Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc June 20, 2018 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Đấu tranh bác bỏ những luận điệu thù địch, sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay. 

Chiêu bài kêu gọi 'ủng hộ đúng quy trình' sau biểu tình gây rối


Trước sự thay đổi và phát triển của đất nước, các tổ chức phản động gia tăng các hoạt động chống phá, tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Một số tổ chức phản động cần chú ý: Đảng Việt tân; khối 8406; quỹ người thượng; ủy ban cứu người vượt biển... Chúng lợi dụng những vấn đề “nhạy cảm”, các khu vực địa phương người dân có trình độ nhận thức thấp để kích động, lôi kéo, tuyên truyền các luận điệu sai trái.

Ảnh minh họa


Lực lượng phản động trong và ngoài nước. Đắc biệt bọn phản động nội địa đang tìm mọi cách len lỏi sâu vào bên trong quần chúng nhân dân để kích động, lối kéo và ra sức tuyên truyền chế độ một Đảng ở nước ta là không dân chủ, mà là độc đoán, chuyên quyền. Do vậy theo chúng, dân chủ phải đi liền với đa nguyên về chính trị. 

Chúng chỉ trích rằng dân chủ của ta là nửa vời, chưa mở ra đã khép lại. Để chứng minh điều này, những phần tử có lập trường cơ hội và thù địch viện dẫn và xuyên tạc nhiều sự thật lịch sử. Lấy hiện tượng làm bản chất, cường điệu một số hiện tượng đơn lẻ, có thực và có nguyên nhân cụ thể, biến nó thành phổ biến, tất yếu và không tránh khỏi của cả hệ thống. Từ tệ tham nhũng mà Đảng đang đấu tranh thì họ suy ra thành đảng tham nhũng. Đối với các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta, dưới con mắt của các phần tử cơ hội, thù địch đều cho là có vấn đề, sai lầm, đầy mâu thuẫn, lúng túng và bế tắc. 

Để phản bác luận điệu trên, chúng ta cần hiểu thế nào là dân chủ. Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân có quyền làm chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được bảo đảm bằng pháp luật. Dân chủ đích thực như thế chỉ có trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, một nền dân chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được Cương lĩnh năm 2011 nêu ra một cách cụ thể trong mô hình và các phương hướng cơ bản trong đó mô hình xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng được xác định là một xã hội có 8 đặc trưng cơ bản mà đặc trưng thứ nhất “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là đặc trưng bao trùm, tổng quát và còn được bổ sung thêm bằng các đặc trưng: “Do nhân dân làm chủ” và “Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Từ “dân chủ” được đưa lên trước từ “công bằng” bởi vì, cả lý luận và thực tiễn đều chỉ rõ dân chủ là điều kiện, tiền đề của công bằng, văn minh; đồng thời, để nhấn mạnh bản chất của xã hội ta là xã hội dân chủ theo đúng Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực tiễn ở Việt Nam hiện nay cho thấy, mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Mọi người dân đều trực tiếp hay gián tiếp đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến của mình cho các cơ quan công quyền. Các kênh bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng và hoạt động hiệu quả. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trở thành quy chế, thiết chế dân chủ trong xã hội.

Dân chủ ở nước ta còn được thể hiện rõ trong các cuộc bầu cử, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, tỷ lệ đại biểu là nữ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trong Quốc hội ngày càng cao.

Đối với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được bảo đảm ngày càng tốt trong thực tế. Điều 24 Hiến pháp 2013 nêu rõ: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.

Một số ví dụ ở trên tuy chưa phải là đầy đủ nhưng cũng thể hiện rõ ràng quyền làm chủ thuộc về nhân dân, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam đối với xã hội và Nhà nước, đối với chế độ dân chủ là không thể phủ nhận. Từ bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện đa đảng chắc chắn sẽ không phải là dân chủ hơn.

 Điều tệ hại sẽ đến là đất nước mất ổn định, kinh tế đổ vỡ, xã hội hỗn loạn, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước, tất cả đều giáng cả lên đầu nhân dân, dân chủ chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. 

Vì vậy, chúng ta phải hết sức tỉnh táo và thực sự cảnh giác cao trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không thể bị lôi kéo, cuốn hút trước một số nhóm người chưa nhận thức đầy đủ trong thời gian gần đây, cho nên mọi cán bộ, đảng viên chúng ta phải thường xuyên tuyên truyền cho gia đình, người thân, bạn bè và nhân dân cần thận trọng trước sự lôi kéo của các phần tử xấu đang lợi dụng các thông tin sai trái để kích động nhân dân tham gia biểu tình, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian vừa qua..

Nguyễn Đại

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm