cầu các đơn vị Quân đội phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu công đoàn tiêu biểu, mang hết tinh thần trách nhiệm đóng góp sức lực, trí tuệ vào thành công của Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX. Cán bộ công đoàn phải luôn là hạt nhân gương mẫu, tích cực vận động công nhân, viên chức, lao động quốc phòng của đơn vị mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
MÈ QUANG THẮNG (báo Quân đội nhân dân)