Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc June 18, 2018 , 5 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Hội nghị TƯ 7 là quan trọng, bởi vì các động thái thay đổi nhân sự trước mắt cũng như việc quy hoạch người kế cận và đội ngũ lãnh đạo chiến lược có ý nghĩa thiết yếu để tiếp tục củng cố quyền lực đảng. Thay đổi nhân sự để củng cố quyền lực của Bộ Chính trị, của Tổng bí Thư. Đây là những luận điểm được đăng tải trên một số trang mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Nếu như đọc qua những quan điểm trên với mục đích giải trí, không đứng trên lập trường quan điiểm giai cấp có thể thấy những luận điểm trên là hết sức bình thường, song là những người có quan điểm lập trường giai cấp rõ ràng, nghiên cứu một cách sâu sắc đặc biệt phải thấy được giá trị to lớn của hội nghị trung ương 7 chúng ta có thể khẳng định các luận điểm trên đã ẩn chứa nhiều những  ý định xâu xa.

Không thể xuyên tạc, phủ nhận Luật An ninh mạng


Nghiên cức suốt chiều dài lịch sử sự phát triển của nhân loại, đặc biệt là sự phát triển của cách mạng Việt Nam chúng ta thấy công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.


Ảnh minh họa

Điều đó là hoàn toàn đúng, được thực tiễn sử dụng, bố trí cán bộ lãnh đạo của các nước trên thế giới kiểm nghiệm tính chân lý. Con người là chủ thể của mọi công việc, nếu như năng lực tổ chức và thực hiện tốt thì kết quả trong công việc được nâng cao, uy tín xã hội của cán bộ được coi trọng. Ngược lại, nếu năng lực yếu kém thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện công việc, thậm chí thất bại, phá hoại thành quả công việc của người khác.

Do đó, việc lựa chọn cán bộ phù hợp với chức trách, nhiệm vụ luôn là một vấn đề quan trọng hàng đầu. Công việc đó là trách nhiệm của mọi tổ chức, của nhân dân thông qua hình thức bầu cử công khai, dân chủ; cơ chế giám sát của các cơ quan, tổ chức; cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.Theo đó thấy rằng, những luận điểm đó đã làm lu mờ vai trò, trách nhiệm của nhân dân đối với việc xây dựng bộ máy nhà nước, tước bỏ quyền làm chủ của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những luận đểm xuyên tạc biểu hiện ở chỗ họ cho rằng: thực chất quyết sách đường lối xây dựng đất nước thuộc về Bộ Chính trị. Tiến hành công tác cán bộ, chống tham nhũng, loại ra khỏi bộ máy những người không ủng hộ Bộ Chính trị, thực chất là củng cố quyền lực của Bộ Chính trị… Như vậy, nếu không tỉnh táo, nhận thức đúng bản chất của sự xuyên tạc thì sẽ không thấy được tính cấp thiết trong Đề án về công tác cán bộ của Đảng, cũng như lạc vào sự lầm tưởng mà những luận điểm của các thế lực chống phá vạch ra.

Công tác cán bộ luôn là một công việc khó khăn, bởi vì nó liên quan đến công tác con người. Song chúng ta phải nhận thấy rằng, công tác cán bộ là công tác vì con người, vì sự nghiệp xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Lựa chọn đúng cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt theo yêu cầu chức trách nhiệm vụ được giao để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chính là mục đích của công tác cán bộ. Lựa chọn đúng đồng nghĩa với việc loại bỏ ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thoái hóa về chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Sự loại bỏ đó là tất yếu khách quan, nhằm khắc phục, chấn chỉnh những bất cập, sai phạm, mục đích xuyên suốt là làm cho hệ thống chính trị được tinh gọn, vững mạnh.

Có thể khẳng định, những luận điệu cho rằng cải cách công tác cán bộ nhằm củng cố quyền lực của Bộ Chính trị là bịa đặt, xuyên tạc, không có căn cứ. Cứ mỗi lần Đảng ta tổ chức một sự kiện chính trị quan trọng là các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá nhằm mục đích xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, lung lạc niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, từ đó gây mất an ninh chính trị, an ninh văn hóa, xã hội, làm cho nhân dân mất niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Mục đích xuyên suốt là tạo ra xung đột xã hội, xoay chuyển chế độ chính trị theo mưu đồ của chúng. Và lần này, với Đề án quan trọng là “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” thì việc các thế lực thù địch ra sức công phá, xuyên tạc cũng là chuyện bình thường, đã được dự liệu từ trước.

Đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới đối với cán bộ các cấp. Để lựa chọn được những người có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, có năng lực truyền cảm hứng... Trong tình hình toàn Đảng và hệ thống chính trị đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì các Đề án tại Hội nghị Trung ương 7 được thông qua, hiện thực hóa trong thực tiễn chắc chắn sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu của của sự nghiệp xây dựng đất nước trong tình hình mới.

Trung Kiên

Tags:
 1. Chúng ta những người dân yêu nước luôn Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng. Thực tế dưới sự lãnh đạo ấy đã đưa đất nước hoà bình, ổn định mà nhiều quốc gia đều mơ ước

  ReplyDelete
 2. Đây là vấn đề mang tính cấp bách trong thời kỳ hiện nay. Bài viết cần được nghiên cứu tuyên truyền và chia sẽ để chống lại các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề công tác cán bộ làm ảnh hưởng đến hoạt động chính trị nội bộ

  ReplyDelete
 3. Công tác cán bộ luôn là vấn đề quan trọng cấp bách của đảng, làm tốt công tác cán bộ góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế đất nước. Hội nghị TW 7 có tiến hành làm công tác cán bộ cũng là việc hợp với quy luật. Mỗi chúng ta không nên nghe theo những ý đồ xuyên tạc của kẻ xấu để hiểu sai sự thật

  ReplyDelete
 4. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Cần giáo dục để có nhận thức đúng đắn về công tác cán bộ của đảng

  ReplyDelete
 5. Công tác cán bộ là vấn đề sống còn của Đảng và Nhà nước ta do vậy công tác cán bộ luôn được quan tâm và thực hiện theo đúng nguyên tắc. Không lên tin vào các luận điệu xuyên tạc

  ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy