Tại buổi lễ, Đảng ủy BTL 86 đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập và quyết định thành lập tổ chức Đảng ở các đơn vị gồm: Lữ đoàn 1, Lữ đoàn 2, Lữ đoàn 3, Trung tâm Kiểm định, Trung tâm Dữ liệu Bộ Quốc phòng, Viện 10; Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc trao Quân kỳ Quyết thắng cho các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh 86.
Thiếu tướng Đinh Thế Cường trao Quân kỳ Quyết thắng cho các đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Thế Cường, Tư lệnh BTL 86, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, trong đó nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, xác định rõ quyết tâm, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị VMTD ngay từ đầu; nhanh chóng ổn định về tổ chức, biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, kiện toàn các tổ chức hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng BTL về tác chiến không gian mạng và bảo đảm công nghệ thông tin theo khu vực, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và nghệ thuật quân sự vào thực tiễn công tác...
Tin, ảnh: HÀ KHÁNH (Quân đội nhân dân)