Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Quân khu 5 trong thời gian qua. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2018, Quân khu 5 đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với với cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị bạn triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tình hình Quân khu ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ giữ ổn định, có cải thiện, tư tưởng quyết tâm cao.
Để định hướng cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thượng tướng Lương Cường thống nhất 7 nhiệm vụ đồng chí Tư lệnh quân khu đã báo cáo, đồng thời yêu cầu Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018.
Thượng tướng Lương Cường yêu cầu: Thời gian tới, các lực lượng vũ trang Quân khu thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình mọi mặt, kịp thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, ban, ngành của Quân khu chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tiếp tục duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Coi trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý rèn luyện bộ đội; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nền nếp xây dựng chính quy; giữ vững, phát huy hiệu quả công tác đối ngoại quân sự. Đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được, Quân khu cần chủ động phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.
Tin, ảnh: TIẾN DŨNG - VĂN CHUNG (Quân đội nhân dân)